Akustik yankı giderimi

ŞEKİL LİSTESİ

Şekil 2.1 Şekil 2.2 Şekil 2.3 Şekil 2.4 Şekil 3.1 Şekil 3.2 Şekil 3.3 Şekil 3.4 Şekil 3.5 Şekil 3.6 Şekil 3.7 Şekil 3.8
Şekil 3.9
Şekil 3.10
Şekil 3.11
Şekil 3.12 Şekil 3.13 Şekil 3.14 Şekil 3.15 Şekil 3.16 Şekil 3.17 Şekil 3.18 Şekil 3.19 Şekil 3.20 Şekil 3.21 Şekil 3.22 Şekil 3.23 Şekil 3.24 Şekil 3.25 Şekil 3.26 Şekil 3.27 Şekil 3.28 Şekil 3.29 Şekil 3.30

SAYFA
Sesin yankılanması. 4 Akustik yankı giderici bölümleri . 5 Akustik yankı giderici süreci . 7 Çift taraflı konuşma algılayıcı. 19 Yakın ve uzak uç konuşma sinyalleri . 24 Yakın ve uzak uç konuşma sinyalleri . 24 Beyaz gürültü sinyali. 25 Pembe gürültü. 26 ITU-T Off-bin1-FFeq ofis gürültüsü . 27 Akustik yankı giderici akış şeması. 28 Oda dürtü yanıtı . 30 0.014 için ERLE ve MSE grafiği . 32
0.08 için ERLE ve MSE grafiği. 32
0.24 için ERLE ve MSE grafiği . 33
0.44 için ERLE ve MSE grafiği . 33
Farklı basamak adım değerlerinin karşılaştırılması . 35 Farklı basamak adım değerlerinde ortalama karesel hatalar. 36 Farklı basamak adım değerleri için MSE değeri yaklaşması . 37 T=256 için için ERLE ve MSE grafiği . 38 T=512 için ERLE ve MSE grafiği. 38 Farklı T değerleri için MSE karşılaştırması . 40 Farklı T değerleri için ERLE karşılaştırması . 41 =0.015 için ERLE ve MSE değerleri. 42 =0.24 için ERLE ve MSE değerleri. 43 T=512 için ERLE ve MSE değerleri . 44 T=1024 için ERLE ve MSE değerleri . 44 VSLMS Algoritması . 46 VSNLMS Algoritması. 47 =0.98 T=256 için RLS algoritma sonuçları . 48 =0.98 T=512 için RLS algoritma sonuçları . 49 Sadece karar istatistiği kullanılırsa . 51 Karar istatistiği ve uzak uç konuşma algılayıcı kullanılırsa. 52 Karar istatistiği, uzak uç algılayıcı ve yakın uç algılayıcı kullanılırsa . 53 LMS d(n), y(n) ve e(n). 54

viii8. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

IP tabanlı ses iletimi ortamında akustik yankı giderimi - Sayfa 47
NLMS algoritmasında eğer süzgeç katsayı sayısı l = 256 ve µ = 0,3 adım büyüklüğü seçilirse, akustik yankıyı yok etme performansı ERLE artar ve 13,47 dB değerine yükselir. Böylece NLMS algoritmasının performansını süzgeç katsayısı sayısı l ve adım büyüklüğü µ değerlerinin etkilediği de gözlemlenmiştir. Zaman bölgesi NLMS algoritması ile elde edilen yankı performans kriteri ERLE ve ortalama karesel ...

8. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

erle
algoritma
algoritması
yankı
adım
akustik


8. SAYFA ICERIGI

ŞEKİL LİSTESİ

Şekil 2.1 Şekil 2.2 Şekil 2.3 Şekil 2.4 Şekil 3.1 Şekil 3.2 Şekil 3.3 Şekil 3.4 Şekil 3.5 Şekil 3.6 Şekil 3.7 Şekil 3.8
Şekil 3.9
Şekil 3.10
Şekil 3.11
Şekil 3.12 Şekil 3.13 Şekil 3.14 Şekil 3.15 Şekil 3.16 Şekil 3.17 Şekil 3.18 Şekil 3.19 Şekil 3.20 Şekil 3.21 Şekil 3.22 Şekil 3.23 Şekil 3.24 Şekil 3.25 Şekil 3.26 Şekil 3.27 Şekil 3.28 Şekil 3.29 Şekil 3.30

SAYFA
Sesin yankılanması. 4 Akustik yankı giderici bölümleri . 5 Akustik yankı giderici süreci . 7 Çift taraflı konuşma algılayıcı. 19 Yakın ve uzak uç konuşma sinyalleri . 24 Yakın ve uzak uç konuşma sinyalleri . 24 Beyaz gürültü sinyali. 25 Pembe gürültü. 26 ITU-T Off-bin1-FFeq ofis gürültüsü . 27 Akustik yankı giderici akış şeması. 28 Oda dürtü yanıtı . 30 0.014 için ERLE ve MSE grafiği . 32
0.08 için ERLE ve MSE grafiği. 32
0.24 için ERLE ve MSE grafiği . 33
0.44 için ERLE ve MSE grafiği . 33
Farklı basamak adım değerlerinin karşılaştırılması . 35 Farklı basamak adım değerlerinde ortalama karesel hatalar. 36 Farklı basamak adım değerleri için MSE değeri yaklaşması . 37 T=256 için için ERLE ve MSE grafiği . 38 T=512 için ERLE ve MSE grafiği. 38 Farklı T değerleri için MSE karşılaştırması . 40 Farklı T değerleri için ERLE karşılaştırması . 41 =0.015 için ERLE ve MSE değerleri. 42 =0.24 için ERLE ve MSE değerleri. 43 T=512 için ERLE ve MSE değerleri . 44 T=1024 için ERLE ve MSE değerleri . 44 VSLMS Algoritması . 46 VSNLMS Algoritması. 47 =0.98 T=256 için RLS algoritma sonuçları . 48 =0.98 T=512 için RLS algoritma sonuçları . 49 Sadece karar istatistiği kullanılırsa . 51 Karar istatistiği ve uzak uç konuşma algılayıcı kullanılırsa. 52 Karar istatistiği, uzak uç algılayıcı ve yakın uç algılayıcı kullanılırsa . 53 LMS d(n), y(n) ve e(n). 54

viii

İlgili Kaynaklarsingle.php