Sol fossa iliaca ve sol regio colicaya elle basınç yapınca peritonun gerilmesi yanında kolon gazlarının çekum ve apendiks gerilmesinin de ağrıyı arttırdığı belirlenmiştir. Rowsing testi adı verilen bu muayene şüpheli akut apandisit vakalarında tanıda yararlıdır (1,2). Psoas testi ise retroçekal konumlu akut apandisit vakalarında değer kazanır. Sol tarafına yatmış hastada kalça ekleminden fleksiyon halinde olan sağ alt ekstremite birden ekstansiyona getirilirse sağ alt kadranda ve karın duvarının sağ yarısında şiddetli ağrı uyandırır. Gene fleksiyon halindeki uyluğun içe rotasyonu iç obturator kası çalıştırarak eğer iltihaplı apendiks ile temasta ise ağrı uyandırır. (Obturator testi, Cope belirtisi). Ancak bu belirtinin pozitif olduğu durumlar psoas belirtisine göre daha az sıktır (2,16).
Özellikle klinik yakınmaları birkaç gün veya daha fazla süreden beri devam eden hastalarda karnın sağ alt kadranında oldukça sert, mobil veya hareketsiz, genellikle ağrılı bir kitle palpe edilir (2). Enfeksiyon belirtileri gösteren apendiksi çevrelemeye çalışan omentum, ince barsak segmentleri ve çekumdan oluşan bu kitleye plastron adı verilir. Plastronun yeri apendiksin durumuna göre değişir. Pelvik olanlar rektal tuşede farkedilir. Plastronun gelişmesi ile klinik ve laboratuar bulgularında gerileme gözlenir. Nabız sayısı ve ateş normale yaklaşır . Ancak plastronun abseleştiği vakalarda yüksek ve bacaklı ateş, titreme, ağrı, kitlenin yumuşaması ve lökositoz vardır. İltihabi olayın karın duvarına ilerlemesi ile karın duvarında akut iltihabın lokal belirtileri (kızarıklık, şişlik, ağrı ve ciltte ısı artması) gözlenir (2,7).
Rektal tuşede Douglas peritonunun özellikle sağda ağrılı olması akut apandisit lehine çok önemli bir bulgudur (2). Bu muayene ile aynı zamanda Douglasta biriken sıvı, overler, tuba ve uterusa ait patolojilerin varlığı da saptanabilir. Böylece rektal tuşe gerek tanı gerekse ayırıcı tanı için son derece önemli bir muayene yöntemi olarak karşımıza çıkmaktadır (16).
Vücut ıssı genellikle 38oC dolaylarındadır, nadiren ateş görülmeyebilir (2,7). Ancak daha önemli olan rektal ve koltuk altı ısı farkının 1oCden daha yüksek olmasıdır. Peritoneal uyarılmanın değerli bir göstergesi olan bu bulgu mutlaka araştırılmalıdır (2). Nabız normal sınırlarda seyreder. Ancak perforasyon geliştiğinde ateş 40oC, nabız ise 120 dkya kadar yükselir (2,5).
Komplikasyonla seyreden akut apandisit vakaları, özellikle yaşlılarda akut barsak tıkanmasını taklit edebilir. Yapışıklıkların neden olduğu bu tabloda, klinik anamnez tipik olarak 2-5 günlük bir yaygın karın ağrısını ortaya çıkarır. Kramp şeklinde karın ağrıları, barsak seslerinin artması ve barsak pasajının değişik18. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Normal apendiksin degerlendirmesinde düşük doz helikal - Sayfa 17
Psoas testi, retroçekal konumlu akut apandisit vakalarında değer kazanır. Sol tarafına yatmış hastada kalça ekleminden fleksiyon halinde olan sağ alt ekstremite birden ekstansiyona getirilirse, sağ alt kadranda ve karın duvarının sağ yarısında şiddetli ağrı uyandırılır. Yine fleksiyon halindeki uyluğun içe rotasyonu, obturatoryus internus kasını gererek komşuluğunda bulunan inflamasyona bağlı irri...
Erişkinlerde normal apendiksin çok kesitli bt ile değerlendirilmesi - Sayfa 19
izlenirken %36‟sında 3 cm, %28‟inde 3-5 cm ve %36‟sında 5 cm‟den daha fazla uzağında olduğu tespit edilmiştir (30, 33). Sol alt kadrana bası uygulanması sonucu barsak gazlarının ilerlemesiyle sağ alt kadranda ağrı ortaya çıkması (Rovsing belirtisi) periton irritasyonunu gösteren bir bulgudur. Bu bulgu muayenesi şüpheli akut apandisit vakalarında tanıda yararlıdır (22, 29, 30). Psoas testi, retro...
Akut apandisit olgularında oksidatif stres ve prolidaz enzim aktivitelerinin araştırılması - Sayfa 19
4.Rowsing Belirtisi Sol alt kadranın derin palpasyonu ile sol kolondaki gazın sağa doğru yer değiştirmesiyle, sağ alt kadranda ağrının artmasıdır. 5.Duphy Belirtisi Öksürme ile sağ alt kadranda agrının artmasıdır. 6.Psoas Testi Sağ kalça eklemine ekstansiyon yaptırıldığında ağrının artmasıdır. Enflame apendiks retroçekal lokalizasyonda ise, psoas kasının irritasyonu nedeniyle ortaya çıkar. 7.Ob...

18. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

ağrı
akut
bulgu
apendiks
apandisit
kadranda


18. SAYFA ICERIGI

Sol fossa iliaca ve sol regio colicaya elle basınç yapınca peritonun gerilmesi yanında kolon gazlarının çekum ve apendiks gerilmesinin de ağrıyı arttırdığı belirlenmiştir. Rowsing testi adı verilen bu muayene şüpheli akut apandisit vakalarında tanıda yararlıdır (1,2). Psoas testi ise retroçekal konumlu akut apandisit vakalarında değer kazanır. Sol tarafına yatmış hastada kalça ekleminden fleksiyon halinde olan sağ alt ekstremite birden ekstansiyona getirilirse sağ alt kadranda ve karın duvarının sağ yarısında şiddetli ağrı uyandırır. Gene fleksiyon halindeki uyluğun içe rotasyonu iç obturator kası çalıştırarak eğer iltihaplı apendiks ile temasta ise ağrı uyandırır. (Obturator testi, Cope belirtisi). Ancak bu belirtinin pozitif olduğu durumlar psoas belirtisine göre daha az sıktır (2,16).
Özellikle klinik yakınmaları birkaç gün veya daha fazla süreden beri devam eden hastalarda karnın sağ alt kadranında oldukça sert, mobil veya hareketsiz, genellikle ağrılı bir kitle palpe edilir (2). Enfeksiyon belirtileri gösteren apendiksi çevrelemeye çalışan omentum, ince barsak segmentleri ve çekumdan oluşan bu kitleye plastron adı verilir. Plastronun yeri apendiksin durumuna göre değişir. Pelvik olanlar rektal tuşede farkedilir. Plastronun gelişmesi ile klinik ve laboratuar bulgularında gerileme gözlenir. Nabız sayısı ve ateş normale yaklaşır . Ancak plastronun abseleştiği vakalarda yüksek ve bacaklı ateş, titreme, ağrı, kitlenin yumuşaması ve lökositoz vardır. İltihabi olayın karın duvarına ilerlemesi ile karın duvarında akut iltihabın lokal belirtileri (kızarıklık, şişlik, ağrı ve ciltte ısı artması) gözlenir (2,7).
Rektal tuşede Douglas peritonunun özellikle sağda ağrılı olması akut apandisit lehine çok önemli bir bulgudur (2). Bu muayene ile aynı zamanda Douglasta biriken sıvı, overler, tuba ve uterusa ait patolojilerin varlığı da saptanabilir. Böylece rektal tuşe gerek tanı gerekse ayırıcı tanı için son derece önemli bir muayene yöntemi olarak karşımıza çıkmaktadır (16).
Vücut ıssı genellikle 38oC dolaylarındadır, nadiren ateş görülmeyebilir (2,7). Ancak daha önemli olan rektal ve koltuk altı ısı farkının 1oCden daha yüksek olmasıdır. Peritoneal uyarılmanın değerli bir göstergesi olan bu bulgu mutlaka araştırılmalıdır (2). Nabız normal sınırlarda seyreder. Ancak perforasyon geliştiğinde ateş 40oC, nabız ise 120 dkya kadar yükselir (2,5).
Komplikasyonla seyreden akut apandisit vakaları, özellikle yaşlılarda akut barsak tıkanmasını taklit edebilir. Yapışıklıkların neden olduğu bu tabloda, klinik anamnez tipik olarak 2-5 günlük bir yaygın karın ağrısını ortaya çıkarır. Kramp şeklinde karın ağrıları, barsak seslerinin artması ve barsak pasajının değişik

İlgili Kaynaklarsingle.php