ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Gülsün BEKLEVİK

YÜKSEK LİSANS TEZİ

Alabalık Yemlerine Yapılan DL-Alanin ve Betain Katkısının Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss, W. 1972) Fingerliklerinin Gelişme ve Karkas Kompozisyonu Üzerine Etkileri
SU ÜRÜNLERİ ANADİLİM DALI

ADANA, 19991. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Tokat ili su ürünleri yetiştiriciliği işletmelerinin yapısal ve biyo-teknik analizi - Sayfa 39
26 ALMUS BARAJ GÖLÜ Şekil 3.2. Ağ kafeslerde üretim yapan işletmelerin harita üzerindeki konumları. 1- Demir Alabalık 2- Dilemek Alabalık 3- Ermiş Alabalık 4- Er-Su Alabalık 5- Esen Alabalık 6- Esentopçam Alabalık 7- Eymen Alabalık 8- Furkan Alabalık 9- Gölada 1 Alabalık 10-Gölada 2 Alabalık 11-Gündoğan Alabalık 12-Kepenek Alabalık 13-Özbarutçu Alabalık 14-Pişkin Su Ür. 15-Selenge Alabalık ...
Türkiye doğal alabalık (Salmo trutta) ekotiplerinin kültür şartlarında büyüme performansı ve morfolojik özelliklerinin karşılaştırılması - Sayfa 122
106 Çalışma başından sonuna kadar yem değerlendirme oranları ortalama olarak tatlısu grubunda Abant alabalığında 1,04±0,00, dere alabalığında 0,91±0,12 ve Karadeniz alabalığı 1,05±0,02; karışık su grubunda Abant alabalığında 1,05±0,06, dere alabalığında 1,05±0,06 ve Karadeniz alabalığında 1,11±0,10 ve deniz suyu grubunda Abant alabalığında1,38±0,43, dere alabalığında 1,07±0,05 ve Karadeniz alabal...
Türkiye doğal alabalık (Salmo trutta) ekotiplerinin kültür şartlarında büyüme performansı ve morfolojik özelliklerinin karşılaştırılması - Sayfa 111
95 Çalışma başında, tatlı su grubunda Abant alabalığı 130,47±0,52 mm, dere alabalığı 130,97±3,02 mm ve Karadeniz alabalığı 128,83±1,11 mm; karışık su grubunda Abant alabalığı 130,71±2,41 mm, dere alabalığı 128,83±3,12 mm ve Karadeniz alabalığı 129,14±1,26 mm; deniz suyu grubunda Abant alabalığı 130,20±2,80 mm, dere alabalığı 129,82±0,60 mm ve Karadeniz alabalığı 132,95±1,21 mm boya sahipken, çalı...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

alabalığı
alabalık
yapılan
gökkuşağı
ürünleri
üzerine


1. SAYFA ICERIGI

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Gülsün BEKLEVİK

YÜKSEK LİSANS TEZİ

Alabalık Yemlerine Yapılan DL-Alanin ve Betain Katkısının Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss, W. 1972) Fingerliklerinin Gelişme ve Karkas Kompozisyonu Üzerine Etkileri
SU ÜRÜNLERİ ANADİLİM DALI

ADANA, 1999single.php