T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İSLAM TARİHİ ve SAN’ATLARI ANABİLİM DALI
TÜRK-İSLAM SAN’ATLARI BİLİM DALI

“.

. .

. .AL”AED. DIN KEYKUBA. D 1 DONEMi

CAMiLERiNDE ÇINI KULLANIMI

Yüksek Lisans Tezi
Danışman
Doç. Dr. Fevzi GÜNÜÇ
Hazırlayan
Kazım KÜÇÜKKÖROGLU
Konya-20031. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Seyyid Ahmet Arvasi'de estetik ve sanat - Sayfa 64
husisiyete çok dikkat edilmiştir. Daha sonraki asırlarda bu yasak ulema tarafından gevşetilmiş, hürmet göstermemek şartıyla resim konusunda bazı kolaylıklar sağlanmıştır. lslam san'atçısı heykel yapmamıştır, ama bu san'at dalını yine de kullanmadan yapamamıştır. Bu san'at dalının en güzel örneklerini mezar taşlarında vermiştir. Mermerden oyulan kadın mezar taşlarında ince hatlar, yumuşak ve yuva...
- Sayfa 16
GİRİŞ 19.y.y.'dan beri san'atın tarihsel evrimini araştıran ve bu evrimin biyolojik bir şema ile akademik disiplin altında inceleme yapan bilim dalına san'at tarihi denilmektedir.<1) Ükemizde kurulan san'at tarihi kürsülerinde Türk-İslam san'atlan geniş bir yer tutmaktadır. Türk-İslam san'atlarının omurgasını mimari eserler ve bu eserlerde kullanılan unsurlar oluşturmaktadır. Bir san'at eserinin ...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

islam
sanatları
tarihi
bilim
selçuk
dalı


1. SAYFA ICERIGI

T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İSLAM TARİHİ ve SAN’ATLARI ANABİLİM DALI
TÜRK-İSLAM SAN’ATLARI BİLİM DALI

“.

. .

. .AL”AED. DIN KEYKUBA. D 1 DONEMi

CAMiLERiNDE ÇINI KULLANIMI

Yüksek Lisans Tezi
Danışman
Doç. Dr. Fevzi GÜNÜÇ
Hazırlayan
Kazım KÜÇÜKKÖROGLU
Konya-2003

İlgili Kaynaklar

single.php