AlGaN/GaN heteroeklemlerde sıcak elektron güç kaybı mekanizmaları


AlGaN/GaN HETEROEKLEMLERDE SICAK ELEKTRON GÜÇ KAYBI MEKANİZMALARI
Özlem ÇELİK Yüksek Lisans Tezi
İleri Teknolojiler Anabilim Dalı Ağustos-2011
Bu tez çalışması Anadolu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Başkanlığı tarafından Proje No: 1001F99 ve Türkiye Bilimsel ve Teknik
Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından Proje No:110T377 desteklenmiştir.1. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Hepatit B aşısı geliştirme ve hepatit B aşılarının etkinliğini artırmaya yönelik yaklaşımlar - Sayfa 1
HEPATİT B AŞISI GELİŞTİRME ve HEPATİT B AŞILARININ ETKİNLİĞİNİ ARTIRMAYA YÖNELİK YAKLAŞIMLAR İbrahim HATİPOĞLU Doktora Tezi Biyoloji Anabilim Dalı Mayıs-2012 Bu tez çalışması Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı (1007 Programı, Proje No: 105G056), Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı (1001 Programı, Proje No: 108S300) ve Anadolu Üniv...
Elektronik transport mekanizmalarının pulslu ölçüm teknikleri ile incelenmesi - Sayfa 1
ELEKTRONİK TRANSPORT MEKANİZMALARININ PULSLU ÖLÇÜM TEKNİKLERİ İLE İNCELENMESİ Selman MUTLU Yüksek Lisans Tezi Fizik Anabilim Dalı Ocak-2013 Bu tez çalışması Anadolu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Başkanlığı tarafından Proje No:1001F99 ve Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından Proje No:110T377 desteklenmiştir. ...
Zihin engellilere özbakım ve ev içi becerilerinin öğretiminde ailelere yönelik beceri öğretimi yazılımının geliştirilmesi ve değerlendirilmesi - Sayfa 2
ZİHİN ENGELLİLERE ÖZBAKIM VE EV İÇİ BECERİLERİNİN ÖĞRETİMİNDE AİLELERE YÖNELİK BECERİ ÖĞRETİMİ YAZILIMININ GELİŞTİRİLMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ Serkan ÇANKAYA DOKTORA TEZİ Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı Danışman: Doç.Dr. Abdullah KUZU Eskişehir Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Haziran 2013 “Bu Tez Çalışması Anadolu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Pro...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

projeleri
araştırma
bilimsel
üniversitesi
proje
tarafından


1. SAYFA ICERIGI

AlGaN/GaN HETEROEKLEMLERDE SICAK ELEKTRON GÜÇ KAYBI MEKANİZMALARI
Özlem ÇELİK Yüksek Lisans Tezi
İleri Teknolojiler Anabilim Dalı Ağustos-2011
Bu tez çalışması Anadolu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Başkanlığı tarafından Proje No: 1001F99 ve Türkiye Bilimsel ve Teknik
Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından Proje No:110T377 desteklenmiştir.

İlgili Kaynaklarsingle.php