AlGaN/GaN temelli yüksek elektron hareketlilikli transistörlerin (HEMT) elektron ve manyeto iletim özellikleri

ii

Sefer Bora LİŞESİVDİN tarafından hazırlanan AlGaN/GaN TEMELLİ YÜKSEK ELEKTRON HAREKETLİLİKLİ TRANSİSTÖRLERİN (HEMT) ELEKTRON VE MANYETO İLETİM ÖZELLİKLERİ adlı bu tezin Doktora tezi olarak uygun olduğunu onaylarım.

Prof. Dr. Mehmet KASAP Tez Danışmanı, Fizik Anabilim Dalı

.

Bu çalışma, jürimiz tarafından oy birliği / oy çokluğu ile Fizik Anabilim Dalında Doktora tezi olarak kabul edilmiştir.

Prof. Dr. Ekmel ÖZBAY (Fizik Anabilim Dalı, Bilkent Üniversitesi) Prof. Dr. Mehmet KASAP (Fizik Anabilim Dalı, Gazi Üniversitesi) Prof. Dr. Ali GENCER (Fizik Anabilim Dalı, Ankara Üniversitesi) Prof. Dr. Mehmet ÇAKMAK (Fizik Anabilim Dalı, Gazi Üniversitesi) Prof. Dr. Süleyman ÖZÇELİK (Fizik Anabilim Dalı, Gazi Üniversitesi)

. . . . .
Tarih: 02 / 12 / 2008

Bu tez ile G.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu Doktora derecesini onamıştır.

Prof. Dr. Nail ÜNSAL Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü

.2. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

InxGa1-xN yarı iletkenin elektron iletim özellikleri - Sayfa 2
Abdullah YILDIZ tarafından hazırlanan “InxGa1-xN YARIİLETKENİN ELEKTRON İLETİM ÖZELLİKLERİ” adlı bu tezin Doktora tezi olarak uygun olduğunu onaylarım. Prof. Dr. Mehmet KASAP Tez Danışmanı, Fizik Anabilim Dalı ………………………………. Bu çalışma, jürimiz tarafından oy birliği ile Fizik Anabilim Dalında Doktora tezi olarak kabul edilmiştir. Prof. Dr. Mehmet ZENGİN Fizik Anabilim Dalı, Ankara Üniv....
GaAsP/GaAs ve InGaN/GaN p-n eklem yapılarının optik ve yapısal özelliklerinin incelenmesi - Sayfa 2
Saime Şebnem ÇETİN tarafından hazırlanan “GaAsP/GaAs ve InGaN/GaN p-n Eklem Yapılarının Optik ve Yapısal Özelliklerinin İncelenmesi” adlı bu tezin Doktora tezi olarak uygun olduğunu onaylarım. Prof. Dr. Süleyman ÖZÇELİK Tez Danışmanı, Fizik Anabilim Dalı ………………………………. Bu çalışma, jürimiz tarafından oy birliği / oy çokluğu ile Fizik Anabilim Dalında Doktora tezi olarak kabul edilmiştir. ...
III-V grubu güneş hücre yapılarının epitaksiyel büyütülmesi ve karakterizasyonu - Sayfa 2
Barış KINACI tarafından hazırlanan “III‒V GRUBU GÜNEŞ HÜCRE YAPILARININ EPİTAKSİYEL BÜYÜTÜLMESİ VE KARAKTERİZASYONU” adlı bu tezin Doktora tezi olarak uygun olduğunu onaylarım. Prof. Dr. Süleyman ÖZÇELİK Tez Danışmanı, Fizik Anabilim Dalı ………………………………. Bu çalışma, jürimiz tarafından oy birliği ile Fizik Anabilim Dalında Doktora tezi olarak kabul edilmiştir. Prof. Dr. Ali GENCER Fizik A...


2. SAYFA ICERIGI

ii

Sefer Bora LİŞESİVDİN tarafından hazırlanan AlGaN/GaN TEMELLİ YÜKSEK ELEKTRON HAREKETLİLİKLİ TRANSİSTÖRLERİN (HEMT) ELEKTRON VE MANYETO İLETİM ÖZELLİKLERİ adlı bu tezin Doktora tezi olarak uygun olduğunu onaylarım.

Prof. Dr. Mehmet KASAP Tez Danışmanı, Fizik Anabilim Dalı

.

Bu çalışma, jürimiz tarafından oy birliği / oy çokluğu ile Fizik Anabilim Dalında Doktora tezi olarak kabul edilmiştir.

Prof. Dr. Ekmel ÖZBAY (Fizik Anabilim Dalı, Bilkent Üniversitesi) Prof. Dr. Mehmet KASAP (Fizik Anabilim Dalı, Gazi Üniversitesi) Prof. Dr. Ali GENCER (Fizik Anabilim Dalı, Ankara Üniversitesi) Prof. Dr. Mehmet ÇAKMAK (Fizik Anabilim Dalı, Gazi Üniversitesi) Prof. Dr. Süleyman ÖZÇELİK (Fizik Anabilim Dalı, Gazi Üniversitesi)

. . . . .
Tarih: 02 / 12 / 2008

Bu tez ile G.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu Doktora derecesini onamıştır.

Prof. Dr. Nail ÜNSAL Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü

.single.php