EGE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
(DOKTORA TEZİ)
ALKALİ TOPRAKLARDA FARKLI GÜBRELEME UYGULAMALARININ BAZI TURUNÇGİL TÜRLERİNDE GELİŞME, VERİM VE KALİTE ÖZELLİKLERİNE ETKİLERİ
ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR
Murat GÜNERİ
Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı
Bilim Dalı Kodu: 501.01.00 Sunuş Tarihi: 10.12.2007
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Adalet MISIRLI
Bornova-İZMİR1. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Vahit Bademci'nin paradigma değişikliği üzerine bir araştırma: 'Testler değil, ölçümler güvenilirdir' - Sayfa 68
54 Ankara Üniversitesi’nde EPG bilim dalında yapılmış tezlerden 1 (%0) yüksek lisans tezi ve RPD bilim dalında yapılmış tezlerden 2 (%1) yüksek lisans tezinde yapılan güvenirlik çalışmalarında Kuder-Richardson ölçüm güvenirlik kestirim yöntemi kullanıldığı; ancak EY ve EE bilim dallarında yazılmış tezlerde ise, bu yöntemin kullanılmadığı görülmektedir. Ankara Üniversitesi’nin bu dört bilim dalın...
Vahit Bademci'nin paradigma değişikliği üzerine bir araştırma: 'Testler değil, ölçümler güvenilirdir' - Sayfa 69
55 e. Güvenirlik Çalışmalarında Cronbach Alfa Ölçüm Güvenirlik Kestirim Yöntemi Kullanılan Tezler Ankara Üniversitesi’nde EPG bilim dalında yapılmış tezlerden 3 (%1) doktora ve 5 (%1) yüksek lisans tezi olmak üzere 8 (%2) tezde, RPD bilim dalında yapılmış tezlerden 11 (%3) doktora ve 10 (%3) yüksek lisans tezi olmak üzere 21 (%6) tezde, EY bilim dalında yapılmış tezlerden 16 (%5) doktora ve 39 (...
Bağımsız denetim kalitesi ile ilgili yeni yaklaşımlar ve İzmir ilinde yeminli mali müşavirlere yönelik bir araştırma - Sayfa 257
Yönelik Bir Araştırma”, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Muhasebe Denetimi Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2006. 6. İren, Gülcen, “Firma Başarısızlıklarını Önlemede Muhesebe Ve Muhesebe Denetiminin Rolü”, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Muhasebe Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2007. 7. Mercanoğlu, Sezen, “...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

tezi
bilim
dalı
doktora
üniversitesi
enstitüsü


1. SAYFA ICERIGI

EGE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
(DOKTORA TEZİ)
ALKALİ TOPRAKLARDA FARKLI GÜBRELEME UYGULAMALARININ BAZI TURUNÇGİL TÜRLERİNDE GELİŞME, VERİM VE KALİTE ÖZELLİKLERİNE ETKİLERİ
ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR
Murat GÜNERİ
Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı
Bilim Dalı Kodu: 501.01.00 Sunuş Tarihi: 10.12.2007
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Adalet MISIRLI
Bornova-İZMİR

İlgili Kaynaklar
single.php