ÖZET
ALLİUM SCORADOPRASUM (KÖRMEN) VE ALLİUM SATİVUM (SARIMSAK) UN LISTERIA MONOCYTOGENES, ESCHERICHIA COLİ O157:H7, SALMONELLA ENTERITIDIS ÜZERİNE ETKİLERİ TUĞBA KÖSEAHMETOĞLU YÜKSEK LİSANS TEZİ, GIDA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI DANIŞMAN: Yrd. Doç. Dr. ÖZLEM PELİN CAN 2011
Araştırmamıza konu olan, Alliaceae familyasına mensup Allium scoradoprasum ve Allium sativum türleri, Sivas Zara ilçesinden toplanıp, kurutulmuş ve bu bitkilerin gıda patojenlerinden olan Escherichia coli O157H:H7, Salmonella enteritidis ve Listeria monocytogenes üzerine etkilerine bakılmıştır. Bu çalışma koku ve lezzet açısından Allium sativum a benzeyen fakat farklı bir tür olan Latince adı A. scoradoprasum olarak literatürde bulunan Körmen olarak bilinen bitkininde sarımsak ile birlikte etkilerine bakılmıştır. Bitkilerden elde edilen uçucu yağların kimyasal bileşenleri GC-MS ile analiz edilmiştir. İki bitkininde, seçilen patojenlere karşı antimikrobiyal etkilerinin disk difüzyon ve mikrodilüsyon yöntemi kullanılarak test edilmiştir. A. scoradoprasum un E. coli O157:H7 üzerine en etkili olduğu disk difüzyon yöntemi ile belirlenmiştir. Ayrıca A. scoradoprasum un E. coli O157:H7 için MIC değeri 0.2 l/ml olarak bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler: Antimikrobiyal, Patojen, Disk Difüzyon Tekniği, GC-MS, MIC
IV4. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

sativum
monocytogenes
coli
salmonella
scoradoprasum
allium


4. SAYFA ICERIGI

ÖZET
ALLİUM SCORADOPRASUM (KÖRMEN) VE ALLİUM SATİVUM (SARIMSAK) UN LISTERIA MONOCYTOGENES, ESCHERICHIA COLİ O157:H7, SALMONELLA ENTERITIDIS ÜZERİNE ETKİLERİ TUĞBA KÖSEAHMETOĞLU YÜKSEK LİSANS TEZİ, GIDA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI DANIŞMAN: Yrd. Doç. Dr. ÖZLEM PELİN CAN 2011
Araştırmamıza konu olan, Alliaceae familyasına mensup Allium scoradoprasum ve Allium sativum türleri, Sivas Zara ilçesinden toplanıp, kurutulmuş ve bu bitkilerin gıda patojenlerinden olan Escherichia coli O157H:H7, Salmonella enteritidis ve Listeria monocytogenes üzerine etkilerine bakılmıştır. Bu çalışma koku ve lezzet açısından Allium sativum a benzeyen fakat farklı bir tür olan Latince adı A. scoradoprasum olarak literatürde bulunan Körmen olarak bilinen bitkininde sarımsak ile birlikte etkilerine bakılmıştır. Bitkilerden elde edilen uçucu yağların kimyasal bileşenleri GC-MS ile analiz edilmiştir. İki bitkininde, seçilen patojenlere karşı antimikrobiyal etkilerinin disk difüzyon ve mikrodilüsyon yöntemi kullanılarak test edilmiştir. A. scoradoprasum un E. coli O157:H7 üzerine en etkili olduğu disk difüzyon yöntemi ile belirlenmiştir. Ayrıca A. scoradoprasum un E. coli O157:H7 için MIC değeri 0.2 l/ml olarak bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler: Antimikrobiyal, Patojen, Disk Difüzyon Tekniği, GC-MS, MIC
IVsingle.php