3.2.3 Uçucu Yağların Antimikrobiyal Aktivitelerinin Belirlenmesinde Kullanılan Yöntemler
Uçucu yağların antimikrobiyal özelliklerinin belirlenmesinde Disk Difüzyon ve Mikro Dilüsyon teknikleri kullanılmıstır.
3.2.3.1. Disk Difüzyon Yöntemi
Çalışmada kullanılmak üzere steril petrilere 15er ml olacak sekilde Mueller Hinton Agar (MHA) dökülerek petriler düz bir zemin üzerinde donmaya bırakılmıştır. Kullanılacak mikroorganizmalar Tryptic Soy Broth içeren tüplere geçirilmiş ve Salmonella enteritidis ve E. coli O157:H7 37Cde ve Listeria monocytogenes 30 Cde inkübe edilmiştir. Örnekler (A. sativum ve A. scoradoprasum dan elde edilen ekstraktlar) 0.22 m steril filtreden geçirilerek 10 mg/mL stoklar halinde hazırlanıp, steril stoklardan 250 g / (Antimicrobial Sussptibility TEST DISCS, Oxoid) olacak şekilde disklere 2 kez 25 L olarak emdirilip, ardından 40C de 1 saat kurutulmuştur. Bileşiklerin antimikrobiyal aktiviteleri National Commitee for Clinical Laboratory Standarts (NCCLS), tarafından önerilen yönteme göre disk difüzyon tekniği ile yapılmıştır. 100 L 108 cfu / mL (Mc Farland bulanıklık standardı 0.5) eşdeğeri hücre MHA üzerine pipetlenerek ve steril ekivyon çubuğu ile eşit miktarda yayılmıştır. 1015 dakika laboratuar koşullarında bekletilen petrilere diskler aseptik olarak yerleştirilerek 35C de 24-48 saat inkübe edilmiştir. Antimikrobiyal aktivite; bakteri ya da maya üremesinin olmadığı şeffaf zon çapı kumpas yardımıyla ölçülerek (6 mm disk çapı dahil) kaydedilmiştir. Pozitif kontrol olarak bakteriler üzerine etkili olan Trimethoprim ve Ampisilin aktif maddeleri kullanılmıştır. Her bir örnek için, iki ayrı bağımsız set düzenlenerek değerlerin ortalaması alınmıştır.
3.2.3.2. Mikrodilüsyon Metodu
A. sativum ve A. scoradoprasum dan elde edilen ekstraktlar Minimum İnhibisyon Konsantrasyonu (Mininal Inhibition Concentration (MIC)) mikro dilüsyon yöntemiyle
3748. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Achillea (Anthemideae) cinsi Filipendulinae ve Santolinoidea seksiyonunlarına ait yedi türün uçucu yağ kompozisyonları ve antimikrobiyal aktivite özellikleri Composition and - Sayfa 53
Uçucu yağların bileşenleri kütle spektrumları ve retention indisleri, daha önceden yayınlanmış referanslarla karşılaştırılarak tanımlanmıştır [81, 82]. 2.2.2 Uçucu Yağların Antimikrobiyal Aktivitelerinin Belirlenmesinde Kullanılan Yöntemler Uçucu yağların antimikrobiyal özelliklerinin belirlenmesinde Agar Disk Difüzyon ve Mikrobroth Dilüsyon teknikleri kullanılmıştır [83, 84] 2.2.2.1 Agar Disk ...
- Sayfa 66
2.2.5. Disk Difüzyon Yöntemi İle Antimikrobiyal Aktivitenin Belirlenmesi Hazırlanan uçucu yağların antimikrobiyal aktivitesinin belirlenmesinde Disk Difüzyon Yöntemi kullanıldı. 6 mm çapında hazırlanan diskler otoklavda (121 oC’de, 1 Atm. basınçta, 15 dakika) steril edildi. Her bir diske 50 µl uçucu yağ emdirildi. Bölüm 2.2.2’de anlatıldığı şekilde hazırlanan Müller Hinton Agar besiyerine daha ö...
Astragalus diphtherites Fenzl var. diphtherites ve Astragalus gymnalocepias Rech () taksonlarının farklı polariteye sahip çözücüler ile hazırlanan özütlerinin antioksidan ve antimikrobiyal özelliklerinin araştırılması - Sayfa 90
çözünmeyen parçalarından arındırmak amacıyla steril 0.45 μm-por çapına sahip membran filtreler kullanılarak filtrasyon işleminden geçirildi. 3.2.10.2. Mikroorganizma Kültürlerinin Hazırlanması ve Disk Diffüzyon Testinin Kültürlere Uygulanması Antimikrobiyal aktivite N.C.C.L.S. (National Committee for Clinical Laboratory Standarts) kuralları dikkate alınarak disk difüzyon testi ile belirlendi.17 ...

48. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

maya
steril
saat
mikro
difüzyon
disk


48. SAYFA ICERIGI

3.2.3 Uçucu Yağların Antimikrobiyal Aktivitelerinin Belirlenmesinde Kullanılan Yöntemler
Uçucu yağların antimikrobiyal özelliklerinin belirlenmesinde Disk Difüzyon ve Mikro Dilüsyon teknikleri kullanılmıstır.
3.2.3.1. Disk Difüzyon Yöntemi
Çalışmada kullanılmak üzere steril petrilere 15er ml olacak sekilde Mueller Hinton Agar (MHA) dökülerek petriler düz bir zemin üzerinde donmaya bırakılmıştır. Kullanılacak mikroorganizmalar Tryptic Soy Broth içeren tüplere geçirilmiş ve Salmonella enteritidis ve E. coli O157:H7 37Cde ve Listeria monocytogenes 30 Cde inkübe edilmiştir. Örnekler (A. sativum ve A. scoradoprasum dan elde edilen ekstraktlar) 0.22 m steril filtreden geçirilerek 10 mg/mL stoklar halinde hazırlanıp, steril stoklardan 250 g / (Antimicrobial Sussptibility TEST DISCS, Oxoid) olacak şekilde disklere 2 kez 25 L olarak emdirilip, ardından 40C de 1 saat kurutulmuştur. Bileşiklerin antimikrobiyal aktiviteleri National Commitee for Clinical Laboratory Standarts (NCCLS), tarafından önerilen yönteme göre disk difüzyon tekniği ile yapılmıştır. 100 L 108 cfu / mL (Mc Farland bulanıklık standardı 0.5) eşdeğeri hücre MHA üzerine pipetlenerek ve steril ekivyon çubuğu ile eşit miktarda yayılmıştır. 1015 dakika laboratuar koşullarında bekletilen petrilere diskler aseptik olarak yerleştirilerek 35C de 24-48 saat inkübe edilmiştir. Antimikrobiyal aktivite; bakteri ya da maya üremesinin olmadığı şeffaf zon çapı kumpas yardımıyla ölçülerek (6 mm disk çapı dahil) kaydedilmiştir. Pozitif kontrol olarak bakteriler üzerine etkili olan Trimethoprim ve Ampisilin aktif maddeleri kullanılmıştır. Her bir örnek için, iki ayrı bağımsız set düzenlenerek değerlerin ortalaması alınmıştır.
3.2.3.2. Mikrodilüsyon Metodu
A. sativum ve A. scoradoprasum dan elde edilen ekstraktlar Minimum İnhibisyon Konsantrasyonu (Mininal Inhibition Concentration (MIC)) mikro dilüsyon yöntemiyle
37single.php