Tablo 1. Allium sativum un ana bileşenleri, tutunma zamanları ve relatif yüzdeleri

Tutunma Relatif yüzde zamanı

Bileşen

14.363 0.95

nonil aldehit

21.604 0.75

diallil trisulfit

22.233 1.54

Undekanal

29.228 4.46

tridekil aldehit

32.349 1.86

tetradekil aldehit

34.250 0.96

*

37.438 2.00

miristik asit

39.381 26.38

hekzahidrofarnesil aseton

40.224 1.82

*

43.013 19.84

palmitik asit

46.853 2.14

Fitol

47.130 3.97

stearik asit

50.394 1.06

Trikosan

54.595 1.69

Pentakosan

58.781 1.48

n-heptakosan

63.417 1.42

n-nonakosan

*: kütüphaneye kayıtlı olmayan, tanımlanamayan bileşenler

4051. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Papaver somniferum L. çiçeklerinin esansiyel yağ içeriği, antimikrobiyal ve antifungal özelliklerinin belirlenmesi - Sayfa 65
Çizelge 4.2 (Devam) Haşhaş çiçeği uçucu yağının bileşenleri ve bileşenlerinin relatif yüzdeleri Pik No Alıkonma Zamanı (dak.) Bileşen Relatif Yüzde 9 52,49 C25 n-Pentakosan 7,91 10 58,73 C27 n-Heptakosan 5,19 11 59,18 C27 1-Heptakosanol 12 66,00 C16 Palmitik Asit 13 67,85 C29 Nonakosanol 14 72,24 ** 4,09 7,26 1,42 7,62 1...
Hatay ilinde üretilen natürel zeytinyağlarının bazı kalite özelliklerinin ve katı faz mikro ekstraksiyon tekniği kullanılarak uçucu bileşenlerinin belirlenmesi - Sayfa 21
12 uçucu olmayan özelliklere sahiptir. Fenolikler ve pigmentler gibi uçucu olmayan bileşenler yağda sadece saflığı belirtmekle kalmayıp, özellikle fenolik bileşenler yağa acılık ve burukluk gibi duyusal özelikleri kazandırır (Gutierrez-Rosales ve ark., 2003; Siliani ve ark., 2006). Zeytinyağının renk ve görünüşünden ise klorofil ve karotenoidler sorumludur (Minguez-Mosquera ve ark., 1990). Böylec...

51. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

bileşenler
bileşen
asit
aldehit
bileşenleri
relatif


51. SAYFA ICERIGI

Tablo 1. Allium sativum un ana bileşenleri, tutunma zamanları ve relatif yüzdeleri

Tutunma Relatif yüzde zamanı

Bileşen

14.363 0.95

nonil aldehit

21.604 0.75

diallil trisulfit

22.233 1.54

Undekanal

29.228 4.46

tridekil aldehit

32.349 1.86

tetradekil aldehit

34.250 0.96

*

37.438 2.00

miristik asit

39.381 26.38

hekzahidrofarnesil aseton

40.224 1.82

*

43.013 19.84

palmitik asit

46.853 2.14

Fitol

47.130 3.97

stearik asit

50.394 1.06

Trikosan

54.595 1.69

Pentakosan

58.781 1.48

n-heptakosan

63.417 1.42

n-nonakosan

*: kütüphaneye kayıtlı olmayan, tanımlanamayan bileşenler

40single.php