Tablo 2. Allium scoradoprasum un ana bileşenleri, tutunma zamanları ve relatif yüzdeleri

Tutunma Relatif zamanı yüzde

Bileşen

15.943 1.01

*

22.532 1.68

*

22.814 2.06

*

28.224 1.00

-iyonon

29.112 1.12

*

30.928 1.13

*

32.241 1.06

*

35.274 1.10

*

37.031 2.85

miristik asit

39.069 2.95

hekzahidrofarnesil aseton

42.676 31.32

palmitik asit

46.443 6.54

linoleik asit

47.244 1.63

Fitol

54.519 0.98

Pentakosan

58.718 1.90

n-heptakosan

68.721 2.50

n-hentriakontan

*: kütüphaneye kayıtlı olmayan, tanımlanamayan bileşenler

4.3. Uçucu yağların Antimikrobiyal Aktivite Sonuçları
E. coli O157:H7, Salmonella enteritidis ve Listeria monocytogenes mikroorganizmaları üzerine Allium sativum ve Allium scoradoprasum un disk difüzyon yöntemine göre oluşturmuş oldukları zon çapları Tablo 3 ve Tablo 4 te verilmiştir. Belirlenen zon çapları National Committee for Clinical Laboratory Standaraas (NCCLS) e göre
4253. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

allium
sativum
scoradoprasum
bileşenleri
monocytogenes
bileşen


53. SAYFA ICERIGI

Tablo 2. Allium scoradoprasum un ana bileşenleri, tutunma zamanları ve relatif yüzdeleri

Tutunma Relatif zamanı yüzde

Bileşen

15.943 1.01

*

22.532 1.68

*

22.814 2.06

*

28.224 1.00

-iyonon

29.112 1.12

*

30.928 1.13

*

32.241 1.06

*

35.274 1.10

*

37.031 2.85

miristik asit

39.069 2.95

hekzahidrofarnesil aseton

42.676 31.32

palmitik asit

46.443 6.54

linoleik asit

47.244 1.63

Fitol

54.519 0.98

Pentakosan

58.718 1.90

n-heptakosan

68.721 2.50

n-hentriakontan

*: kütüphaneye kayıtlı olmayan, tanımlanamayan bileşenler

4.3. Uçucu yağların Antimikrobiyal Aktivite Sonuçları
E. coli O157:H7, Salmonella enteritidis ve Listeria monocytogenes mikroorganizmaları üzerine Allium sativum ve Allium scoradoprasum un disk difüzyon yöntemine göre oluşturmuş oldukları zon çapları Tablo 3 ve Tablo 4 te verilmiştir. Belirlenen zon çapları National Committee for Clinical Laboratory Standaraas (NCCLS) e göre
42single.php