ab

c

de

f

Resim 4. a: Listeria monocytogenes üzerine Allium sativum eklenmiş disk b: Salmonella enteritidis üzerine Allium sativum eklenmiş disk c: E. coli O157:H7 üzerine Allium sativum eklenmiş disk d: Listeria monocytogenes üzerine Allium scoradoprasum eklenmiş disk e: Salmonella enteritidis üzerine Allium scoradoprasum eklenmiş disk f: E. coli O157:H7 üzerine Allium scoradoprasum eklenmiş disk

Allium sativum ve Allium scoradoprasum un mikro dilüsyon tekniği kullanılarak E. coli O157:H7, Salmonella enteritidis ve Listeria monocytogenes üzerine olan etkilerine ait sonuçlar Tablo 5 ve Tablo 6 da verilmiştir. Allium sativum dan elde edilen uçucu yağlarının bakterilerin inhibisyon oluşumuna etkisi bakımından en güçlü etkiyi 0.4-0.05 L/ml konsantrasyon aralığı ile E. coli O157:H7 karşı gösterdiği belirlenmiştir. Yine Allium scoradoprasum ise inhibisyon oluşumuna olan etkisi bakımından en güçlü etki 0.4-0.2 L/ml konsantrasyon aralığı ile E. coli O157:H7 karşı gösterdiği belirlenmiştir

4455. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

monocytogenes
sativum
salmonella
coli
enteritidis
listeria


55. SAYFA ICERIGI

ab

c

de

f

Resim 4. a: Listeria monocytogenes üzerine Allium sativum eklenmiş disk b: Salmonella enteritidis üzerine Allium sativum eklenmiş disk c: E. coli O157:H7 üzerine Allium sativum eklenmiş disk d: Listeria monocytogenes üzerine Allium scoradoprasum eklenmiş disk e: Salmonella enteritidis üzerine Allium scoradoprasum eklenmiş disk f: E. coli O157:H7 üzerine Allium scoradoprasum eklenmiş disk

Allium sativum ve Allium scoradoprasum un mikro dilüsyon tekniği kullanılarak E. coli O157:H7, Salmonella enteritidis ve Listeria monocytogenes üzerine olan etkilerine ait sonuçlar Tablo 5 ve Tablo 6 da verilmiştir. Allium sativum dan elde edilen uçucu yağlarının bakterilerin inhibisyon oluşumuna etkisi bakımından en güçlü etkiyi 0.4-0.05 L/ml konsantrasyon aralığı ile E. coli O157:H7 karşı gösterdiği belirlenmiştir. Yine Allium scoradoprasum ise inhibisyon oluşumuna olan etkisi bakımından en güçlü etki 0.4-0.2 L/ml konsantrasyon aralığı ile E. coli O157:H7 karşı gösterdiği belirlenmiştir

44single.php