Alman çoban köpeği ve labrador retriever ırkı köpeklerde başlıca dölverimi özellikleri,yavrularda büyüme ve eğitim performansı

1. GİRİŞ Köpekler insanoğluna binlerce yıldan bu yana hizmet vermektedir. Evciltmeden önce avlanıp eti yenilen köpeklerin yetenekleri anlaşıldıktan sonra bunlardan bir takım alanlarda yararlanılmaya başlanmıştır. Köpekler önceleri avda, daha sonraları sürü koruma ve bekçilikte görevlendirilmişlerdir (1, 2). Günümüzde köpekler arkadaşlık yanında güvenlik hizmetleri ve özürlülere yardım görevlerini de yerine getirmekte, renk körü olmalarına karşın, trafik ışıklarını öğrenip görmeyenlere başarıyla eşlik edebilmektedirler. Modern gaz kromatografilerinin ve dedektörlerin tanımlayamadığı uyuşturucuların, plastik patlayıcıların ve bazı kimyasal maddelerin belirlenmesinde köpekler başarıyla kullanılmaktadır. Çığ ve deprem yıkıntısı altında kalan ölü ve yaralıların bulunmasında duyarlı üstün koku alma yetenekleri ile köpekler, insanların en önde gelen yardımcılarıdır. Hayvansal üretim işletmelerinde sürülerin sevk ve idaresinde insanoğlunun en büyük yardımcısı olan köpekler, sığırlarda östrüs kontrolü amacıyla da kullanılabilmektedir (3-6). Dünya genelinde ırk standartları belirlenmiş köpek ırkları içinde sayıca en fazla Alman Çoban Köpeği olup, Labrador Retriever ırkı da azımsanmayacak ölçüde yaygındır (7). Türkiyede de bu iki ırkın sayısı hızla artmakta, bekçi köpeği yanında eğitim amaçlı olarak özellikle askeri güçler ve emniyet tarafından yaygın olarak kullanılmaktadır. Önceleri bu iki ırk çoğunlukla yurt dışından ithal edilirken, son yıllarda bunları üreten damızlık işletmeler Türkiyede hızla artmaktadır. Türkiyede 1990lı yıllarda pet hayvancılığının hızlı gelişimine bağlı olarak öncelikle büyük şehirlerde köpek yetiştiriciliği giderek önem kazanmıştır. Bu nedenle de köpek yetiştirme, eğitim ve hizmet alanlarına ilişkin bilgilere artan bir gereksinim duyulmaktadır. Üretim yanında Türkiyede sayıları hızla artan bu iki ırk köpek özellikle askeri birlikler ve emniyet güçleri tarafından değişik amaçlar ile eğitilmektedir. Türkiye ve dünyada geniş bir kullanım sahası bulunan Alman Çoban Köpeği ve Labrador Retriever ırkı köpeklerin döl verimi ve büyüme üzerine yapılmış bazı çalışmalar (8-15) mevcut olsa da , özellikle Labrador Retriever ırkının eğitim performansı üzerine yapılan bilimsel çalışmalar yok denilecek kadar azdır. Bu iki ırkın döl verimi özellikleri ile eğitim konusunda yapılan çalışmalara büyük gereksinim duyulmaktadır. Bu çalışma, Alman Çoban Köpeği ve Labrador Retriever ırkı köpeklerde başlıca döl verimi özellikleri, yavrularda büyüme ve eğitim performansını araştırmak amacı ile planlanmıştır.1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

köpek
köpekler
ırkı
alman
retriever
çoban


1. SAYFA ICERIGI

1. GİRİŞ Köpekler insanoğluna binlerce yıldan bu yana hizmet vermektedir. Evciltmeden önce avlanıp eti yenilen köpeklerin yetenekleri anlaşıldıktan sonra bunlardan bir takım alanlarda yararlanılmaya başlanmıştır. Köpekler önceleri avda, daha sonraları sürü koruma ve bekçilikte görevlendirilmişlerdir (1, 2). Günümüzde köpekler arkadaşlık yanında güvenlik hizmetleri ve özürlülere yardım görevlerini de yerine getirmekte, renk körü olmalarına karşın, trafik ışıklarını öğrenip görmeyenlere başarıyla eşlik edebilmektedirler. Modern gaz kromatografilerinin ve dedektörlerin tanımlayamadığı uyuşturucuların, plastik patlayıcıların ve bazı kimyasal maddelerin belirlenmesinde köpekler başarıyla kullanılmaktadır. Çığ ve deprem yıkıntısı altında kalan ölü ve yaralıların bulunmasında duyarlı üstün koku alma yetenekleri ile köpekler, insanların en önde gelen yardımcılarıdır. Hayvansal üretim işletmelerinde sürülerin sevk ve idaresinde insanoğlunun en büyük yardımcısı olan köpekler, sığırlarda östrüs kontrolü amacıyla da kullanılabilmektedir (3-6). Dünya genelinde ırk standartları belirlenmiş köpek ırkları içinde sayıca en fazla Alman Çoban Köpeği olup, Labrador Retriever ırkı da azımsanmayacak ölçüde yaygındır (7). Türkiyede de bu iki ırkın sayısı hızla artmakta, bekçi köpeği yanında eğitim amaçlı olarak özellikle askeri güçler ve emniyet tarafından yaygın olarak kullanılmaktadır. Önceleri bu iki ırk çoğunlukla yurt dışından ithal edilirken, son yıllarda bunları üreten damızlık işletmeler Türkiyede hızla artmaktadır. Türkiyede 1990lı yıllarda pet hayvancılığının hızlı gelişimine bağlı olarak öncelikle büyük şehirlerde köpek yetiştiriciliği giderek önem kazanmıştır. Bu nedenle de köpek yetiştirme, eğitim ve hizmet alanlarına ilişkin bilgilere artan bir gereksinim duyulmaktadır. Üretim yanında Türkiyede sayıları hızla artan bu iki ırk köpek özellikle askeri birlikler ve emniyet güçleri tarafından değişik amaçlar ile eğitilmektedir. Türkiye ve dünyada geniş bir kullanım sahası bulunan Alman Çoban Köpeği ve Labrador Retriever ırkı köpeklerin döl verimi ve büyüme üzerine yapılmış bazı çalışmalar (8-15) mevcut olsa da , özellikle Labrador Retriever ırkının eğitim performansı üzerine yapılan bilimsel çalışmalar yok denilecek kadar azdır. Bu iki ırkın döl verimi özellikleri ile eğitim konusunda yapılan çalışmalara büyük gereksinim duyulmaktadır. Bu çalışma, Alman Çoban Köpeği ve Labrador Retriever ırkı köpeklerde başlıca döl verimi özellikleri, yavrularda büyüme ve eğitim performansını araştırmak amacı ile planlanmıştır.

İlgili Kaynaklarsingle.php