Alman çoban köpeği ve labrador retriever ırkı köpeklerde başlıca dölverimi özellikleri,yavrularda büyüme ve eğitim performansı

2. GENEL BİLGİLER
2.1. Köpek ırklarının oluşumu Dünya yüzeyinde köpeklerin çok geniş bir alana yayılmış olması ve farklı coğrafi
koşullar bunların özellikleri üzerinde bir takım değişimlere neden olmuştur. Avrupa ve Amerikanın soğuk kuzey bölgelerinde köpeğin derisi daha koruyucu özelliğe dönüşmüştür. Buna karşın ormanlık, çalılık bölgelerde ise ince derili ve kıl örtüsü fazla olmayan daha düzgün bir vücut örtüsü dikkat çeker. Sıcak iklimlerde bu örtünün daha hafiflediği gözlenmektedir (16). Bunun yanında insanlar yaşamları doğrultusunda çeşitli gereksinimlere yanıt veren yeni köpek ırkları oluşturmuş, ıslah çalışmaları sonunda köpeklere yeni beceriler kazandırılmıştır (7). Entansif olarak modern köpek yetiştiriciliğine XIX. yüzyılın ortalarında başlanmıştır. Çeşitli amaçlar doğrultusunda bir dizi köpek kulüpleri kurulmuş ve bunlara kısaca Kennel Club, Köpek Kulüpleri adı verilmiştir. Köpek Kulüplerinde konseyler, köpek dernekleri yer almakta olup, en önemli işleri ırk özellikleri ve standartların belirlenmesidir. Bunun yanında köpeklerin soy kütüğüne kaydedilmesi, yetiştiricilerin bilgilendirilmeleri, köpek gösterilerinin desteklenmesi ve sonuçlarının onaylanması köpek kulüplerinin önemli görevleri arasındadır (7, 17).
Tarih boyunca insanoğlunun en büyük dost ve yardımcısı olan köpekler Amerikan Köpek Kulübü standartlarına göre spor, takip eden av köpekleri, çalışan köpekler, terrierler, oyun, sportif olmayan ve sürü köpekleri olmak üzere 7 grupta sınıflandırılmışlardır (18). Bu sınıflandırmada; hizmet ve ırk özellikleri, hız, büyüklük, kuvvet, görünüş ve davranış gibi özellikler dikkate alınmıştır.
2.2. Sürü (Çoban) Köpekleri Bu grupta büyük ve küçükbaş hayvan sürülerinin yönetiminde yardımcı olan
koruyucu köpekler yer almaktadır. Bunlar arasında Türk Çoban Köpekleri (Akbaş ve Kangal) İskoç Çoban Köpeği, Alman Çoban Köpeği ve Belçika Çoban Köpeği en ünlü ve yaygın olanlarıdır. Çoban köpekleri genelde iri yapılı ırklardır. Beden ağırlıkları 13-36 kg arasında değişmektedir. İngiliz Köpek Kulübü kayıtlarına göre bu grupta 14 köpek ırkı bulunmaktadır (19). Dünyada en fazla yetiştirilen Alman Çoban Köpeği artık sürü gütmeyi bırakmış, başta arama kurtarma ve rehber köpeği olmak üzere bir çok alanda kullanılır duruma gelmiştir. Türk Çoban Köpeği ırk standartları tam belirlenmediğinden Amerikan Köpek Kulübü sınıflandırılmasında yer almamıştır.
22. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

- Sayfa 12
Alman Çoban Köpeklerinin doğum ağırlığı, değişik yaş dönemlerindeki canlı ağırlık değerleri ve çeşitli vücut ölçüleri ile ilgili yapılmış bir çok bildiriş bulunmaktadır. Ancak bu bilgilerin bir çoğu köpek kulüpleri tarafından bildirilen ve bilimsel eksiklikleri olan yayımlar konumundadır. Irkın vücut özellikleri ile ilgili yapılmış, yada ırk standartlarını belirlemek üzere düzenlenmiş bilimsel çal...
Türkiye?nin çeşitli bölgelerinde yetiştirilmekte olan kangal köpeklerinin bazı morfolojik özellikleri - Sayfa 31
1.3.2 Sürü koruyucu köpekler Sürü koruyucu köpekler, diğer ırk köpeklerden ve özellikle sürü gütme köpeklerinden farklı bazı özelliklere sahiptir. Bu köpekler hiçbir zaman sürüyü gütmezler. Çobandan bağımsız hareket ederler. Sürüdeki hayvanları yönlendirmek için, ısırmak, kovalamak, önlerine geçmek gibi hareketlerden kaçınırlar. Sürünün yakın ve uzak güvenliğini sağlarlar. Bu görevleri yaparken...

2. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

çoban
köpek
köpekler
köpeği
köpeklerin
köpekleri


2. SAYFA ICERIGI

2. GENEL BİLGİLER
2.1. Köpek ırklarının oluşumu Dünya yüzeyinde köpeklerin çok geniş bir alana yayılmış olması ve farklı coğrafi
koşullar bunların özellikleri üzerinde bir takım değişimlere neden olmuştur. Avrupa ve Amerikanın soğuk kuzey bölgelerinde köpeğin derisi daha koruyucu özelliğe dönüşmüştür. Buna karşın ormanlık, çalılık bölgelerde ise ince derili ve kıl örtüsü fazla olmayan daha düzgün bir vücut örtüsü dikkat çeker. Sıcak iklimlerde bu örtünün daha hafiflediği gözlenmektedir (16). Bunun yanında insanlar yaşamları doğrultusunda çeşitli gereksinimlere yanıt veren yeni köpek ırkları oluşturmuş, ıslah çalışmaları sonunda köpeklere yeni beceriler kazandırılmıştır (7). Entansif olarak modern köpek yetiştiriciliğine XIX. yüzyılın ortalarında başlanmıştır. Çeşitli amaçlar doğrultusunda bir dizi köpek kulüpleri kurulmuş ve bunlara kısaca Kennel Club, Köpek Kulüpleri adı verilmiştir. Köpek Kulüplerinde konseyler, köpek dernekleri yer almakta olup, en önemli işleri ırk özellikleri ve standartların belirlenmesidir. Bunun yanında köpeklerin soy kütüğüne kaydedilmesi, yetiştiricilerin bilgilendirilmeleri, köpek gösterilerinin desteklenmesi ve sonuçlarının onaylanması köpek kulüplerinin önemli görevleri arasındadır (7, 17).
Tarih boyunca insanoğlunun en büyük dost ve yardımcısı olan köpekler Amerikan Köpek Kulübü standartlarına göre spor, takip eden av köpekleri, çalışan köpekler, terrierler, oyun, sportif olmayan ve sürü köpekleri olmak üzere 7 grupta sınıflandırılmışlardır (18). Bu sınıflandırmada; hizmet ve ırk özellikleri, hız, büyüklük, kuvvet, görünüş ve davranış gibi özellikler dikkate alınmıştır.
2.2. Sürü (Çoban) Köpekleri Bu grupta büyük ve küçükbaş hayvan sürülerinin yönetiminde yardımcı olan
koruyucu köpekler yer almaktadır. Bunlar arasında Türk Çoban Köpekleri (Akbaş ve Kangal) İskoç Çoban Köpeği, Alman Çoban Köpeği ve Belçika Çoban Köpeği en ünlü ve yaygın olanlarıdır. Çoban köpekleri genelde iri yapılı ırklardır. Beden ağırlıkları 13-36 kg arasında değişmektedir. İngiliz Köpek Kulübü kayıtlarına göre bu grupta 14 köpek ırkı bulunmaktadır (19). Dünyada en fazla yetiştirilen Alman Çoban Köpeği artık sürü gütmeyi bırakmış, başta arama kurtarma ve rehber köpeği olmak üzere bir çok alanda kullanılır duruma gelmiştir. Türk Çoban Köpeği ırk standartları tam belirlenmediğinden Amerikan Köpek Kulübü sınıflandırılmasında yer almamıştır.
2

İlgili Kaynaklarsingle.php