Alman çoban köpeği ve labrador retriever ırkı köpeklerde başlıca dölverimi özellikleri,yavrularda büyüme ve eğitim performansı

c. Hafif Açlık Birinci gün tam rasyon verilir ancak, hedef yiyeceği verilmez. İkinci günü yarım
rasyon verilir. Açlık yönteminin uygulanmasında veteriner hekim ile yakın koordinasyon
gereklidir. Eğer veteriner hekim köpeğin sağlığını koruduğunu ve yiyecek almasında bir sakınca olmadığını belirtirse, söz konusu yöntem uygulanabilir. Eğitim uygulanan köpeklerde bazı değişikliklerin olması doğaldır. Bazı köpekler eğitime uyumları ve iştahları ile kilo alırken bazıları da kilo kaybedebilirler. Aşırı kilo alma ve kilo verme durumları veteriner hekim gözetiminde kontrol edilmeli ve gerekli önlemler alınmalıdır. Eğer köpek günlük minimum gıda gereksinmesini alacak düzeyde çabuk öğrenme yeteneğine sahip değilse, hemen eğitim programından çıkarılmalıdır (45, 49).
2020. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Köpeklerde vücut kondüsyonu ve metabolik değişkenler arasındaki ilişkiler - Sayfa 40
Son olarak, hasta sahiplerinin davranışındaki uzun süreli değişim hızlı değişimden daha istenen bir durumdur. Birçok obez köpeği olan hasta sahipleri, petlerindeki problemin keşfedilmesinden memnun kalmamakta ve onlar için hazırlanan programa uymamaktadır. Öte yandan genellikle petlerinin ağırlık değerlendirmesini yapmaya da yanaşmamaktadırlar (Singh ve ark, 2002). Bu durumda Veteriner Hekimi prob...
Piyodermalı köpeklerde idrarda 8-hidroksi-2'-deoksiguanozin düzeyleri - Sayfa 102
92 EKLER EK-1 ARAŞTIRMA AMAÇLI ÖRNEK SAĞLAMAK AMACIYLA YAPILACAK GİRİŞİMLER İÇİN AYDINLATILMIŞ ONAM BELGESİ Tarih Klinik Protokol No Veteriner Hekim Adı-Soyadı Adresi Klinik Irkı Yaşı Cinsiyeti Teşhis Hayvan Sahibi Köpek Piyoderma Telefon No Sayın Hasta Sahibi Bu belge ile sizi bilgilendirilmek, rızanız (olurunuz, kabulünüz) sonrasında sahibi olduğunuz köpekten araştırma amaçl...

20. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

hekim
veteriner
köpek
köpekler
gerekli
alma


20. SAYFA ICERIGI

c. Hafif Açlık Birinci gün tam rasyon verilir ancak, hedef yiyeceği verilmez. İkinci günü yarım
rasyon verilir. Açlık yönteminin uygulanmasında veteriner hekim ile yakın koordinasyon
gereklidir. Eğer veteriner hekim köpeğin sağlığını koruduğunu ve yiyecek almasında bir sakınca olmadığını belirtirse, söz konusu yöntem uygulanabilir. Eğitim uygulanan köpeklerde bazı değişikliklerin olması doğaldır. Bazı köpekler eğitime uyumları ve iştahları ile kilo alırken bazıları da kilo kaybedebilirler. Aşırı kilo alma ve kilo verme durumları veteriner hekim gözetiminde kontrol edilmeli ve gerekli önlemler alınmalıdır. Eğer köpek günlük minimum gıda gereksinmesini alacak düzeyde çabuk öğrenme yeteneğine sahip değilse, hemen eğitim programından çıkarılmalıdır (45, 49).
20

İlgili Kaynaklarsingle.php