Alman çoban köpeği ve labrador retriever ırkı köpeklerde başlıca dölverimi özellikleri,yavrularda büyüme ve eğitim performansı

hesaplanmıştır (31). Doğumu takiben ilk 3 aylık dönemde yavrular anneleri ile birlikte aynı kulübede barındırılmışlardır. Alman Çoban Köpeklerinde doğumlar 2006 yılı sonbahar aylarında, Labrador ırkı köpeklerde 2005 yılı ilkbahar aylarında gerçekleştiğinden ve çalışmaya alınan köpekler 18-24 aylık yaşta olduğundan döl verimi özellikleri ile ilgili olarak gerçek veriler kullanılmış, incelenen özellikler üzerine herhangi bir çevre faktörünün etki payı hesaplanmamıştır.
3.3.2. Büyüme Çalışmada yer alan Alman Çoban Köpeği ırkı köpeklerden doğan yavruların
doğum ağırlıkları yanında 15 gün ara ile bireysel tartım yapılarak 5 aylık yaşa kadar canlı ağırlık gelişimi izlenmiştir. Türk Ordusunun eğitim amaçlı köpek ihtiyacına göre Gemlik Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığınca doğumlar kontrollü olduğundan Alman Çoban Köpeklerinden ancak 2006 Aralık-2007 Ocak aylarında doğan yavruların canlı ağırlık gelişmeleri incelenebilmiştir. Yine aynı gerekçe ile Labrador köpeklerde de doğumlar ihtiyaca göre planlandığından 2005 yılının ikinci yarısından itibaren 2006 yılı süresince yavru doğumu gerçekleşmemiştir. Bu nedenle Labrador yavrularda canlı ağırlık gelişimi 2005 yılı başında Merkezde doğmuş olan yavrularda 6. aydan itibaren yapılmış ve bu köpekler 8 aylık yaştan itibaren eğitime alındıklarından bu yaşta büyüme verilerinin elde edilme işlemine son verilmiştir. Canlı ağırlık gelişimini izlemek için 10 ga hassas terazi (Soehnle, 8310.00.900) kullanılmıştır. Doğum tipi (yavru sayısı) ve cinsiyetin canlı ağırlık gelişimi üzerine etkisini gidermek için minimum kareler metodu uygulanarak bu faktörlerin etki payları ve düzeltilmiş ortalamalar hesaplanmıştır. Üzerinde durulan faktörlerin herhangi bir verimi belirleme dereceleri Yalçın (51) tarafından bildirildiği gibi hesaplanmıştır. Yavru köpeklerde canlı ağırlığa ait verilerde (varyans analizi ve düzeltilmiş ortalamaların analizleri) istatistiki analizler için aşağıdaki denklem kullanılmıştır.
Dijk = + Yi + Mj + eijk
Dijk = Herhangi bir köpeğin canlı ağırlık değerini, = Genel (beklenen) ortalamayı Yi = Doğum tipinin etkisini (i=2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) Mj = Cinsiyetin etkisini (j=erkek, dişi) eijk = Tesadüfi hatayı göstermektedir.
2525. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

köpekler
yavru
aylık
ırkı
labrador
köpek


25. SAYFA ICERIGI

hesaplanmıştır (31). Doğumu takiben ilk 3 aylık dönemde yavrular anneleri ile birlikte aynı kulübede barındırılmışlardır. Alman Çoban Köpeklerinde doğumlar 2006 yılı sonbahar aylarında, Labrador ırkı köpeklerde 2005 yılı ilkbahar aylarında gerçekleştiğinden ve çalışmaya alınan köpekler 18-24 aylık yaşta olduğundan döl verimi özellikleri ile ilgili olarak gerçek veriler kullanılmış, incelenen özellikler üzerine herhangi bir çevre faktörünün etki payı hesaplanmamıştır.
3.3.2. Büyüme Çalışmada yer alan Alman Çoban Köpeği ırkı köpeklerden doğan yavruların
doğum ağırlıkları yanında 15 gün ara ile bireysel tartım yapılarak 5 aylık yaşa kadar canlı ağırlık gelişimi izlenmiştir. Türk Ordusunun eğitim amaçlı köpek ihtiyacına göre Gemlik Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığınca doğumlar kontrollü olduğundan Alman Çoban Köpeklerinden ancak 2006 Aralık-2007 Ocak aylarında doğan yavruların canlı ağırlık gelişmeleri incelenebilmiştir. Yine aynı gerekçe ile Labrador köpeklerde de doğumlar ihtiyaca göre planlandığından 2005 yılının ikinci yarısından itibaren 2006 yılı süresince yavru doğumu gerçekleşmemiştir. Bu nedenle Labrador yavrularda canlı ağırlık gelişimi 2005 yılı başında Merkezde doğmuş olan yavrularda 6. aydan itibaren yapılmış ve bu köpekler 8 aylık yaştan itibaren eğitime alındıklarından bu yaşta büyüme verilerinin elde edilme işlemine son verilmiştir. Canlı ağırlık gelişimini izlemek için 10 ga hassas terazi (Soehnle, 8310.00.900) kullanılmıştır. Doğum tipi (yavru sayısı) ve cinsiyetin canlı ağırlık gelişimi üzerine etkisini gidermek için minimum kareler metodu uygulanarak bu faktörlerin etki payları ve düzeltilmiş ortalamalar hesaplanmıştır. Üzerinde durulan faktörlerin herhangi bir verimi belirleme dereceleri Yalçın (51) tarafından bildirildiği gibi hesaplanmıştır. Yavru köpeklerde canlı ağırlığa ait verilerde (varyans analizi ve düzeltilmiş ortalamaların analizleri) istatistiki analizler için aşağıdaki denklem kullanılmıştır.
Dijk = + Yi + Mj + eijk
Dijk = Herhangi bir köpeğin canlı ağırlık değerini, = Genel (beklenen) ortalamayı Yi = Doğum tipinin etkisini (i=2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) Mj = Cinsiyetin etkisini (j=erkek, dişi) eijk = Tesadüfi hatayı göstermektedir.
25

İlgili Kaynaklarsingle.php