Alman çoban köpeği ve labrador retriever ırkı köpeklerde başlıca dölverimi özellikleri,yavrularda büyüme ve eğitim performansı

3.3.3. Eğitim Hayvanlarının Seçimi ve Eğitim Performansı Eğitime alınacak köpeklerin seçimi iki aşamada gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla
yavrular önce 6-8 haftalık yaşta ani bir uyarı, izolasyon, insanlara karşı ilgi ve tepki, canlılık ve cesaret ile zeka ve problem çözme yetenekleri yönünden teste tabi tutularak seçilmiş (52), daha sonra 8 aylık yaşta yeniden bir değerlendirmeye tabi tutularak yüksek düzeyde zeka, değişmeyen mizaç ve az derecede saldırgan olan yavrular Alman Çoban Köpeği ve Labrador Retriever ırkı köpeklerin temel ve ihtisas eğitim performansını ölçmek üzere denemeye alınmışlardır. Köpeklerin eğitim performansına eğitici personel etkisini gidermek için her eğitici personel her iki ırktan birer köpek eğitmiştir. Köpeklerin eğitim performansını ölçmek için topuk, kal, otur ve yat komutlarına eksiksiz ve hatasız olarak uyum gösterme süreleri yanında genel olarak temel itaat eğitimini tamamlama süreleri, ileri ve gelişmiş arama eğitimini tamamlama süreleri belirlenmiştir. 3.4. İstatistiki Değerlendirmeler
İncelenen özelliklerden döl verimi ve eğitim performansı yönünden ırklar arası karşılaştırmalar Students t-testi (53) ile, yavrularda ölüm oranı bakımından farklılıklar Khi-kare testi ile spss istatistik programı ile (54) bilgisayar ortamında gerçekleştirilmiştir.
2626. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

eğitim
köpek
arası
köpeği
temel
köpeklerin


26. SAYFA ICERIGI

3.3.3. Eğitim Hayvanlarının Seçimi ve Eğitim Performansı Eğitime alınacak köpeklerin seçimi iki aşamada gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla
yavrular önce 6-8 haftalık yaşta ani bir uyarı, izolasyon, insanlara karşı ilgi ve tepki, canlılık ve cesaret ile zeka ve problem çözme yetenekleri yönünden teste tabi tutularak seçilmiş (52), daha sonra 8 aylık yaşta yeniden bir değerlendirmeye tabi tutularak yüksek düzeyde zeka, değişmeyen mizaç ve az derecede saldırgan olan yavrular Alman Çoban Köpeği ve Labrador Retriever ırkı köpeklerin temel ve ihtisas eğitim performansını ölçmek üzere denemeye alınmışlardır. Köpeklerin eğitim performansına eğitici personel etkisini gidermek için her eğitici personel her iki ırktan birer köpek eğitmiştir. Köpeklerin eğitim performansını ölçmek için topuk, kal, otur ve yat komutlarına eksiksiz ve hatasız olarak uyum gösterme süreleri yanında genel olarak temel itaat eğitimini tamamlama süreleri, ileri ve gelişmiş arama eğitimini tamamlama süreleri belirlenmiştir. 3.4. İstatistiki Değerlendirmeler
İncelenen özelliklerden döl verimi ve eğitim performansı yönünden ırklar arası karşılaştırmalar Students t-testi (53) ile, yavrularda ölüm oranı bakımından farklılıklar Khi-kare testi ile spss istatistik programı ile (54) bilgisayar ortamında gerçekleştirilmiştir.
26

İlgili Kaynaklarsingle.php