Alman çoban köpeği ve labrador retriever ırkı köpeklerde başlıca dölverimi özellikleri,yavrularda büyüme ve eğitim performansı

4. BULGULAR
4.1. Başlıca Dölverimi Özellikleri Bu çalışmada yer alan Alman Çoban Köpeği ve Labrador ırkı köpeklerin başlıca
döl verimi özellikleri Tablo 3de sunulmuştur. Deneme başında 18-24 aylık yaşta bulunan 21 adet Alman Çoban Köpeği, 17 adet Labrador Retriever ırkı köpekte başlıca döl verimi özellikleri incelenmiştir. İlk kızgınlık gösterme yaş ortalaması Alman Çoban Köpeklerinde 21.86 ay, Labrador Retriever ırkı köpeklerde 15.46 ay bulunmuş, ırklar genelinde ise 19.34 ay tespit edilmiştir. İlk kızgınlık gösterme yaşı bakımından ırklar arası farklılıklar önemli bulunmuştur (P<0.05). Alman Çoban Köpeği ve Labrador Retriever ırkı köpeklerde ilk çiftleştirme yaşı sırası ile, 24.17 ve 20.93 ay, gebelik başına çiftleştirme sayısı sırası ile 2.80 ve 2.81 bulunmuştur. İlk çiftleştirme yaşı bakımından ırklar arası farklılıklar önemli bulunmuştur (P<0.05). Çalışmada yer alan Alman Çoban Köpeklerinde ortalama gebelik süresi 61.77 gün, Labrador Retriever ırkı köpeklerde 60.63 gün bulunmuş, ırklar arasında ortalama gebelik süresi bakımından önemli bir farklılık tespit edilmemiştir. Alman Çoban Köpeği ve Labrador Retriever ırkı köpeklerde bir batında doğan ortalama yavru sayısı sırası ile 5.81 ve 8.22 adet olarak belirlenmiş, bir batında doğan ortalama yavru sayısı bakımından ırklar arası farklılıklar önemli bulunmuştur (P<0.05). Irklar genelinde ise çalışmada yer alan köpeklerde ilk çiftleştirme yaşı 22.89 ay, gebelik başına çiftleştirme sayısı 2.80, gebelik süresi 61.36 gün, bir batında doğan ortalama yavru sayısı 6.76 adet bulunmuştur. 2727. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

retriever
yavru
labrador
çoban
alman
ırkı


27. SAYFA ICERIGI

4. BULGULAR
4.1. Başlıca Dölverimi Özellikleri Bu çalışmada yer alan Alman Çoban Köpeği ve Labrador ırkı köpeklerin başlıca
döl verimi özellikleri Tablo 3de sunulmuştur. Deneme başında 18-24 aylık yaşta bulunan 21 adet Alman Çoban Köpeği, 17 adet Labrador Retriever ırkı köpekte başlıca döl verimi özellikleri incelenmiştir. İlk kızgınlık gösterme yaş ortalaması Alman Çoban Köpeklerinde 21.86 ay, Labrador Retriever ırkı köpeklerde 15.46 ay bulunmuş, ırklar genelinde ise 19.34 ay tespit edilmiştir. İlk kızgınlık gösterme yaşı bakımından ırklar arası farklılıklar önemli bulunmuştur (P<0.05). Alman Çoban Köpeği ve Labrador Retriever ırkı köpeklerde ilk çiftleştirme yaşı sırası ile, 24.17 ve 20.93 ay, gebelik başına çiftleştirme sayısı sırası ile 2.80 ve 2.81 bulunmuştur. İlk çiftleştirme yaşı bakımından ırklar arası farklılıklar önemli bulunmuştur (P<0.05). Çalışmada yer alan Alman Çoban Köpeklerinde ortalama gebelik süresi 61.77 gün, Labrador Retriever ırkı köpeklerde 60.63 gün bulunmuş, ırklar arasında ortalama gebelik süresi bakımından önemli bir farklılık tespit edilmemiştir. Alman Çoban Köpeği ve Labrador Retriever ırkı köpeklerde bir batında doğan ortalama yavru sayısı sırası ile 5.81 ve 8.22 adet olarak belirlenmiş, bir batında doğan ortalama yavru sayısı bakımından ırklar arası farklılıklar önemli bulunmuştur (P<0.05). Irklar genelinde ise çalışmada yer alan köpeklerde ilk çiftleştirme yaşı 22.89 ay, gebelik başına çiftleştirme sayısı 2.80, gebelik süresi 61.36 gün, bir batında doğan ortalama yavru sayısı 6.76 adet bulunmuştur. 27

İlgili Kaynaklarsingle.php