Alman çoban köpeği ve labrador retriever ırkı köpeklerde başlıca dölverimi özellikleri,yavrularda büyüme ve eğitim performansı

Tablo – 3: Alman Çoban Köpeği ve Labrador Retriever ırkı köpeklerde başlıca döl verimi özellikleri.

Özellikler

Alman Çoban Köpeği
x Sx

İlk Kızgınlık Gösterme Yaşı (Ay) İlk Çiftleştirme Yaşı (Ay)

21.86 1.41b 24.17 1.34 b

Gebelik Başına Çiftleştirme Sayısı (Adet)

2.80 0.08

Gebelik Süresi (Gün)

61.77 0.27

Bir Batında Doğan Ortalama Yavru 5.81 0.35 a Sayısı (Adet)
a, b:Aynı satırda farklı harf taşıyan ortalamalar arası farklılıklar önemlidir (P<0.05) Labrador Retriever x Sx 15.461.30 a 20.931.02 a 2.810.10 60.630.37 8.22 0.46 b Genel x Sx 19.341.31 22.890.93 2.800.06 61.360.22 6.76 0.34 4.2. Büyüme ve Ölüm Oranı Çalışmada yer alan Alman Çoban Köpeği damızlıklardan doğan yavrularda 6 aylık yaşa kadar canlı ağırlıklar Tablo 4de sunulmuştur. Alman Çoban Köpeklerinde doğum ağırlığı üzerine doğum tipi ve cinsiyetin etkisi önemsiz bulunmuştur. Bir batında iki, dört, yedi ve sekiz yavrunun elde edildiği doğumlarda yavruların doğum ağırlıkları sırası ile 471, 464, 403 ve 450 g bulunmuş, dişi yavruların ortalama doğum ağırlığı 425 g, erkek yavruların 470 g tespit edilmiştir. 150 günlük yaşa kadar 75, 90 ve 105 günlük yaş hariç diğer dönemlerde doğum tipinin canlı ağırlık üzerine etkisi önemli bulunmuş, 150 günlük yaşta bir batında iki, dört, yedi ve sekiz yavru elde edilen doğumlarda yavruların canlı ağırlıkları sırası ile 15373, 15346, 12352 ve 13864 g tespit edilmiştir. Doğumdan itibaren 150 günlük yaşa kadar cinsiyetin canlı ağırlık üzerine etkisi önemli bulunmuş, deneme sonu itibari ile dişilerin canlı ağırlığı erkeklerden daha düşük olsa da cinsiyet grupları arasında istatistiki düzeyde bir farklılık bulunmamıştır. 150 günlük yaşta dişilerin canlı ağırlığı 13680 g, erkeklerin 14788 g tespit edilmiştir. 2828. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

yavru
arası
labrador
retriever
ırkı
aylık


28. SAYFA ICERIGI

Tablo – 3: Alman Çoban Köpeği ve Labrador Retriever ırkı köpeklerde başlıca döl verimi özellikleri.

Özellikler

Alman Çoban Köpeği
x Sx

İlk Kızgınlık Gösterme Yaşı (Ay) İlk Çiftleştirme Yaşı (Ay)

21.86 1.41b 24.17 1.34 b

Gebelik Başına Çiftleştirme Sayısı (Adet)

2.80 0.08

Gebelik Süresi (Gün)

61.77 0.27

Bir Batında Doğan Ortalama Yavru 5.81 0.35 a Sayısı (Adet)
a, b:Aynı satırda farklı harf taşıyan ortalamalar arası farklılıklar önemlidir (P<0.05) Labrador Retriever x Sx 15.461.30 a 20.931.02 a 2.810.10 60.630.37 8.22 0.46 b Genel x Sx 19.341.31 22.890.93 2.800.06 61.360.22 6.76 0.34 4.2. Büyüme ve Ölüm Oranı Çalışmada yer alan Alman Çoban Köpeği damızlıklardan doğan yavrularda 6 aylık yaşa kadar canlı ağırlıklar Tablo 4de sunulmuştur. Alman Çoban Köpeklerinde doğum ağırlığı üzerine doğum tipi ve cinsiyetin etkisi önemsiz bulunmuştur. Bir batında iki, dört, yedi ve sekiz yavrunun elde edildiği doğumlarda yavruların doğum ağırlıkları sırası ile 471, 464, 403 ve 450 g bulunmuş, dişi yavruların ortalama doğum ağırlığı 425 g, erkek yavruların 470 g tespit edilmiştir. 150 günlük yaşa kadar 75, 90 ve 105 günlük yaş hariç diğer dönemlerde doğum tipinin canlı ağırlık üzerine etkisi önemli bulunmuş, 150 günlük yaşta bir batında iki, dört, yedi ve sekiz yavru elde edilen doğumlarda yavruların canlı ağırlıkları sırası ile 15373, 15346, 12352 ve 13864 g tespit edilmiştir. Doğumdan itibaren 150 günlük yaşa kadar cinsiyetin canlı ağırlık üzerine etkisi önemli bulunmuş, deneme sonu itibari ile dişilerin canlı ağırlığı erkeklerden daha düşük olsa da cinsiyet grupları arasında istatistiki düzeyde bir farklılık bulunmamıştır. 150 günlük yaşta dişilerin canlı ağırlığı 13680 g, erkeklerin 14788 g tespit edilmiştir. 28

İlgili Kaynaklarsingle.php