Alman çoban köpeği ve labrador retriever ırkı köpeklerde başlıca dölverimi özellikleri,yavrularda büyüme ve eğitim performansı

2.2.1. Alman Çoban Köpeği (Alsation) Alman Çoban Köpeği tüm dünyaya yayılmış, sürü köpeklerinin en önemli
bireylerinden birisidir (18, 20). Irk özelliklerinin korunması ve geliştirilmesinde Alman Çoban Köpeği Kulübünün büyük katkısı olmuştur. Alman Çoban Köpeği kulübü 1899 yılında Almanyada Yüzbaşı Max Emil Friedrich von Stephanitz tarafından kurulmuştur (21). Almanya dan İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere tüm dünyaya yayılan Alman Çoban Köpekleri sürü koruma köpeklerinin en önemlilerinden olup, kurt köpeği ya da Alsation ismi ile de anılmaktadır. İyi bir sürü köpeği olması yanında körler için iyi bir rehber köpek ve iyi bir polis köpeğidir. Polis ve askeri birliklerde güvenlik uygulamaları yanında, iz takibi, arama ve özel güvenlik amacı ile bütün dünyada yaygın olarak kullanılmaktadır. Bütün dünyaya yayılmasından dolayı özellikle morfolojik ırk özelliklerinde önemli varyasyonlar bulunmaktadır. Ergin köpeklerde beden uzunluğu cidago yüksekliğinden biraz daha fazladır ve yaklaşık 63 cm dir. Ergin erkekler 36.5 kg, dişiler 29.5 kg ağırlığındadır (22). Kısa tüylü varyeteden uzun tüylü olanlara kadar rastlanır. En önemli özelliği cesareti ve sürüyü ani tehlikelerden koruma yeteneğidir. İlk ortaya çıktığında Avrupada ren geyiği, koyun ve sığır sürülerinde koruma köpeği olarak kullanılmıştır. Irk standartlarının 1899 yılında ortaya konulması ile ırk olarak tanınmış, günümüzde koruma amaçlı görevleri dışında, özürlülere refakat, arama-kurtarma amaçlı olarak yaygın şekilde kullanılmaktadır (23).
33. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

- Sayfa 10
kullanıldığı alanlar daha da çeşitlenmiştir. Polis ve askeri kuruluşlar köpeklerden, devriye ortağı, insan arama bulma, patlayıcı ve uyuşturucu dedektörü olarak yoğun biçimde yararlanmaktadırlar. Deprem, çığ gibi doğal afetlerdeki arama kurtarma faaliyetlerinden özürlü insanlara yardıma kadar geniş bir alanda köpeklerin yer aldığını görmek mümkündür. 1.1. Alman Çoban Köpeği Irkında Vücut Ölçü ve ...
- Sayfa 17
Çalışmada Labrador Retriever ırkı köpeklerde canlı ağırlık, cidago yüksekliği, göğüs çevresi ve vücut uzunluğu bakımından erkek ve dişi köpekler arası farklılıklar istatistiksel bakımdan önemli bulunmuştur. Federation Cynologique Internationale, Labrador Retriever ırkı köpek ırkının standartları ile ilgili olarak canlı ağırlığı erkek ve dişilerde 25 – 30 kg, cidago yüksekliğini erkeklerde 56-57 c...

3. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

köpekleri
çoban
köpeği
köpek
sürü
özellikle


3. SAYFA ICERIGI

2.2.1. Alman Çoban Köpeği (Alsation) Alman Çoban Köpeği tüm dünyaya yayılmış, sürü köpeklerinin en önemli
bireylerinden birisidir (18, 20). Irk özelliklerinin korunması ve geliştirilmesinde Alman Çoban Köpeği Kulübünün büyük katkısı olmuştur. Alman Çoban Köpeği kulübü 1899 yılında Almanyada Yüzbaşı Max Emil Friedrich von Stephanitz tarafından kurulmuştur (21). Almanya dan İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere tüm dünyaya yayılan Alman Çoban Köpekleri sürü koruma köpeklerinin en önemlilerinden olup, kurt köpeği ya da Alsation ismi ile de anılmaktadır. İyi bir sürü köpeği olması yanında körler için iyi bir rehber köpek ve iyi bir polis köpeğidir. Polis ve askeri birliklerde güvenlik uygulamaları yanında, iz takibi, arama ve özel güvenlik amacı ile bütün dünyada yaygın olarak kullanılmaktadır. Bütün dünyaya yayılmasından dolayı özellikle morfolojik ırk özelliklerinde önemli varyasyonlar bulunmaktadır. Ergin köpeklerde beden uzunluğu cidago yüksekliğinden biraz daha fazladır ve yaklaşık 63 cm dir. Ergin erkekler 36.5 kg, dişiler 29.5 kg ağırlığındadır (22). Kısa tüylü varyeteden uzun tüylü olanlara kadar rastlanır. En önemli özelliği cesareti ve sürüyü ani tehlikelerden koruma yeteneğidir. İlk ortaya çıktığında Avrupada ren geyiği, koyun ve sığır sürülerinde koruma köpeği olarak kullanılmıştır. Irk standartlarının 1899 yılında ortaya konulması ile ırk olarak tanınmış, günümüzde koruma amaçlı görevleri dışında, özürlülere refakat, arama-kurtarma amaçlı olarak yaygın şekilde kullanılmaktadır (23).
3

İlgili Kaynaklarsingle.php