Alman çoban köpeği ve labrador retriever ırkı köpeklerde başlıca dölverimi özellikleri,yavrularda büyüme ve eğitim performansı

Tablo- 8: Alman Çoban Köpeği ve Labrador Retriever ırkı köpeklerde bir batında doğan ortalama yavru sayısı ve ilk 3 aylık büyütme döneminde yavru ölüm oranı.

Özellikler

Alman Çoban Köpeği
x Sx

Labrador Retriever
x Sx

Bir Batında Doğan Yavru Sayısı 5.81 0.35a

8.22 0.46 b

Ölüm Oranı (%)

29.392.94

35.645.21

a, b:Aynı satırda farklı harf taşıyan ortalamalar arası farklılıklar önemlidir (P<0.05) Genel x Sx 6.76 0.34 31.86 2.72 4.3. Eğitim Performansı Çalışmada yer alan Alman Çoban Köpeği ve Labrador Retriever ırkı köpeklerin temel itaat eğitiminde topuk, kal, otur ve yat komutlarını hatasız olarak tamamlama süreleri Tablo 9da sunulmuştur. Alman Çoban Köpekleri topuk, kal, otur ve yat komutlarını hatasız olarak sırası ile 7.00, 7.00, 10.76 ve 7.00 günde, Labrador Retriever ırkı köpekler ise anılan komutları sırası ile 5.80, 5.60, 7.46 ve 9.00 günde tamamlamışlardır. Otur komutunu hatasız olarak öğrenme süreleri bakımından ırklar arası farklılıklar önemli bulunmuştur (P<0.05). Çalışmada yer alan köpekler geneli topuk, kal, otur ve yat komutlarını hatasız öğrenme süreleri sırası ile 6.35, 6.25, 9.00 ve 8.07 gün hesaplanmıştır. Tablo - 9: Topuk, kal, otur ve yat komutlarını hatasız olarak tamamlama süreleri (gün). Irk Topuk Kal Otur Yat Alman Çoban Köpeği Labrador Retriever x Sx 7.000.30 5.800.45 x Sx 7.000.40 5.600.75 x Sx 10.761.00 b x Sx 7.000.60 7.460.60 a 9.001.00 Genel 6.350.26 6.250.41 a, b:Aynı sütunda farklı harf taşıyan ortalamalar arası farklılıklar önemlidir (P<0.05) 9.000.60 8.071.00 3434. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

arası
labrador
retriever
ırkı
köpekler
alman


34. SAYFA ICERIGI

Tablo- 8: Alman Çoban Köpeği ve Labrador Retriever ırkı köpeklerde bir batında doğan ortalama yavru sayısı ve ilk 3 aylık büyütme döneminde yavru ölüm oranı.

Özellikler

Alman Çoban Köpeği
x Sx

Labrador Retriever
x Sx

Bir Batında Doğan Yavru Sayısı 5.81 0.35a

8.22 0.46 b

Ölüm Oranı (%)

29.392.94

35.645.21

a, b:Aynı satırda farklı harf taşıyan ortalamalar arası farklılıklar önemlidir (P<0.05) Genel x Sx 6.76 0.34 31.86 2.72 4.3. Eğitim Performansı Çalışmada yer alan Alman Çoban Köpeği ve Labrador Retriever ırkı köpeklerin temel itaat eğitiminde topuk, kal, otur ve yat komutlarını hatasız olarak tamamlama süreleri Tablo 9da sunulmuştur. Alman Çoban Köpekleri topuk, kal, otur ve yat komutlarını hatasız olarak sırası ile 7.00, 7.00, 10.76 ve 7.00 günde, Labrador Retriever ırkı köpekler ise anılan komutları sırası ile 5.80, 5.60, 7.46 ve 9.00 günde tamamlamışlardır. Otur komutunu hatasız olarak öğrenme süreleri bakımından ırklar arası farklılıklar önemli bulunmuştur (P<0.05). Çalışmada yer alan köpekler geneli topuk, kal, otur ve yat komutlarını hatasız öğrenme süreleri sırası ile 6.35, 6.25, 9.00 ve 8.07 gün hesaplanmıştır. Tablo - 9: Topuk, kal, otur ve yat komutlarını hatasız olarak tamamlama süreleri (gün). Irk Topuk Kal Otur Yat Alman Çoban Köpeği Labrador Retriever x Sx 7.000.30 5.800.45 x Sx 7.000.40 5.600.75 x Sx 10.761.00 b x Sx 7.000.60 7.460.60 a 9.001.00 Genel 6.350.26 6.250.41 a, b:Aynı sütunda farklı harf taşıyan ortalamalar arası farklılıklar önemlidir (P<0.05) 9.000.60 8.071.00 34

İlgili Kaynaklarsingle.php