Alman çoban köpeği ve labrador retriever ırkı köpeklerde başlıca dölverimi özellikleri,yavrularda büyüme ve eğitim performansı

Alman Çoban Köpeği ve Labrador Retriever ırkı köpeklerde temel itaat, ileri arama ve gelişmiş arama eğitimini tamamlama süreleri Tablo 10da sunulmuştur. Alman Çoban Köpeklerinde temel itaat eğitimini tamamlama süresi 31.71 gün, ileri arama eğitimini tamamlama süresi 47.11 gün, gelişmiş arama eğitimini tamamlama süresi 45.71 gün bulunmuştur. Temel itaat, ileri arama ve gelişmiş arama eğitimini tamamlama süreleri Labrador Retriever ırkı köpeklerde sırası ile 25.62, 42.00 ve 42.42 gün tespit edilmiştir. Çalışmada yer alan Labrador Retriever ırkı köpeklerin temel itaat eğitimini hatasız olarak öğrenme süreleri önemli düzeyde Alman Çoban Köpeklerinden daha düşük bulunmuştur (P<0.05). Her iki ırk köpek için ihtisas eğitimi olarak tanımlanan ileri arama ve gelişmiş arama eğitimini hatasız olarak tamamlama süreleri bakımından önemli bir farklılık tespit edilmemiştir. Çalışmada yer alan köpekler genelinde temel itaat, ileri arama ve gelişmiş arama eğitimini tamamlama süreleri sırası ile 28.70, 44.52 ve 44.10 gün hesaplanmıştır. Tablo - 10: Alman Çoban Köpeği ve Labrador Retriever ırkı köpeklerde temel itaat, ileri ve gelişmiş arama eğitimlerini tamamlama süreleri (gün). Irk Temel İtaat İleri Arama Eğitimi Eğitimi x Sx x Sx Alman Çoban Köpeği Labrador Retriever 31.710.98 b 25.621.89 a 47.111.96 42.003.29 Genel 28.706.44 44.5210.78 a, b:Aynı satırda farklı harf taşıyan ortalamalar arası farklılıklar önemlidir (P<0.05) Gelişmiş Arama Eğitimi x Sx 45.7113.86 42.423.57 44.1010.22 3535. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

alman
çoban
köpek
labrador
retriever
ırkı


35. SAYFA ICERIGI

Alman Çoban Köpeği ve Labrador Retriever ırkı köpeklerde temel itaat, ileri arama ve gelişmiş arama eğitimini tamamlama süreleri Tablo 10da sunulmuştur. Alman Çoban Köpeklerinde temel itaat eğitimini tamamlama süresi 31.71 gün, ileri arama eğitimini tamamlama süresi 47.11 gün, gelişmiş arama eğitimini tamamlama süresi 45.71 gün bulunmuştur. Temel itaat, ileri arama ve gelişmiş arama eğitimini tamamlama süreleri Labrador Retriever ırkı köpeklerde sırası ile 25.62, 42.00 ve 42.42 gün tespit edilmiştir. Çalışmada yer alan Labrador Retriever ırkı köpeklerin temel itaat eğitimini hatasız olarak öğrenme süreleri önemli düzeyde Alman Çoban Köpeklerinden daha düşük bulunmuştur (P<0.05). Her iki ırk köpek için ihtisas eğitimi olarak tanımlanan ileri arama ve gelişmiş arama eğitimini hatasız olarak tamamlama süreleri bakımından önemli bir farklılık tespit edilmemiştir. Çalışmada yer alan köpekler genelinde temel itaat, ileri arama ve gelişmiş arama eğitimini tamamlama süreleri sırası ile 28.70, 44.52 ve 44.10 gün hesaplanmıştır. Tablo - 10: Alman Çoban Köpeği ve Labrador Retriever ırkı köpeklerde temel itaat, ileri ve gelişmiş arama eğitimlerini tamamlama süreleri (gün). Irk Temel İtaat İleri Arama Eğitimi Eğitimi x Sx x Sx Alman Çoban Köpeği Labrador Retriever 31.710.98 b 25.621.89 a 47.111.96 42.003.29 Genel 28.706.44 44.5210.78 a, b:Aynı satırda farklı harf taşıyan ortalamalar arası farklılıklar önemlidir (P<0.05) Gelişmiş Arama Eğitimi x Sx 45.7113.86 42.423.57 44.1010.22 35

İlgili Kaynaklarsingle.php