Alman çoban köpeği ve labrador retriever ırkı köpeklerde başlıca dölverimi özellikleri,yavrularda büyüme ve eğitim performansı

5. TARTIŞMA VE SONUÇ Bu çalışmada ilk kızgınlık gösterme yaşı Alman Çoban Köpeklerinde 21.86 ay (655 gün), Labrador Retriever ırkı köpeklerde 15.46 ay (464 gün) tespit edilmiştir. Köpeklerde ilk kızgınlık gösterme yaşı üzerinde ırkın önemli bir etkisi bulunmaktadır ve özellikle büyük ve küçük yapılı ırklar arasında bu farklılık daha da belirginleşmektedir (31). Genellikle küçük ırklar 6-9 aylık yaşta ağır ırklar ise 18-24 aylık yaşta ilk kızgınlıklarını gösterirler (31, 55, 56). Bu çalışmada yer alan köpek ırkının her ikisi de büyük köpek ırkları grubundadır ve ilk kızgınlık gösterme yaşı için elde edilen bulgular genelde Christiansen (34)in bildirdiğinden daha uzun, değişik köpek ırkları için Feldman ve Nelson (31) ile Kirk (32) tarafından bildirilenler ile uyum içindedir. Değişik ırk köpeklerde yapılan bir çalışmada Alman Çoban Köpekleri için ilk kızgınlık gösterme yaşı ortalama olarak 519 gün bulunmuştur (57). Bu çalışmada ilk kızgınlık gösterme yaşı bu literatür bulgudan daha yüksek bulunmuştur. Labradorlarda ilk kızgınlık gösterme yaşı Karakaş ve arkadaşları (12) tarafından bildirilen değerden çok daha uzundur. Bu çalışmada yer alan köpeklerde ilk çiftleştirme yaşı Alman Çoban Köpekleri için 24.17 ay, Labrador Retrieverler için 20.93 ay bulunmuştur. Köpeklerde gelişimlerini yeterince tamamlayabilmeleri bakımından ilk çiftleştirmenin 2 veya 3 kızgınlıkta yaptırılmasının daha uygun olacağı bildirilmektedir (31). Bu doğrultuda Gemlik Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı Köpek Üretim ve Eğitim Tabur Komutanlığınca genç köpekler 2. kızgınlıkta çiftleştirilmektedir. Bu çalışmada Alman Çoban Köpekleri ve Labrador Retriever ırkı köpekler için ortalama gebelik süresi sırası ile 61.77 ve 60.63 gün bulunmuştur. Bu değer Okkens ve arkadaşları (25) tarafından Labradorlar için bildirilen ile benzer, Alman Çoban Köpekleri için bildirilenden 1.5 gün kadar daha uzundur. Her iki ırkta tespit edilen ortalama gebelik süresi Beagle ırkı köpekler için bildirilen değerden daha kısadır (58, 59). Okkens ve arkadaşları (24, 25) tarafından bildirildiği gibi gebelik süresi üzerinde ırkın yanında bakım-besleme, yavru sayısı gibi faktörlerin etkisi daha fazladır. Eilts ve arkadaşları (15) tarafından bildirildiği gibi bu çalışmada da Alman Çoban Köpeklerinde Labrador Retriever ırkı köpeklere göre ortalama gebelik süresi daha uzun bulunmuştur. Labrador Retrieverler için bu çalışmada tespit edilen ortalama gebelik süresi Karakaş ve arkadaşları (12) tarafından aynı ırk için bildirilenden biraz daha kısadır. Okkens ve arkadaşları (24, 25) ile Eilts ve arkadaşları (15) bir batında doğan ortalama yavru sayısı ve ortalama gebelik süresi arasında negatif yönde bir ilişki olduğunu bildirmişlerdir. Bu çalışma da da Labrador Retriever ırkı köpeklerde bir batında doğan
3636. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

çalışma
köpekler
köpek
köpeklerde
labrador
çoban


36. SAYFA ICERIGI

5. TARTIŞMA VE SONUÇ Bu çalışmada ilk kızgınlık gösterme yaşı Alman Çoban Köpeklerinde 21.86 ay (655 gün), Labrador Retriever ırkı köpeklerde 15.46 ay (464 gün) tespit edilmiştir. Köpeklerde ilk kızgınlık gösterme yaşı üzerinde ırkın önemli bir etkisi bulunmaktadır ve özellikle büyük ve küçük yapılı ırklar arasında bu farklılık daha da belirginleşmektedir (31). Genellikle küçük ırklar 6-9 aylık yaşta ağır ırklar ise 18-24 aylık yaşta ilk kızgınlıklarını gösterirler (31, 55, 56). Bu çalışmada yer alan köpek ırkının her ikisi de büyük köpek ırkları grubundadır ve ilk kızgınlık gösterme yaşı için elde edilen bulgular genelde Christiansen (34)in bildirdiğinden daha uzun, değişik köpek ırkları için Feldman ve Nelson (31) ile Kirk (32) tarafından bildirilenler ile uyum içindedir. Değişik ırk köpeklerde yapılan bir çalışmada Alman Çoban Köpekleri için ilk kızgınlık gösterme yaşı ortalama olarak 519 gün bulunmuştur (57). Bu çalışmada ilk kızgınlık gösterme yaşı bu literatür bulgudan daha yüksek bulunmuştur. Labradorlarda ilk kızgınlık gösterme yaşı Karakaş ve arkadaşları (12) tarafından bildirilen değerden çok daha uzundur. Bu çalışmada yer alan köpeklerde ilk çiftleştirme yaşı Alman Çoban Köpekleri için 24.17 ay, Labrador Retrieverler için 20.93 ay bulunmuştur. Köpeklerde gelişimlerini yeterince tamamlayabilmeleri bakımından ilk çiftleştirmenin 2 veya 3 kızgınlıkta yaptırılmasının daha uygun olacağı bildirilmektedir (31). Bu doğrultuda Gemlik Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı Köpek Üretim ve Eğitim Tabur Komutanlığınca genç köpekler 2. kızgınlıkta çiftleştirilmektedir. Bu çalışmada Alman Çoban Köpekleri ve Labrador Retriever ırkı köpekler için ortalama gebelik süresi sırası ile 61.77 ve 60.63 gün bulunmuştur. Bu değer Okkens ve arkadaşları (25) tarafından Labradorlar için bildirilen ile benzer, Alman Çoban Köpekleri için bildirilenden 1.5 gün kadar daha uzundur. Her iki ırkta tespit edilen ortalama gebelik süresi Beagle ırkı köpekler için bildirilen değerden daha kısadır (58, 59). Okkens ve arkadaşları (24, 25) tarafından bildirildiği gibi gebelik süresi üzerinde ırkın yanında bakım-besleme, yavru sayısı gibi faktörlerin etkisi daha fazladır. Eilts ve arkadaşları (15) tarafından bildirildiği gibi bu çalışmada da Alman Çoban Köpeklerinde Labrador Retriever ırkı köpeklere göre ortalama gebelik süresi daha uzun bulunmuştur. Labrador Retrieverler için bu çalışmada tespit edilen ortalama gebelik süresi Karakaş ve arkadaşları (12) tarafından aynı ırk için bildirilenden biraz daha kısadır. Okkens ve arkadaşları (24, 25) ile Eilts ve arkadaşları (15) bir batında doğan ortalama yavru sayısı ve ortalama gebelik süresi arasında negatif yönde bir ilişki olduğunu bildirmişlerdir. Bu çalışma da da Labrador Retriever ırkı köpeklerde bir batında doğan
36

İlgili Kaynaklarsingle.php