Alman çoban köpeği ve labrador retriever ırkı köpeklerde başlıca dölverimi özellikleri,yavrularda büyüme ve eğitim performansı

ortalama yavru sayısının Alman Çoban Köpeklerinden çok daha fazla olması; Alman Çoban Köpeklerinde gebelik süresinin daha uzun olmasının başlıca nedeni olabilir. Araştırma döneminde eğitim amaçlı yavruya olan ihtiyacın azalmasından dolayı Gemlik Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığınca bir süre çiftleştirme ve doğumlara izin verilmemiştir. Bu çalışmada Labrador Retriever ve Alman Çoban Köpekleri için bir batında doğan yavru sayıları sırası ile 8.22 ve 5.81 adet bulunmuştur. Alman Çoban Köpekleri için bu çalışmada tespit edilen bir batında doğan ortalama yavru sayısı Kırmızı (9) ve Mutembei ve arkadaşları (29) tarafından bildirilen değerlerden daha düşüktür. Yine Labrador Retrieverler için saptanan bir batında ortalama yavru sayısı Karakaş ve arkadaşları (12) tarafından bildirilen değerden düşük bulunmuştur. Köpeklerde bir batında doğan yavru sayısı Feldman ve Nelson (31) ile Jakson (35) tarafından bildirildiği gibi 15 adete kadar çıkabilmektedir. Özellikle gebelik başına çiftleşme sayısının arttığı durumlarda bir batında doğan yavru sayısının daha fazla olabildiği gibi, aynı zamanda sperm sayısı, çiftleşme zamanı, dişi sağlığı, uterus kondisyonu gibi faktörler ile yavru sayısı arasında önemli bir ilişki bulunmaktadır (31). Ancak bir batında doğan yavru sayısı arttıkça yavruların büyüme dönemi yaşama gücü azalmaktadır (12). Bu nedenle köpeklerde bir batında doğan ortalama yavru sayısının 8i geçmemesi gerektiği bildirilmektedir (31).
Bu çalışmada Alman Çoban Köpeği yavrular için doğum ağırlığı erkeklerde 469.6 g, dişilerde 424.6 g bulunmuştur. Cinsiyetin ve doğum tipinin doğum ağırlığı üzerine etkisi istatistiki olarak önemsiz tespit edilmiştir. Doğum tipinin doğum ağırlığına etkisi önemsiz bulunsa da büyüme dönemi süresince ve deneme sonu itibarı ile doğum tipinin (yavru sayısı) canlı ağırlık kazancı üzerine etkisi önemlidir. Korhonen ve Harri (30) her ne kadar bir batında doğan yavru sayısı ile günlük ve toplam ağırlık kazancı arasında bir ilişki olmadığını bildirse de bu çalışmada bir batında doğan yavru sayısı arttıkça doğum ağırlığı ve büyüme dönemi canlı ağırlık kazancı azalmıştır. Labrador Retriever ırkı köpeklerde 7, 8 ve 9 aylık yaştaki canlı ağırlık değerleri rakamsal olarak bir batında 6 yavru doğanlarda daha yüksek görünse de istatistiki olarak Labrador Retriever ırkı yavru köpeklerde 7, 8 ve 9 aylık canlı ağırlıklar bakımından doğum tipinin (yavru sayısı) büyüme üzerine etkisi önemsiz bulunmuştur. İlerleyen yaşla birlikte hayvanların canlı ağırlık gelişiminin yavaşlaması (37), standart ve eşdeğer çevre koşulları büyüme üzerine doğumdaki yavru sayısından kaynaklanan farklılığı gidermiştir. Labrador erkek yavrular 7 ve 8 aylık yaşlarda erkekler dişilerden önemli düzeyde, 9 aylık yaşta erkekler rakamsal olarak daha fazla canlı ağırlığa sahiptirler. Köpeklerde doğumdan ergin canlı ağırlığa ulaşana kadar
3737. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

aylık
ırkı
labrador
retriever
yavru
köpeklerde


37. SAYFA ICERIGI

ortalama yavru sayısının Alman Çoban Köpeklerinden çok daha fazla olması; Alman Çoban Köpeklerinde gebelik süresinin daha uzun olmasının başlıca nedeni olabilir. Araştırma döneminde eğitim amaçlı yavruya olan ihtiyacın azalmasından dolayı Gemlik Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığınca bir süre çiftleştirme ve doğumlara izin verilmemiştir. Bu çalışmada Labrador Retriever ve Alman Çoban Köpekleri için bir batında doğan yavru sayıları sırası ile 8.22 ve 5.81 adet bulunmuştur. Alman Çoban Köpekleri için bu çalışmada tespit edilen bir batında doğan ortalama yavru sayısı Kırmızı (9) ve Mutembei ve arkadaşları (29) tarafından bildirilen değerlerden daha düşüktür. Yine Labrador Retrieverler için saptanan bir batında ortalama yavru sayısı Karakaş ve arkadaşları (12) tarafından bildirilen değerden düşük bulunmuştur. Köpeklerde bir batında doğan yavru sayısı Feldman ve Nelson (31) ile Jakson (35) tarafından bildirildiği gibi 15 adete kadar çıkabilmektedir. Özellikle gebelik başına çiftleşme sayısının arttığı durumlarda bir batında doğan yavru sayısının daha fazla olabildiği gibi, aynı zamanda sperm sayısı, çiftleşme zamanı, dişi sağlığı, uterus kondisyonu gibi faktörler ile yavru sayısı arasında önemli bir ilişki bulunmaktadır (31). Ancak bir batında doğan yavru sayısı arttıkça yavruların büyüme dönemi yaşama gücü azalmaktadır (12). Bu nedenle köpeklerde bir batında doğan ortalama yavru sayısının 8i geçmemesi gerektiği bildirilmektedir (31).
Bu çalışmada Alman Çoban Köpeği yavrular için doğum ağırlığı erkeklerde 469.6 g, dişilerde 424.6 g bulunmuştur. Cinsiyetin ve doğum tipinin doğum ağırlığı üzerine etkisi istatistiki olarak önemsiz tespit edilmiştir. Doğum tipinin doğum ağırlığına etkisi önemsiz bulunsa da büyüme dönemi süresince ve deneme sonu itibarı ile doğum tipinin (yavru sayısı) canlı ağırlık kazancı üzerine etkisi önemlidir. Korhonen ve Harri (30) her ne kadar bir batında doğan yavru sayısı ile günlük ve toplam ağırlık kazancı arasında bir ilişki olmadığını bildirse de bu çalışmada bir batında doğan yavru sayısı arttıkça doğum ağırlığı ve büyüme dönemi canlı ağırlık kazancı azalmıştır. Labrador Retriever ırkı köpeklerde 7, 8 ve 9 aylık yaştaki canlı ağırlık değerleri rakamsal olarak bir batında 6 yavru doğanlarda daha yüksek görünse de istatistiki olarak Labrador Retriever ırkı yavru köpeklerde 7, 8 ve 9 aylık canlı ağırlıklar bakımından doğum tipinin (yavru sayısı) büyüme üzerine etkisi önemsiz bulunmuştur. İlerleyen yaşla birlikte hayvanların canlı ağırlık gelişiminin yavaşlaması (37), standart ve eşdeğer çevre koşulları büyüme üzerine doğumdaki yavru sayısından kaynaklanan farklılığı gidermiştir. Labrador erkek yavrular 7 ve 8 aylık yaşlarda erkekler dişilerden önemli düzeyde, 9 aylık yaşta erkekler rakamsal olarak daha fazla canlı ağırlığa sahiptirler. Köpeklerde doğumdan ergin canlı ağırlığa ulaşana kadar
37

İlgili Kaynaklarsingle.php