Alman çoban köpeği ve labrador retriever ırkı köpeklerde başlıca dölverimi özellikleri,yavrularda büyüme ve eğitim performansı

oldukça azdır. Askeri ve emniyet güçlerinde kullanılan ve iş köpekleri olarak tanımlanan köpeklerin eğitim performansına dönük bulgular ise yok denecek kadar azdır. Gönül (12) Alman Çoban Köpeği ve Türk Çoban Köpeklerinde eğiticinin sağ ve sol yanında duran köpeğin komutlara verdiği cevaplar ve eğitim parkurunu hatasız olarak tamamlama sürelerini karşılaştırmış ve Alman Çoban Köpeklerinin eğitim performansını daha yüksek bulmuştur. Bu çalışmada ise genel olarak temel itaat eğitiminin en önemli özellikleri olan topuk, kal, otur ve yat komutlarına Labrador Retriever ırkı köpekler Alman Çoban Köpeklerine göre daha kısa sürede hatasız olarak uyma becerisi kazanmışlardır. Genelde bu dört komutun köpeğe kazandırılmasından ibaret olan temel itaat eğitimini hatasız olarak tamamlama süresi Alman Çoban Köpekleri ve Labrador Retriever ırkı köpeklerde sırası ile 31.71 ve 25.62 gün bulunmuştur. Bu çalışmada yer alan Alman Çoban Köpekleri ve Labrador Retriever ırkı köpekler önemli bir ihtisas eğitimi olan ileri arama eğitimini sırası ile 47.11 ve 42.00 günde tamamlamışlardır. İleri arama eğitiminin bir sonraki bölümü olan gelişmiş arama eğitimine Alman Çoban Köpekleri 45.71, Labrador Retrieverler 42.42 günde hatasız olarak uyma becerisi kazanmışlardır. Temel itaat eğitiminde olduğu gibi ileri ve gelişmiş arama eğitiminde de Alman Çoban Köpeklerinin performansı Labradorlara göre daha düşük bulunmuştur. Bu bulgu 4 aydan daha uzun süreli rehber köpek eğitiminde Labrador Retriever ırkı köpeklerin Alman Çoban Köpeklerine göre daha başarılı bulunduğunu ve aynı performansı yakalayabilmek için Alman Çoban Köpeklerinin 4 aydan daha uzun süre eğitilmesi gerektiğini bildiren bulgular ile benzerdir (61). Eğitime başlama yaşı ve ırkın yanında, insan köpek arası ilişkiler, davranışsal problemler, çevresel etkiler (sıcaklık v.s) gibi bir çok faktör eğitimde başarıyı etkileyen faktörlerdir (62, 63).
Elde edilen veriler bütünüyle değerlendirildiğinde; 18-24 aylık yaştaki genç damızlıkların döl verimi özelliklerinin Alman Çoban Köpeklerine göre Labrador Retriever ırkı köpeklerde daha iyi olduğu söylenebilir. Labrador Retriever ırkı köpeklerde ilk kızgınlık gösterme yaşı ve ilk çiftleştirme yaşı daha düşük, bir batında elde edilen yavru sayısı Alman Çoban Köpeklerine göre daha yüksek bulunmuştur. Farklılık; başlıca ırktan kaynaklanabileceği gibi, döl verimi ile ilgili verilerin elde edilmesinde yıl ve mevsim farklılıkları ile genç damızlıkların kullanılması bunun diğer nedenleri olabilir. Döl verimi özellikleri gibi Alman Çoban Köpeklerinin temel itaat eğitimi , ileri arama eğitimi ile gelişmiş arama eğitimi performansı Labrador Retriever ırkı köpeklere göre daha düşük bulunmuştur. Bu nedenle askeri birlikler ve özel kuruluşlarca eğitim amaçlı olarak Alman Çoban Köpeklerine göre öncelikle Labrador Retriever ırkı köpeklerin kullanılması daha faydalı olacaktır.
3939. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

retriever
labrador
köpek
çoban
köpekler
ırkı


39. SAYFA ICERIGI

oldukça azdır. Askeri ve emniyet güçlerinde kullanılan ve iş köpekleri olarak tanımlanan köpeklerin eğitim performansına dönük bulgular ise yok denecek kadar azdır. Gönül (12) Alman Çoban Köpeği ve Türk Çoban Köpeklerinde eğiticinin sağ ve sol yanında duran köpeğin komutlara verdiği cevaplar ve eğitim parkurunu hatasız olarak tamamlama sürelerini karşılaştırmış ve Alman Çoban Köpeklerinin eğitim performansını daha yüksek bulmuştur. Bu çalışmada ise genel olarak temel itaat eğitiminin en önemli özellikleri olan topuk, kal, otur ve yat komutlarına Labrador Retriever ırkı köpekler Alman Çoban Köpeklerine göre daha kısa sürede hatasız olarak uyma becerisi kazanmışlardır. Genelde bu dört komutun köpeğe kazandırılmasından ibaret olan temel itaat eğitimini hatasız olarak tamamlama süresi Alman Çoban Köpekleri ve Labrador Retriever ırkı köpeklerde sırası ile 31.71 ve 25.62 gün bulunmuştur. Bu çalışmada yer alan Alman Çoban Köpekleri ve Labrador Retriever ırkı köpekler önemli bir ihtisas eğitimi olan ileri arama eğitimini sırası ile 47.11 ve 42.00 günde tamamlamışlardır. İleri arama eğitiminin bir sonraki bölümü olan gelişmiş arama eğitimine Alman Çoban Köpekleri 45.71, Labrador Retrieverler 42.42 günde hatasız olarak uyma becerisi kazanmışlardır. Temel itaat eğitiminde olduğu gibi ileri ve gelişmiş arama eğitiminde de Alman Çoban Köpeklerinin performansı Labradorlara göre daha düşük bulunmuştur. Bu bulgu 4 aydan daha uzun süreli rehber köpek eğitiminde Labrador Retriever ırkı köpeklerin Alman Çoban Köpeklerine göre daha başarılı bulunduğunu ve aynı performansı yakalayabilmek için Alman Çoban Köpeklerinin 4 aydan daha uzun süre eğitilmesi gerektiğini bildiren bulgular ile benzerdir (61). Eğitime başlama yaşı ve ırkın yanında, insan köpek arası ilişkiler, davranışsal problemler, çevresel etkiler (sıcaklık v.s) gibi bir çok faktör eğitimde başarıyı etkileyen faktörlerdir (62, 63).
Elde edilen veriler bütünüyle değerlendirildiğinde; 18-24 aylık yaştaki genç damızlıkların döl verimi özelliklerinin Alman Çoban Köpeklerine göre Labrador Retriever ırkı köpeklerde daha iyi olduğu söylenebilir. Labrador Retriever ırkı köpeklerde ilk kızgınlık gösterme yaşı ve ilk çiftleştirme yaşı daha düşük, bir batında elde edilen yavru sayısı Alman Çoban Köpeklerine göre daha yüksek bulunmuştur. Farklılık; başlıca ırktan kaynaklanabileceği gibi, döl verimi ile ilgili verilerin elde edilmesinde yıl ve mevsim farklılıkları ile genç damızlıkların kullanılması bunun diğer nedenleri olabilir. Döl verimi özellikleri gibi Alman Çoban Köpeklerinin temel itaat eğitimi , ileri arama eğitimi ile gelişmiş arama eğitimi performansı Labrador Retriever ırkı köpeklere göre daha düşük bulunmuştur. Bu nedenle askeri birlikler ve özel kuruluşlarca eğitim amaçlı olarak Alman Çoban Köpeklerine göre öncelikle Labrador Retriever ırkı köpeklerin kullanılması daha faydalı olacaktır.
39

İlgili Kaynaklarsingle.php