Alman çoban köpeği ve labrador retriever ırkı köpeklerde başlıca dölverimi özellikleri,yavrularda büyüme ve eğitim performansı

Şekil – 1: Alman Çoban Köpeği.
2.3. Spor (The Gun dog, Sporting dog) Köpekleri Spor köpekleri asırlardır yüksek araziler ile su ve bataklıklarda yer alan kuşların
avlanmalarında insanoğlunun en büyük yardımcıları olmuştur. Bu grup köpekler Retrieverler, Setterler, Spanieller ve Pointerler olarak gruplara ayrılırlar. En büyük özellikleri keskin koku alma duyularıdır. Alman Kısa Tüylü Pointer, Labrador Retriever, Golden Retriever, İrlanda Setteri grubun en tanınmış üyeleridir (18). 2.3.1. Labrador Retriever
Kanadanın Newfoundland bölgesinin yerli ırkı olan Labrador Retriever ırkı köpekler, bu bölgede balıkçı köpeği olarak yetiştirilmiş, buzlu sularda balık ağının getirilmesinde balıkçıların en büyük yardımcısı olmuştur. İngiltereye XIX. yüzyılda getirilmiş, günümüzde Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere ye özgü bir ırktır. Bir zamanlar sadece siyah varyetesi yaygın iken, sonraları siyahın yanında sarı ve çikolata rengi yaygınlaşmıştır. Günümüzde karaciğer rengi de denilen çikolata rengi daha çok tercih edilmektedir. İri köpekler grubundandır, ergin dönemde erkekler 30.5 kg, dişiler 28.5 kg canlı ağırlıktadır, cidago yüksekliği 56-57 cm’ dir (22). Hiç şüphesiz en önemli özelliği soğuk sulardan çekinmeyen, üşümeyen güçlü bir köpek olma. Oldukça kanaatkar olup, her kalitedeki yemi rahatlıkla tüketirler. Labrador Retrieverin diğer köpek ırklarına göre koku
44. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

- Sayfa 15
70,70, 57,47, 79,22, 26,90, 19,12, 54,17, 21,90, 12,37, 45,00, 8,14/10, 9,43/10 cm olarak tespit etmişlerdir. Aynı ölçüler dişilerde sırasıyla, 28,09, 11,19, 13,41, 65,26, 53,65, 69,21, 24,46, 17,67, 50,96, 19,45, 11,79, 42,50, 8,24/10, 9,50/10 cm olarak bildirilmektedir. Araştırmacılar cinsiyet grupları arasındaki farklılığı kulak uzunluğu, cidago yüksekliği ile vücut uzunluğu arasındaki oran ve ...
- Sayfa 16
Labrador Retriever ırkı köpekler 1995 yılından beri Türk Silahlı Kuvvetlerinde, iz takip, mayın ve bomba arama ve arama-kurtarma köpeği olarak eğitilmekte ve kullanılmaktadır. Spor grubu köpeklere dâhil olan Labrador Retriever, sadece sarı, siyah ve çikolata kahverengisi olabilen kısa ve düz su geçirmeyen kürkü ile güçlü, dayanıklı bir köpektir. Vücut yapısı yüksek olmaktan ziyade uzundur ve olduk...
Köpeklerde allerjen faktörler ve bunların hematolojik, immunolojik ve intradermal test yöntemleri ile değerlendirimesi - Sayfa 77
66 büyük 10 köpek pozitif yanıt verenler arasında % 11,7’lik pay aldı. Yaşı belirsiz 6 köpeğin oranı ise % 7 kadar oldu. Çalışmamızda elde ettiğimiz oranlar genel olarak literatür bulguları ile uyumlu olmuştur. Elde ettiğimiz yüzdelik oranlar Şekil 4.2’de gösterilmektedir Bizim çalışmamızda da rastladığımız semptomların ilk defa 8 yaş sonrasında görüldüğü hastalarımızda, hayvan sahiplerinden alı...

4. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

ırkı
retriever
labrador
köpek
köpekler
köpeği


4. SAYFA ICERIGI

Şekil – 1: Alman Çoban Köpeği.
2.3. Spor (The Gun dog, Sporting dog) Köpekleri Spor köpekleri asırlardır yüksek araziler ile su ve bataklıklarda yer alan kuşların
avlanmalarında insanoğlunun en büyük yardımcıları olmuştur. Bu grup köpekler Retrieverler, Setterler, Spanieller ve Pointerler olarak gruplara ayrılırlar. En büyük özellikleri keskin koku alma duyularıdır. Alman Kısa Tüylü Pointer, Labrador Retriever, Golden Retriever, İrlanda Setteri grubun en tanınmış üyeleridir (18). 2.3.1. Labrador Retriever
Kanadanın Newfoundland bölgesinin yerli ırkı olan Labrador Retriever ırkı köpekler, bu bölgede balıkçı köpeği olarak yetiştirilmiş, buzlu sularda balık ağının getirilmesinde balıkçıların en büyük yardımcısı olmuştur. İngiltereye XIX. yüzyılda getirilmiş, günümüzde Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere ye özgü bir ırktır. Bir zamanlar sadece siyah varyetesi yaygın iken, sonraları siyahın yanında sarı ve çikolata rengi yaygınlaşmıştır. Günümüzde karaciğer rengi de denilen çikolata rengi daha çok tercih edilmektedir. İri köpekler grubundandır, ergin dönemde erkekler 30.5 kg, dişiler 28.5 kg canlı ağırlıktadır, cidago yüksekliği 56-57 cm’ dir (22). Hiç şüphesiz en önemli özelliği soğuk sulardan çekinmeyen, üşümeyen güçlü bir köpek olma. Oldukça kanaatkar olup, her kalitedeki yemi rahatlıkla tüketirler. Labrador Retrieverin diğer köpek ırklarına göre koku
4

İlgili Kaynaklarsingle.php