Alman çoban köpeği ve labrador retriever ırkı köpeklerde başlıca dölverimi özellikleri,yavrularda büyüme ve eğitim performansı

6. KAYNAKLAR
1. SEFTON F. Complete dog guide. The Pet Library Ltd., New Jersey, page 16-30, 1969.
2. KRALL P. Der Gesunde und der kranke Hund. Paul Parey Verlag., Berlin, page 711, 1979.
3. ANONIM. Die Welt der Tiere: Hunde. Verlagsgesellschaft Internation. Publishing GmBh., München, page 8-22, 1988.
4. GREEN JS, WOODRUFF RA, TUELLER TT. Livestock-Guarding dogs for predator control: Losts, benefits and practicality. Wildlife Society Bulletin, 12: 4450, 1984.
5. KETTER C. NEIKA, D. KETTER, W. Selection, training and use of rescue dogs from a veterinary aspect. Praktische Tierarzt, 87 (7): 530-534, 2006.
6. PETEK M, KIRMIZI E. Sığırlarda östrüsün saptanmasında eğitilmiş köpeklerin kullanımı. Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 19 (1-2): 103-107, 2000.
7. ATAKOYUNCU Ö, SELANİK A. Sadık bir dost köpek. Artemis Yapım., İstanbul, sayfa 3-6, 1994.
8. ALLARD RL, DOUGLAS GM, KERR WW. The effects of breed and sex on dog growth. Companian Animal Practise, 2:15-19, 1988.
9. KIRMIZI E. Türk Çoban Köpeği ve Alman Çoban Köpeğinin dölverimi, büyütülen yavru oranı, büyüme ve beden ölçüleri yönünden karşılaştırılması. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, İstanbul, 1991.
10. LINDE-FORSBERG C, HOLST BS, GOVETTE G. Comparison of fertility data from vaginal vs intrauterine insemination of frozen thawed dog semen: A retrospective study. Theriogenology, 52: 11-23, 1999.
11. GÖNÜL N. Gemlik Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığında yetiştirilen Türk Çoban Köpeği ve Alman Çoban Köpeğinin başlıca morfolojik özellikleri ile bu genotiplerin karşılaştırmalı eğitim performansları. Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi, Bursa, 1996.
12. KARAKAŞ E, PETEK M, BARAN A, KIRMIZI E. Doberman ve Labrador Retriever ırkı köpeklerde başlıca dölverimi özellikleri, yavrularda ölüm oranı ve beden ölçüleri. Uludağ ÜniversitesiVeteriner Fakültesi Dergisi, 21: 103-107, 2002.
13. HELMINK SK, SHANKS RD, LEIGHTON EA. Breed and sex differences in growth curves for two breeds of dog guides. Journal of Animal Science, 78: 27-32, 2000.
14. HELMINK SK, SHANKS RD, LEIGHTON EA. Investigation of breeding strategies to increase the probability that German shepherd dog and Labrador Retriever dog guides would attain optimum size. Journal of Animal Science, 81: 29-50, 2003.
15. EILTS BE, DAVIDSON AP, HOSGOOD G, PACCAMONTI DL, BAKER DG. Factors affecting gestation duration in the bitch. Theriogenology, 64: 242-51, 2005.
16. YALÇIN BC. Genel zootekni, İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Yayınları: 1, İstanbul, 1981.
17. EVANS HE. Classification and natural history of the dog, Millers anatomy of the dog. Saunders Co., page: 1-12, Philadelphia, 1979.
18. ANONİM. The complete dog book. Howell Book House, page: 45-50, New York, 1992.
4040. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

- Sayfa 87
Düzgüneş O, Kesici T, Gürbüz F (1993) İstatistik Metotları, 2. Baskı, A.Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları, Yayın No: 1291, S:185, A.Ü. Ziraat Fakültesi Baskı Ofset Ünitesi, Ankara. Fogle B (2003) Dog owner’s manual, Dorling Kindersley Limited, p:22, London, (Köpek Sahibinin El Kitabı, çeviren: Lale Aykent Tunçman, 2004). Gönül N (1996) Gemlik Askeri veteriner Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığında ye...
- Sayfa 86
KAYNAKLAR Allard RL, Douglass GM, Kerr WW (1988) The effects of breed and sex on dog growth. Comp. Anin. Pract. 2:15-29. Altınköprü T (1993) Köpek dünyası. Ders Kitapları A.Ş., İstanbul. Anonim (1997) Devriye köpeği eğiticisi erbaş ve er eğitim klavuzu. Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Matbaası, Gemlik-Bursa. Anonim (1999) Labrador Retriever FCI Standart No:122. Anonim (20...
Kangal köpeklerinde bazı faktörlerin dölverimi, yaşama gücü ve büyüme üzerine etkisi - Sayfa 101
92 HARVEY, M.A., CAUVIN, A., DALE, M. (1997). Effect and Mechanism of the Antiprolactin Drug Cabergoline on Pseudopregnancy in the Bitch. J Small Ani. Pract. 38: 336-339. HELMINK, S.K., SHANKS, R.D., LEIGHTON, E.A. (2003). Investigation Of Breeding Strategies to İncrease the Probability That German Shepherd Dog and Labrador Retriever Dog Guides Would Attain Optimum Size1. J. Anim. Sci. 81: 2950-...

40. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

veteriner
breed
türk
köpek
köpeği
dogs


40. SAYFA ICERIGI

6. KAYNAKLAR
1. SEFTON F. Complete dog guide. The Pet Library Ltd., New Jersey, page 16-30, 1969.
2. KRALL P. Der Gesunde und der kranke Hund. Paul Parey Verlag., Berlin, page 711, 1979.
3. ANONIM. Die Welt der Tiere: Hunde. Verlagsgesellschaft Internation. Publishing GmBh., München, page 8-22, 1988.
4. GREEN JS, WOODRUFF RA, TUELLER TT. Livestock-Guarding dogs for predator control: Losts, benefits and practicality. Wildlife Society Bulletin, 12: 4450, 1984.
5. KETTER C. NEIKA, D. KETTER, W. Selection, training and use of rescue dogs from a veterinary aspect. Praktische Tierarzt, 87 (7): 530-534, 2006.
6. PETEK M, KIRMIZI E. Sığırlarda östrüsün saptanmasında eğitilmiş köpeklerin kullanımı. Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 19 (1-2): 103-107, 2000.
7. ATAKOYUNCU Ö, SELANİK A. Sadık bir dost köpek. Artemis Yapım., İstanbul, sayfa 3-6, 1994.
8. ALLARD RL, DOUGLAS GM, KERR WW. The effects of breed and sex on dog growth. Companian Animal Practise, 2:15-19, 1988.
9. KIRMIZI E. Türk Çoban Köpeği ve Alman Çoban Köpeğinin dölverimi, büyütülen yavru oranı, büyüme ve beden ölçüleri yönünden karşılaştırılması. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, İstanbul, 1991.
10. LINDE-FORSBERG C, HOLST BS, GOVETTE G. Comparison of fertility data from vaginal vs intrauterine insemination of frozen thawed dog semen: A retrospective study. Theriogenology, 52: 11-23, 1999.
11. GÖNÜL N. Gemlik Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığında yetiştirilen Türk Çoban Köpeği ve Alman Çoban Köpeğinin başlıca morfolojik özellikleri ile bu genotiplerin karşılaştırmalı eğitim performansları. Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi, Bursa, 1996.
12. KARAKAŞ E, PETEK M, BARAN A, KIRMIZI E. Doberman ve Labrador Retriever ırkı köpeklerde başlıca dölverimi özellikleri, yavrularda ölüm oranı ve beden ölçüleri. Uludağ ÜniversitesiVeteriner Fakültesi Dergisi, 21: 103-107, 2002.
13. HELMINK SK, SHANKS RD, LEIGHTON EA. Breed and sex differences in growth curves for two breeds of dog guides. Journal of Animal Science, 78: 27-32, 2000.
14. HELMINK SK, SHANKS RD, LEIGHTON EA. Investigation of breeding strategies to increase the probability that German shepherd dog and Labrador Retriever dog guides would attain optimum size. Journal of Animal Science, 81: 29-50, 2003.
15. EILTS BE, DAVIDSON AP, HOSGOOD G, PACCAMONTI DL, BAKER DG. Factors affecting gestation duration in the bitch. Theriogenology, 64: 242-51, 2005.
16. YALÇIN BC. Genel zootekni, İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Yayınları: 1, İstanbul, 1981.
17. EVANS HE. Classification and natural history of the dog, Millers anatomy of the dog. Saunders Co., page: 1-12, Philadelphia, 1979.
18. ANONİM. The complete dog book. Howell Book House, page: 45-50, New York, 1992.
40

İlgili Kaynaklarsingle.php