Alman çoban köpeği ve labrador retriever ırkı köpeklerde başlıca dölverimi özellikleri,yavrularda büyüme ve eğitim performansı

61. ENNIK I, LIINAMO A E, LEIGHTON E, ARENDONK J VAN. Suitability for field service in 4 breeds of guide dogs. Journal of Veterinary Behavior: Clinical Applications and Research 1 (2): 67-74 2006.
62. NORMANDO S, STEFANINI C, MEERS L, ADAMELLI S, COULTIS D, BONO G. Some factors influencing adoption of sheltered dogs. Anthrozoos 19 (3) : 211-224, 2006.
63. WILLIS MB. Genetic aspects of dog behaviour with particular reference to working ability. Editör: James Serpell. Cambridge University Press, page: 53-64, UK, 1995.
4343. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Köpeklerde akciğer hastalıklarının tanısında bilgisayarlı tomografi ve torasik radyografi bulgularının karşılaştırılması - Sayfa 186
164 HSIEH, J. (2009). Computed Tomography: Principles, Design, Artifacts, and Recent Advances. ABD: Spie. JOHNSON, E. G., WISNER E. R. (2007). Advances in Respiratory Imaging. Veterinary Clinics of North America: Small Animal Practice, 37: 879–900. JOHNSON, V. S., CORCORAN, B. M., WOTTON, P. R., SCHWARZ, T., SULLIVAN, M. (2005). Thoracic High-Resolution Computed Tomographic Findings in Dogs wit...
Trombositopenili köpeklerde ehrkichia canis ve babesia canis enfeksiyonlarının prevalansı Prevalence of ehrlichia canis and babesia canis infections in thrombocytopenic dogs - Sayfa 58
Elias E (1991) Diagnosis of ehrlichiosis from the presence of inclusion bodies of morulae of E. canis, J. Small. Anim. Pract. 33: 540–543. Erdeğer J, Sancak A, Ataseven L (2003) Köpeklerde Ehrlichia canis’in indirekt Fluoresan Antikor (IFA) Testi ve Dot-ELISA ile Saptanması, Turk J Vet Anim Sci 27: 767–773. Foldvari G, Hell E, Farkas R (2005) Babesia canis canis in dogs from Hungary: detection b...
Köpeklerde ön çapraz bağ kopuklarının sağaltımında tuberositas tibiae'yi öne taşıma tekniğinin klinik ve radyolojik değerlendirilmesi - Sayfa 175
162 5. Bilgili, H., Çaptuğ, Ö. (2005): Treatment of quadriceps contracture in 8 dogs and 2 cats. National Conference with International Participation. 2-3 June, 2005, Stara Zagora/BULGARIA. 6. Bilgili, H., Kürüm, B., Çaptuğ, Ö. (2005): Treatment of hip dysplasia with triple pelvic osteotomy (TPO) in 23 dogs. National Conference with International Participation. 2-3 June, 2005, Stara Zagora/BULGA...

43. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

dogs
with
veterinary
journal
clinical
page


43. SAYFA ICERIGI

61. ENNIK I, LIINAMO A E, LEIGHTON E, ARENDONK J VAN. Suitability for field service in 4 breeds of guide dogs. Journal of Veterinary Behavior: Clinical Applications and Research 1 (2): 67-74 2006.
62. NORMANDO S, STEFANINI C, MEERS L, ADAMELLI S, COULTIS D, BONO G. Some factors influencing adoption of sheltered dogs. Anthrozoos 19 (3) : 211-224, 2006.
63. WILLIS MB. Genetic aspects of dog behaviour with particular reference to working ability. Editör: James Serpell. Cambridge University Press, page: 53-64, UK, 1995.
43

İlgili Kaynaklarsingle.php