Alman çoban köpeği ve labrador retriever ırkı köpeklerde başlıca dölverimi özellikleri,yavrularda büyüme ve eğitim performansı

7. TEŞEKKÜR Doktora eğitimime başlamamda büyük katkısı olan Sayın Prof. Dr. Hasan BAŞPINARa ve Anabilim Dalı Başkanımız Sayın Prof. Dr. Mustafa OĞANa, doktora tez konumun planlı ve programlı bir şekilde gerçekleştirilmesi ve sonuçlandırılmasında her zaman yanımda olup bana destek olan değerli Danışman Hocam Prof. Dr. Metin PETEKe sonsuz teşekkürü bir borç bilirim. Ayrıca doktora eğitimimde emeği geçen Sayın Yrd. Doç. Dr. Faruk BALCI ya , Zootekni Anabilim Dalı çalışanlarına, Veteriner Hekim Harun HASDOĞANa ve Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Merkezi Köpek Üretim ve Eğitim Tabur Komutanlığı personeline teşekkür ederim. Hayatım boyunca her zaman yanımda olup, maddi ve manevi olarak desteklerini hiç bir zaman esirgemeyen aileme sonsuz teşekkürü bir borç bilirim. Çalışmalarımın tamamında, özelliklede veri toplama ve yazım aşamasında yanımda olup, desteğini esirgemeyen çok değerli eşim ve kızımada sonsuz teşekkürü bir borç bilirim.
4444. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Değişik beyin bölgelerinde tromboksan A2'nin hemorajik şok oluşturulmuş sıçanlarda kardiyovasküler regülasyondaki rolünün incelenmesi - Sayfa 60
TEŞEKKÜR Doktora eğitimim boyunca yetişmemde çok önemli pay sahibi olan Değerli Danışman Hocam Sayın Prof. Dr. Fahrünisa CENGİZ'e ve doktora tez konumun belirlenmesinde, planlı ve programlı bir şekilde çalışmamın gerçekleştirilmesinde ve sonuçlandırılmasında her zaman yanımda olup bana destek olan ve doğru yolu gösteren Değerli İkinci Danışman Hocam Sayın Prof. Dr. Vahide SAVCI'ya sonsuz teşekkür...
Köpeklerde kalça displazisinin derecelendirilmesinde anestezinin etkisi - Sayfa 76
TEŞEKKÜR Doktora öğrenimim ve tez çalışmam süresince yakın ilgi ve tavsiyelerini esirgemeyen danışman hocam Sayın Prof. Dr. Murat SARIERLER’e teşekkürü borç bilirim. Ayrıca her konuda katkılarını esirgemeyen Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri Sayın Prof. Dr. Ali BELGE’ye, Sayın Prof. Dr. Nuh KILIÇ’a, çalışmanın uygulama aşamasındaki yardımlarından dolayı Cerrahi Anabilim Dalı Arş. Gör. Dr. Ra...
Piyodermalı köpeklerde idrarda 8-hidroksi-2'-deoksiguanozin düzeyleri - Sayfa 5
vi esirgemeyen Sayın Prof. Dr. Ulvi Reha Fidancı‟ya, çalışmalarım sırasında yardımlarını esirgemeyen Biyokimya Anabilim Dalı‟nın değerli öğretim üyeleri Sayın Prof. Dr. Arif Altıntaş, Sayın Prof. Dr. Berrin Salmanoğlu, Sayın Prof. Dr. Tevhide Sel ve Sayın Prof. Dr. Hamdi Uysal‟a teşekkürlerimi sunarım. Materyallerimin sağlanmasında yardımlarını esirgemeyen Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi ...

44. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

teşekkür
zaman
esirgemeyen
anabilim
prof
sayın


44. SAYFA ICERIGI

7. TEŞEKKÜR Doktora eğitimime başlamamda büyük katkısı olan Sayın Prof. Dr. Hasan BAŞPINARa ve Anabilim Dalı Başkanımız Sayın Prof. Dr. Mustafa OĞANa, doktora tez konumun planlı ve programlı bir şekilde gerçekleştirilmesi ve sonuçlandırılmasında her zaman yanımda olup bana destek olan değerli Danışman Hocam Prof. Dr. Metin PETEKe sonsuz teşekkürü bir borç bilirim. Ayrıca doktora eğitimimde emeği geçen Sayın Yrd. Doç. Dr. Faruk BALCI ya , Zootekni Anabilim Dalı çalışanlarına, Veteriner Hekim Harun HASDOĞANa ve Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Merkezi Köpek Üretim ve Eğitim Tabur Komutanlığı personeline teşekkür ederim. Hayatım boyunca her zaman yanımda olup, maddi ve manevi olarak desteklerini hiç bir zaman esirgemeyen aileme sonsuz teşekkürü bir borç bilirim. Çalışmalarımın tamamında, özelliklede veri toplama ve yazım aşamasında yanımda olup, desteğini esirgemeyen çok değerli eşim ve kızımada sonsuz teşekkürü bir borç bilirim.
44

İlgili Kaynaklarsingle.php