Alman çoban köpeği ve labrador retriever ırkı köpeklerde başlıca dölverimi özellikleri,yavrularda büyüme ve eğitim performansı

alma hassasiyeti oldukça yüksektir. Spor köpekleri sınıfında yer alan Labradorlar iyi huyluluğu ve insana olan sadakati ile körler için rehber olarak da kullanılmaktadır.
Şekil – 2: Labrador Retriever. 2.4. Köpeklerde Döl Verimi Özellikleri
Karakaş (12) Labrador Retriever ırkı köpeklerde ilk kızgınlık gösterme yaşını 8.7 ay, ortalama gebelik süresini 61.20 gün, bir batında doğan yavru sayısını 9.20 adet bildirmiştir. Okkens ve arkadaşları (24) köpeklerde ortalama gebelik süresini 62.1 gün olarak bildirmişler, 7 ve yediden az yavru sayısı ile gebelik süresi arasında negatif yönde bir ilişki bulunduğunu tespit etmişlerdir. Okkens ve arkadaşları (25) 31i Labrador Retriever ve 14ü Alman Çoban Köpeği olmak üzere 6 ırktan 113 köpek üzerinde yaptıkları bir çalışmada köpeklerde ortalama gebelik süresinin 58-65 gün arasında değiştiğini bildirmişler, gebelik süresini Alman Çoban Köpekleri için 60.4 gün, Labrador Retriever için 60.9 gün tespit etmişlerdir. Bu çalışmada bir batında ortalama yavru sayısı 1 ile 15 arasında değişmiş, gebelik süresi ile yavru sayısı arası negatif bir korelasyon belirlenmiş, gebelik süresi üzerinde ırkın önemli bir etkisi olduğu bildirilmiştir. Bazı çalışmalarda yavru sayısının gebelik süresini etkilediği bildirilirken (26), bazı çalışmalarda yavru sayısının gebelik süresi üzerine herhangi bir etkisinin olmadığı bildirilmiştir (27, 28). Eilts ve arkadaşları (15) 215i Labrador Retriever ve 23ü Alman
55. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

köpek
yavru
ırkı
köpeklerde
retriever
labrador


5. SAYFA ICERIGI

alma hassasiyeti oldukça yüksektir. Spor köpekleri sınıfında yer alan Labradorlar iyi huyluluğu ve insana olan sadakati ile körler için rehber olarak da kullanılmaktadır.
Şekil – 2: Labrador Retriever. 2.4. Köpeklerde Döl Verimi Özellikleri
Karakaş (12) Labrador Retriever ırkı köpeklerde ilk kızgınlık gösterme yaşını 8.7 ay, ortalama gebelik süresini 61.20 gün, bir batında doğan yavru sayısını 9.20 adet bildirmiştir. Okkens ve arkadaşları (24) köpeklerde ortalama gebelik süresini 62.1 gün olarak bildirmişler, 7 ve yediden az yavru sayısı ile gebelik süresi arasında negatif yönde bir ilişki bulunduğunu tespit etmişlerdir. Okkens ve arkadaşları (25) 31i Labrador Retriever ve 14ü Alman Çoban Köpeği olmak üzere 6 ırktan 113 köpek üzerinde yaptıkları bir çalışmada köpeklerde ortalama gebelik süresinin 58-65 gün arasında değiştiğini bildirmişler, gebelik süresini Alman Çoban Köpekleri için 60.4 gün, Labrador Retriever için 60.9 gün tespit etmişlerdir. Bu çalışmada bir batında ortalama yavru sayısı 1 ile 15 arasında değişmiş, gebelik süresi ile yavru sayısı arası negatif bir korelasyon belirlenmiş, gebelik süresi üzerinde ırkın önemli bir etkisi olduğu bildirilmiştir. Bazı çalışmalarda yavru sayısının gebelik süresini etkilediği bildirilirken (26), bazı çalışmalarda yavru sayısının gebelik süresi üzerine herhangi bir etkisinin olmadığı bildirilmiştir (27, 28). Eilts ve arkadaşları (15) 215i Labrador Retriever ve 23ü Alman
5

İlgili Kaynaklarsingle.php