Alman çoban köpeği ve labrador retriever ırkı köpeklerde başlıca dölverimi özellikleri,yavrularda büyüme ve eğitim performansı

Çoban Köpeği olmak üzere 764 köpek üzerinde yaptıkları bir çalışmada, Alman Çoban Köpeklerinin gebelik sürelerini Labradorlara göre daha uzun tespit etmişler, 4 ya da daha az yavru sayısına sahip köpeklerde gebelik süresinin daha uzun olduğunu bildirmişlerdir. Mutembei ve arkadaşları (29) Kenyada yetiştirilen Alman Çoban Köpeklerinde bir batında yavru sayısının 1-14 arasında değiştiğini ve ortalama 6.3 olduğunu bildirmişlerdir. Korhonen ve Harri (30) köpeklerde yavru sayısı ile günlük ağırlık kazancı ve sütten kesim ağırlığı arasında önemli bir ilişki olmadığını bildirmişlerdir. Feldman ve Nelson (31) köpeklerde gebelik süresinin ilk çiftleştirmeden itibaren hesaplandığında 56-72 gün arası değiştiğini ve bunun genelde 63-65 gün olduğunu bildirmiştir. Ancak bunun ovulasyon anındaki değişmeler nedeniyle sağlıklı olmadığını vajinal smearla test işlemi ile en doğru zamanın belirlenmesinden sonra yapılan çiftleştirme ile hesaplanan ortalama gebelik süresinin 56-58 gün olduğunu bildirmişlerdir. Anılan araştırıcılar oyun ve spor köpeklerinin bir batında ortalama 1-4 yavru verdiğini, bunun daha büyük ırklarda 12’ye kadar çıktığını bildirmişlerdir. Aynı araştırıcılar köpeklerde ilk kızgınlığın 6-10 ay arasında değiştiğini, daha büyük ırklarda 18-24 aya kadar uzayabildiğini bildirmişlerdir. Kırmızı (9) Alman Çoban Köpeklerinde bir batında doğan yavru sayısını 6.74 adet bulmuştur. Kirk (32) köpeklerde ilk kızgınlık gösterme yaşının 6-18 ay arasında değiştiğini, genelde 7-9 ay olduğunu bildirmiştir. Kry ve arkadaşları (33) köpeklerde gebelik süresinin 58-71 gün arasında değiştiğini, ortalama 62.8 gün olduğunu bildirmişlerdir. Christiansen (34) köpeklerin normalde 7-12 aylık yaşta ilk kızgınlığı gösterdiklerini, ırklara göre 6-18 ay arasında değiştiğini bildirmiştir. Jakson (35) köpeklerde bir batında doğan yavru sayısının ırkın vücut yapısına göre değiştiğini ve büyük köpeklerde bu sayının ortalama 7-8 yavru olduğunu, bazen bunun 13-15 yavruya kadar çıkabildiğini bildirmiştir. Değişik ırk köpeklerde yapılan bir çalışmada ilk kızgınlık gösterme yaşı ortalama olarak 519 gün bulunmuş, ortalama gebelik süresi 60.6 gün, bir batında doğan ortalama yavru sayısı 6.4 yavru bulunmuştur (36).
2.5. Köpeklerde Büyüme Gönül (11) Gemlik Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığında
yetiştirilen Alman Çoban Köpeklerinde doğum ağırlıklarını erkek ve dişilerde sırası ile; 441.20 ve 428.84 g olarak bildirmiştir. Trangerud ve arkadaşları (37) dört değişik köpek ırkı üzerinde yaptıkları bir çalışmada Labrador Retriever ırkı erkek yavrularda ortalama doğum ağırlığını 401, dişilerde 309 g olarak bildirmişlerdir. Anılan araştırmacılar ilk 100 gün içersinde büyümenin çok hızlı olduğu daha sonra yavaşladığı, dişi Labradorların 351
66. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

çoban
köpek
köpeklerde
alman
labrador
arası


6. SAYFA ICERIGI

Çoban Köpeği olmak üzere 764 köpek üzerinde yaptıkları bir çalışmada, Alman Çoban Köpeklerinin gebelik sürelerini Labradorlara göre daha uzun tespit etmişler, 4 ya da daha az yavru sayısına sahip köpeklerde gebelik süresinin daha uzun olduğunu bildirmişlerdir. Mutembei ve arkadaşları (29) Kenyada yetiştirilen Alman Çoban Köpeklerinde bir batında yavru sayısının 1-14 arasında değiştiğini ve ortalama 6.3 olduğunu bildirmişlerdir. Korhonen ve Harri (30) köpeklerde yavru sayısı ile günlük ağırlık kazancı ve sütten kesim ağırlığı arasında önemli bir ilişki olmadığını bildirmişlerdir. Feldman ve Nelson (31) köpeklerde gebelik süresinin ilk çiftleştirmeden itibaren hesaplandığında 56-72 gün arası değiştiğini ve bunun genelde 63-65 gün olduğunu bildirmiştir. Ancak bunun ovulasyon anındaki değişmeler nedeniyle sağlıklı olmadığını vajinal smearla test işlemi ile en doğru zamanın belirlenmesinden sonra yapılan çiftleştirme ile hesaplanan ortalama gebelik süresinin 56-58 gün olduğunu bildirmişlerdir. Anılan araştırıcılar oyun ve spor köpeklerinin bir batında ortalama 1-4 yavru verdiğini, bunun daha büyük ırklarda 12’ye kadar çıktığını bildirmişlerdir. Aynı araştırıcılar köpeklerde ilk kızgınlığın 6-10 ay arasında değiştiğini, daha büyük ırklarda 18-24 aya kadar uzayabildiğini bildirmişlerdir. Kırmızı (9) Alman Çoban Köpeklerinde bir batında doğan yavru sayısını 6.74 adet bulmuştur. Kirk (32) köpeklerde ilk kızgınlık gösterme yaşının 6-18 ay arasında değiştiğini, genelde 7-9 ay olduğunu bildirmiştir. Kry ve arkadaşları (33) köpeklerde gebelik süresinin 58-71 gün arasında değiştiğini, ortalama 62.8 gün olduğunu bildirmişlerdir. Christiansen (34) köpeklerin normalde 7-12 aylık yaşta ilk kızgınlığı gösterdiklerini, ırklara göre 6-18 ay arasında değiştiğini bildirmiştir. Jakson (35) köpeklerde bir batında doğan yavru sayısının ırkın vücut yapısına göre değiştiğini ve büyük köpeklerde bu sayının ortalama 7-8 yavru olduğunu, bazen bunun 13-15 yavruya kadar çıkabildiğini bildirmiştir. Değişik ırk köpeklerde yapılan bir çalışmada ilk kızgınlık gösterme yaşı ortalama olarak 519 gün bulunmuş, ortalama gebelik süresi 60.6 gün, bir batında doğan ortalama yavru sayısı 6.4 yavru bulunmuştur (36).
2.5. Köpeklerde Büyüme Gönül (11) Gemlik Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığında
yetiştirilen Alman Çoban Köpeklerinde doğum ağırlıklarını erkek ve dişilerde sırası ile; 441.20 ve 428.84 g olarak bildirmiştir. Trangerud ve arkadaşları (37) dört değişik köpek ırkı üzerinde yaptıkları bir çalışmada Labrador Retriever ırkı erkek yavrularda ortalama doğum ağırlığını 401, dişilerde 309 g olarak bildirmişlerdir. Anılan araştırmacılar ilk 100 gün içersinde büyümenin çok hızlı olduğu daha sonra yavaşladığı, dişi Labradorların 351
6

İlgili Kaynaklarsingle.php