Alman çoban köpeği ve labrador retriever ırkı köpeklerde başlıca dölverimi özellikleri,yavrularda büyüme ve eğitim performansı

günde ergin canlı ağırlığa ulaştıklarını bildirmişlerdir. Karakaş (12) yavru ölümlerini erkeklerde %28.00, dişilerde %42.86 olarak bildirmiştir. Jakson (35) süt emme dönemi yavru ölümlerinin %12-33 arasında değiştiğini bildirmiştir. Widman (38) değişik ırk köpeklerde yavru ölüm oranının %5.97 ile 31.58 arasında değiştiğini, ölüm oranının yavru sayısı arttıkça artma eğiliminde olduğunu, bu ilişkinin önemli, yavrularda ölüm oranının erkeklerde daha yüksek olduğunu bildirmiştir.
2.6. Köpek Eğitimi ve Eğitim Performansı Köpek eğitimi, köpeklerin verilen komuta itaati yanında çevre, insanlar ve diğer
köpekler ile ilişkilerinin gelişmesine katkıda bulunur (39). İnsanla birlikte yaşayan köpeğin içgüdüsü emir almaya eğilimlidir (7). Bu nedenle köpeklerde otoriteye dayanan eğitim yöntemleri uygulanır (7, 17, 40). Otorite yetersizliğinde, köpek bakıcısını ve eğiticisini sever, ancak saygı göstermez. Otoritenin sevgiye dayalı olması, köpeğin isteklerini göz ardı etmemesi, korkutucu ve dayağa dayalı olmaması önerilir (17). Bu nedenle eğiticinin koşullandırma yöntemlerini iyi bilmesi, sabırlı, tutarlı, sevecen ve rahat olması istenir (17, 41, 42). Köpeğin anlama süresinden daha hızlı eğitilmeye çalışılması ve eğitim alanında sinirlenme köpeğin eğitime yatkınlığına olumsuz etki eder. Bu nedenle köpek ve eğiticinin yeterli süre birlikte eğitim uygulamalarına gerek duyulur (17, 41). Köpek 1316 haftalık yaşta ödül ve cezayı ayırt edebilir. Green ve arkadaşları (4) ile Bebiak ve arkadaşları (43) Büyük Pirene (Great Pyrenes) Komodor, Akbaş ve Anadolu Çoban Köpekleri üzerinde 2 aylıktan küçük ya da büyüklerde eğitime başlama yaşı bakımından ırklar arasında önemli bir farklılık olmadığını bildirmişlerdir. Irklarına göre köpeklere 6-12 aylık yaştan sonra temel ve uzmanlık eğitiminin verilmesi, otoriter eğitime 2024. haftalarda geçilebileceği bildirilmektedir (17, 42). Son yıllarda Gentle Metod with The Sound Leash (sesli tasmayla yumuşak ilişki) yöntemiyle 68 haftalık yavruların da rahatlıkla eğitilebildikleri bildirilmektedir (44, 45).
Genel olarak köpek eğitiminde koşullandırma yöntemleri kullanılır. Yöntemin çalışması için uyarı ile tepki, tepki ile ödülün eşlenmesi öngörülür. Eğitilmemiş köpeğe verilen uyarının hiçbir anlamı yoktur. Bu nedenle, köpeğin istenilen tepkiyi verebilmesi için ona bazı ipuçlarının gönderilmesi gerekir. Köpeğin tam öğrenebilmesi için tepkiye karşı öngörülen ödülün 0.5 saniyede verilmesi gerekir (41, 42). Öğrenmede bu zamanın en etkili süre olduğu bildirilmektedir. Uygulamada tepki alınır alınmaz ödül ya da ceza hemen verilir (41).
77. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

köpek
köpekler
yavru
köpeklerin
köpekleri
süre


7. SAYFA ICERIGI

günde ergin canlı ağırlığa ulaştıklarını bildirmişlerdir. Karakaş (12) yavru ölümlerini erkeklerde %28.00, dişilerde %42.86 olarak bildirmiştir. Jakson (35) süt emme dönemi yavru ölümlerinin %12-33 arasında değiştiğini bildirmiştir. Widman (38) değişik ırk köpeklerde yavru ölüm oranının %5.97 ile 31.58 arasında değiştiğini, ölüm oranının yavru sayısı arttıkça artma eğiliminde olduğunu, bu ilişkinin önemli, yavrularda ölüm oranının erkeklerde daha yüksek olduğunu bildirmiştir.
2.6. Köpek Eğitimi ve Eğitim Performansı Köpek eğitimi, köpeklerin verilen komuta itaati yanında çevre, insanlar ve diğer
köpekler ile ilişkilerinin gelişmesine katkıda bulunur (39). İnsanla birlikte yaşayan köpeğin içgüdüsü emir almaya eğilimlidir (7). Bu nedenle köpeklerde otoriteye dayanan eğitim yöntemleri uygulanır (7, 17, 40). Otorite yetersizliğinde, köpek bakıcısını ve eğiticisini sever, ancak saygı göstermez. Otoritenin sevgiye dayalı olması, köpeğin isteklerini göz ardı etmemesi, korkutucu ve dayağa dayalı olmaması önerilir (17). Bu nedenle eğiticinin koşullandırma yöntemlerini iyi bilmesi, sabırlı, tutarlı, sevecen ve rahat olması istenir (17, 41, 42). Köpeğin anlama süresinden daha hızlı eğitilmeye çalışılması ve eğitim alanında sinirlenme köpeğin eğitime yatkınlığına olumsuz etki eder. Bu nedenle köpek ve eğiticinin yeterli süre birlikte eğitim uygulamalarına gerek duyulur (17, 41). Köpek 1316 haftalık yaşta ödül ve cezayı ayırt edebilir. Green ve arkadaşları (4) ile Bebiak ve arkadaşları (43) Büyük Pirene (Great Pyrenes) Komodor, Akbaş ve Anadolu Çoban Köpekleri üzerinde 2 aylıktan küçük ya da büyüklerde eğitime başlama yaşı bakımından ırklar arasında önemli bir farklılık olmadığını bildirmişlerdir. Irklarına göre köpeklere 6-12 aylık yaştan sonra temel ve uzmanlık eğitiminin verilmesi, otoriter eğitime 2024. haftalarda geçilebileceği bildirilmektedir (17, 42). Son yıllarda Gentle Metod with The Sound Leash (sesli tasmayla yumuşak ilişki) yöntemiyle 68 haftalık yavruların da rahatlıkla eğitilebildikleri bildirilmektedir (44, 45).
Genel olarak köpek eğitiminde koşullandırma yöntemleri kullanılır. Yöntemin çalışması için uyarı ile tepki, tepki ile ödülün eşlenmesi öngörülür. Eğitilmemiş köpeğe verilen uyarının hiçbir anlamı yoktur. Bu nedenle, köpeğin istenilen tepkiyi verebilmesi için ona bazı ipuçlarının gönderilmesi gerekir. Köpeğin tam öğrenebilmesi için tepkiye karşı öngörülen ödülün 0.5 saniyede verilmesi gerekir (41, 42). Öğrenmede bu zamanın en etkili süre olduğu bildirilmektedir. Uygulamada tepki alınır alınmaz ödül ya da ceza hemen verilir (41).
7

İlgili Kaynaklarsingle.php