Alman çoban köpeği ve labrador retriever ırkı köpeklerde başlıca dölverimi özellikleri,yavrularda büyüme ve eğitim performansı

2.6.1.3.2. Ortadan kaldırma yöntemi Bu yöntemde yanlış davranış ortadan kaldırılır. Köpek uyarıya tepki göstermez ya
da yanlış tepki verirse kesinlikle ödül verilmez. Başlangıçta bu yöntemin sürekli ödüllendirme ile birlikte kullanılması köpeğin uyarıyı anlamasını sağlar. Böylece köpek yanlış tepkilerden doğru sonucu öğrenir. Eğer ödül köpek için anlamlı ise ödülü almak için doğru tepki verir. Daha sonraki ödül yöntemlerine geçilmeden önce her görevde %100 doğru tepkinin alınması beklenir.
2.6.1.3.3. Değişmeyen oranlı ödül yöntemi Köpeğin iki ya da daha fazla beklenen doğru tepkiyi göstermesi halinde bir ödül
verilir. Köpek ödülü almak için beklenen sürede iki doğru tepkiyi vermeye başlandığında bu sayı üç doğru tepkiye çıkarılır. Doğru tepkilerin sürekliliğinde bu sayılar birer birer artırılır. Bu arttırmalarda köpeğin başarılı olmaması halinde %100 doğru olan tepki basamağından tekrar devam edilir. Köpek her aşamada %100 başarı sağladığında bir üst duruma geçilir.
2.6.1.3.4. Değişen oranlı ödül yöntemi Köpek değişmeyen oranlı ödül yöntemini geçtiğinde değişen oranlı ödül
yöntemi kullanılır. Bu yöntemde gerekli olan en üst sayıdaki tepki, bir önceki yöntemde köpeğe kavratılmıştır. Tepki için rastgele bir aralık seçilir ve köpek rastgele bir arada ödüllendirilir. Örneğin, değişmeyen oranlı ödül yönteminde 15 doğru tepkiden sonra ödül almayı öğrenen köpek, 510 doğru tepkiden sonra ödüllendirilir. Köpek burada en az 5 kez doğru tepkiden sonra ödül alacağını öğrenir. Bunun yanında köpek ödül alması için 10dan fazla doğru tepki vermesinin gerekli olduğunu da öğrenir. Böylece köpek üzerinde daha üstün kontrol sağlanır.
2.6.1.3.5. Değişmeyen aralıklı ödül yöntemi Ödül doğru tepki gösteren köpeğe belirli bir zaman aralığında verilir.
Başlangıçta kısa zaman aralıkları kullanılır. Değişmeyen oranlı ödül yöntemindeki gibi kısa sürede % 100 doğru tepki alındığında zaman aralığı yavaş yavaş artırılır. Başlangıç eğitiminde, sürekli ödül, değişmeyen oranlı ödül ya da değişen oranlı ödül yöntemlerine ve genelde birden fazla yönteme başvurulması önerilir.
99. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Mağaza içerisinde geçirilen zamanla plansız satın alma arasındaki ilişki - Sayfa 39
karşı kaçınılmaz tepkiler vermesi bakımından, benzer olduklarını düşünülmektedir (Bilgin, 2001, 135). Birey ya da havyan, gelen uyarıya tepki verir, eğer doğru tepki verirse, ihtiyacı karşılanarak ödüllendirilir. Eğer gelen uyarıya yanlış tepki verilirse, bu sefer de birey cezalandırılır. Bu kuramın en bilinen örneği, Pavlov’un köpekler üzerinde yaptığı deneydir. Pavlov köpekleri doyurmadan önce z...

9. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

tepki
ödül
doğru
gibi
sonra
yanlış


9. SAYFA ICERIGI

2.6.1.3.2. Ortadan kaldırma yöntemi Bu yöntemde yanlış davranış ortadan kaldırılır. Köpek uyarıya tepki göstermez ya
da yanlış tepki verirse kesinlikle ödül verilmez. Başlangıçta bu yöntemin sürekli ödüllendirme ile birlikte kullanılması köpeğin uyarıyı anlamasını sağlar. Böylece köpek yanlış tepkilerden doğru sonucu öğrenir. Eğer ödül köpek için anlamlı ise ödülü almak için doğru tepki verir. Daha sonraki ödül yöntemlerine geçilmeden önce her görevde %100 doğru tepkinin alınması beklenir.
2.6.1.3.3. Değişmeyen oranlı ödül yöntemi Köpeğin iki ya da daha fazla beklenen doğru tepkiyi göstermesi halinde bir ödül
verilir. Köpek ödülü almak için beklenen sürede iki doğru tepkiyi vermeye başlandığında bu sayı üç doğru tepkiye çıkarılır. Doğru tepkilerin sürekliliğinde bu sayılar birer birer artırılır. Bu arttırmalarda köpeğin başarılı olmaması halinde %100 doğru olan tepki basamağından tekrar devam edilir. Köpek her aşamada %100 başarı sağladığında bir üst duruma geçilir.
2.6.1.3.4. Değişen oranlı ödül yöntemi Köpek değişmeyen oranlı ödül yöntemini geçtiğinde değişen oranlı ödül
yöntemi kullanılır. Bu yöntemde gerekli olan en üst sayıdaki tepki, bir önceki yöntemde köpeğe kavratılmıştır. Tepki için rastgele bir aralık seçilir ve köpek rastgele bir arada ödüllendirilir. Örneğin, değişmeyen oranlı ödül yönteminde 15 doğru tepkiden sonra ödül almayı öğrenen köpek, 510 doğru tepkiden sonra ödüllendirilir. Köpek burada en az 5 kez doğru tepkiden sonra ödül alacağını öğrenir. Bunun yanında köpek ödül alması için 10dan fazla doğru tepki vermesinin gerekli olduğunu da öğrenir. Böylece köpek üzerinde daha üstün kontrol sağlanır.
2.6.1.3.5. Değişmeyen aralıklı ödül yöntemi Ödül doğru tepki gösteren köpeğe belirli bir zaman aralığında verilir.
Başlangıçta kısa zaman aralıkları kullanılır. Değişmeyen oranlı ödül yöntemindeki gibi kısa sürede % 100 doğru tepki alındığında zaman aralığı yavaş yavaş artırılır. Başlangıç eğitiminde, sürekli ödül, değişmeyen oranlı ödül ya da değişen oranlı ödül yöntemlerine ve genelde birden fazla yönteme başvurulması önerilir.
9

İlgili Kaynaklarsingle.php