Alt eksremite cerrahilerinde kombine siyatik-femoral sinir bloğunda Levobupivakain ile Levobupivakain ve

T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ANABİLİM DALI

ALT EKSTREMİTE CERRAHİLERİNDE KOMBİNE SİYATİKFEMORAL SİNİR BLOĞUNDA LEVOBUPİVAKAİN İLE
LEVOBUPİVAKAİN VE KETAMİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Dr. Enes KÜÇÜKKESİM UZMANLIK TEZİ
TEZ DANIŞMANI Yard. Doç. Dr. Uğur GÖKTAŞ
VAN – 2008

11. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Artroskopik diz cerrahisinde intraartiküler uygulanan levobupivakain ve levobupivakaine eklenen ketaminin postoperatif analjezik etkinliklerinin karşılaştırılması - Sayfa 1
T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ANABİLİM DALI ARTROSKOPİK DİZ CERRAHİSİNDE İNTRAARTİKÜLER UYGULANAN LEVOBUPİVAKAİN VE LEVOBUPİVAKAİNE EKLENEN KETAMİNİN POSTOPERATİF ANALJEZİK ETKİNLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Dr. ERSEL GÜLEÇ UZMANLIK TEZİ TEZ DANIŞMANI Doç. Dr. HAYRİ ÖZBEK ADANA - 2008 ...
Aksiller brakial pleksus bloğunda levobupivakain ile levobupivakain + deksmedetomidinin - Sayfa 2
T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ANABİLİM DALI AKSİLLER BRAKİAL PLEKSUS BLOĞUNDA LEVOBUPİVAKAİN İLE LEVOBUPİVAKAİN + DEKSMEDETOMİDİNİN KARŞILAŞTIRILMASI TIPTA UZMANLIK TEZİ Dr. Füsun YEĞENOĞLU Tez Yöneticisi Prof. Dr. Aliye ESMAOĞLU KAYSERİ – 2008 2 ...
Aksiller yaklaşımla brakiyal pleksus blokajında levobupivakain ile levobupivakain + prilokain kombinasyonunun - Sayfa 1
T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ ve REANİMASYON ANABİLİM DALI Prof. Dr. Şeref OTELCİOĞLU ANABİLİM DALI BAŞKANI AKSİLLER YAKLAŞIMLA BRAKİYAL PLEKSUS BLOKAJINDA LEVOBUPİVAKAİN İLE LEVOBUPİVAKAİN + PRİLOKAİN KOMBİNASYONUNUN KARŞILAŞTIRILMASI UZMANLIK TEZİ Dr. Hatice ÜNALDI TEZ DANIŞMANI Yrd. Doç. Dr. Gamze SARKILAR KONYA-2008 ...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

anesteziyoloji
reanimasyon
anabilim
dalı
tezi
uzmanlık


1. SAYFA ICERIGI

T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ANABİLİM DALI

ALT EKSTREMİTE CERRAHİLERİNDE KOMBİNE SİYATİKFEMORAL SİNİR BLOĞUNDA LEVOBUPİVAKAİN İLE
LEVOBUPİVAKAİN VE KETAMİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Dr. Enes KÜÇÜKKESİM UZMANLIK TEZİ
TEZ DANIŞMANI Yard. Doç. Dr. Uğur GÖKTAŞ
VAN – 2008

1

İlgili Kaynaklar

single.php