Alternatif soğutucu akışkanlı değişken hızlı kompresörlü bir soğutma sisteminin teorik ve deneysel incelenmesi

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
ALTERNATİF SOĞUTUCU AKIŞKANLI DEĞİŞKEN HIZLI KOMPRESÖRLÜ BİR SOĞUTMA SİSTEMİNİN TEORİK VE
DENEYSEL İNCELENMESİ
ÖNDER KIZILKAN
Danışman: Prof. Dr. Ali Kemal YAKUT
DOKTORA TEZİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
ISPARTA – 20081. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


1. SAYFA ICERIGI

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
ALTERNATİF SOĞUTUCU AKIŞKANLI DEĞİŞKEN HIZLI KOMPRESÖRLÜ BİR SOĞUTMA SİSTEMİNİN TEORİK VE
DENEYSEL İNCELENMESİ
ÖNDER KIZILKAN
Danışman: Prof. Dr. Ali Kemal YAKUT
DOKTORA TEZİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
ISPARTA – 2008

İlgili Kaynaklarsingle.php