Alüminyum silisyum alaşımlarının ısıl analizi
4
başlangıç noktası katılaşma ısısının açığa çıkması sonucu soğuma eğrisi eğiminde görülen değişiklikten anlaşılır. Şekil 2.1 ‘deki ideal durum deneysel sıcaklık-zaman eğrilerinde görülmemektedir. Bunun sebebi, kristallerin sıvıda çekirdeklenmeleri ve büyümeleridir (ASM Handbook, 1988).

—–Ii —– – 2

~ —– ___ 3

~

u”‘
V) 1

-=–=–=– t ==–=–

1 – – — .

1

zaman –

100% A

sa”, A 5ü% s

ıco”, B

Şekil 2. 1 A-B alaşımı için soğuma eğrileri ve faz diyagramı arasındaki ilişki(ASM Handbook, 1988)

Daha sonraki yıllarda ısıl analiz, ergimiş metalin kalite kontrolü için endüstriyel uygulamada kullanılan ana yöntemlerden bir tanesi olmuştur (Şekil 2.2). Dökümhanelerde ısıl analiz, soğuma eğrisi analizi vasıtasıyla uygulanmaktadır (Frost vd., 1992).

KALİTELİ
DÖKÜMLER

-l

KALİTELİ ERGİMİŞ METAL

ERGİMİŞ METAL İŞLEMİNİN KONTROLÜ

Yöntemler(testler):
kimyasal analiz makro/mikro yapı ısıl analiz

1

1
İstekler:
tam hızlı

Şekil 2.2 Ergimiş metal işleminin kontrol yöntemleri ve istekleri.(Frost vd, 1992)

Çok yıllar için akademik topluluklar, ergimiş metal ürün kalitesini kontrol etmek ve önemli fiziksel ve kimyasal reaksiyonları çalışmak için bir takım gibi ısıl analizi kulanmıştır. Özellikle elektronik sanayiinde ve bilgisayar teknolojisindeki gelişmelerle ısıl analiz takımı kullanımı kolaylaşmış ve gelişmiştir.12. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

ısıl
metal
yapı
soğuma
ergimiş
eğrileri


12. SAYFA ICERIGI

4
başlangıç noktası katılaşma ısısının açığa çıkması sonucu soğuma eğrisi eğiminde görülen değişiklikten anlaşılır. Şekil 2.1 ‘deki ideal durum deneysel sıcaklık-zaman eğrilerinde görülmemektedir. Bunun sebebi, kristallerin sıvıda çekirdeklenmeleri ve büyümeleridir (ASM Handbook, 1988).

—–Ii —– – 2

~ —– ___ 3

~

u”‘
V) 1

-=–=–=– t ==–=–

1 – – — .

1

zaman –

100% A

sa”, A 5ü% s

ıco”, B

Şekil 2. 1 A-B alaşımı için soğuma eğrileri ve faz diyagramı arasındaki ilişki(ASM Handbook, 1988)

Daha sonraki yıllarda ısıl analiz, ergimiş metalin kalite kontrolü için endüstriyel uygulamada kullanılan ana yöntemlerden bir tanesi olmuştur (Şekil 2.2). Dökümhanelerde ısıl analiz, soğuma eğrisi analizi vasıtasıyla uygulanmaktadır (Frost vd., 1992).

KALİTELİ
DÖKÜMLER

-l

KALİTELİ ERGİMİŞ METAL

ERGİMİŞ METAL İŞLEMİNİN KONTROLÜ

Yöntemler(testler):
kimyasal analiz makro/mikro yapı ısıl analiz

1

1
İstekler:
tam hızlı

Şekil 2.2 Ergimiş metal işleminin kontrol yöntemleri ve istekleri.(Frost vd, 1992)

Çok yıllar için akademik topluluklar, ergimiş metal ürün kalitesini kontrol etmek ve önemli fiziksel ve kimyasal reaksiyonları çalışmak için bir takım gibi ısıl analizi kulanmıştır. Özellikle elektronik sanayiinde ve bilgisayar teknolojisindeki gelişmelerle ısıl analiz takımı kullanımı kolaylaşmış ve gelişmiştir.

İlgili Kaynaklarsingle.php