Alüminyum silisyum alaşımlarının ısıl analizi
8
Numune dökümünde meydana gelen faz dönüşümleri
Soğuma eğrisi analizinden elde edilmiş bilgi sadece ergimiş metal işleminin kontrolü için değil hem de katılaşma olayını nicel olarak anlamak içinde kullanılabilmektedir. Soğuma eğrilerinden elde edilmiş bilgilerin çeşitleri Şekil 2.3 ‘te özetlenir (Frost ve Stefanescu, 1992).

/ Soğuma Eğrisi “‘ Analizinden Bilgi
‘-

l- ( Kimyasal Analiz \

~(
-L

Mikroyapı

l


Fazların Miktarı Faz Şekli Tane Ölçüsü Çekirdeklenme Potansiyeli Çekme Gizli Kalmış Isı

Şekil 2.3 Soğuma eğrilerinin analizinden bilgisayar vasıtasıyla elde edilebilir tipik bilgiler(Frost vd., 1992)

Soğuma eğrilerinin bu özelliklerinden hareketle, dökümlerde yapının gelişimini incelemek

mümkündür. Özellikle alüminyum alaşımlarında bu yaygındır. Bu konudaki çalışmalar bir

soğuma eğrisinin (şekil 2.4), alaşımın tane inceltmesinin olup olmadığını ve Al-Si

alaşımlarında silisyum ötektiğinin

değiştirilip değiştirilmediğini belirlemek ıçın

kullanılmasıyla yapılmıştır. Soğuma eğrisindeki 1 ve 2 bölgeleri faz oluşum bölgeleridir.

TC’Cl

628

688

508

568

518

528

508 ‘
1 1
~88 ~L.:—‘”—.:.—-:-=—-::~–:;;-:–:;;o–:;;:”A’
50 188 158 208KatıZlSBaşma z38a8manı35(8s)
Şekil 2.4 %6.7 Si, %0.44 Fe, %0.30Mg ve%0.01Ti içeren bir 356 alaşımının soğuma eğrisi(ısıl çift 35mm
çapındaki silindirik dökümün merkezine yerleştirilmiştir.)(Backerud ve Sigworth, 1989)16. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

soğuma
tane
analiz
eğrisi
numune
alsi


16. SAYFA ICERIGI

8
Numune dökümünde meydana gelen faz dönüşümleri
Soğuma eğrisi analizinden elde edilmiş bilgi sadece ergimiş metal işleminin kontrolü için değil hem de katılaşma olayını nicel olarak anlamak içinde kullanılabilmektedir. Soğuma eğrilerinden elde edilmiş bilgilerin çeşitleri Şekil 2.3 ‘te özetlenir (Frost ve Stefanescu, 1992).

/ Soğuma Eğrisi “‘ Analizinden Bilgi
‘-

l- ( Kimyasal Analiz \

~(
-L

Mikroyapı

l


Fazların Miktarı Faz Şekli Tane Ölçüsü Çekirdeklenme Potansiyeli Çekme Gizli Kalmış Isı

Şekil 2.3 Soğuma eğrilerinin analizinden bilgisayar vasıtasıyla elde edilebilir tipik bilgiler(Frost vd., 1992)

Soğuma eğrilerinin bu özelliklerinden hareketle, dökümlerde yapının gelişimini incelemek

mümkündür. Özellikle alüminyum alaşımlarında bu yaygındır. Bu konudaki çalışmalar bir

soğuma eğrisinin (şekil 2.4), alaşımın tane inceltmesinin olup olmadığını ve Al-Si

alaşımlarında silisyum ötektiğinin

değiştirilip değiştirilmediğini belirlemek ıçın

kullanılmasıyla yapılmıştır. Soğuma eğrisindeki 1 ve 2 bölgeleri faz oluşum bölgeleridir.

TC’Cl

628

688

508

568

518

528

508 ‘
1 1
~88 ~L.:—‘”—.:.—-:-=—-::~–:;;-:–:;;o–:;;:”A’
50 188 158 208KatıZlSBaşma z38a8manı35(8s)
Şekil 2.4 %6.7 Si, %0.44 Fe, %0.30Mg ve%0.01Ti içeren bir 356 alaşımının soğuma eğrisi(ısıl çift 35mm
çapındaki silindirik dökümün merkezine yerleştirilmiştir.)(Backerud ve Sigworth, 1989)

İlgili Kaynaklarsingle.php