Alüminyum silisyum alaşımlarının ısıl analizi
14
İki numune kabı (test ve referans malzemeleri için) ayrı ısıtma halkalarında kalıplanır. Bir direnç termometresi herbir kaba tutturulur. Bir kontrol ünitesi herbir halka için sağlanmış gücü düzenler. O, numune ve referans sıcaklıklarının eşitliğini korur ve o, başlangıçta düzgün oranda bu sıcaklıkları yükseltir ya da alçaltır. Numuneler kullanılmadan önce metal folye paketlerine koyulur. Çoğu kez boş bir folye numune tutucusu referans gibi
kullanılabilmektedir.
Güç değişimleri doğru bir çizgi üstünde aşırı gösterilmiş pikler gibi grafik kaydedicilerle kaydedilir. Pikin alanı absorblanan ya da yayılan enerjinin miktarına uyar. Onun grafikteki pozisyonu geçiş sıcaklığını gösterir.
Fiziksel geçişler ve numune bozulmasını ayırt etmek için, analiz bir inert gaz atmosferinde uygulanabilir. Isıl iletkenlik hücresiyle numunelendirilmişse eğer, bozulmanın ürünleri, diferansiyel tarama kalorimetre grafiğinde ısıl değişmelerden dolayı pik ile uygun bir yardımcı kaydedicide gösterilir (Willard vd., 1965).
Katılaşma ve katı durum faz değişimlerinin nicel ısıl analizi çoğu metalurjik sistemlerde diferansiyel tarama kalorimetresi ya da DTA ile yapılmıştır. Bunların vasıtasıyla üretilmiş ısıların büyüklükleri ve sonuç olarak katılaşmış fazların hacim kesirleri kurulabilmektedir. DSC tekniği faydalı bilgiler sağlamasına rağmen , o numune ve laboratuvar techizatlandırılmasındaki sınırlamalardan dolayı dökümhanelerde sınırlı kullanılır (Fras vd.,1993). DSC uygulamasına örnek şekil 2.9’da gösterilmektedir.

40

~ 20
.E_, -20

Sludge
>-,so.ğum~a 1
tIsınma;

648?C

/~

I :~
/ : sıo 0 c

\/

Sıvıgen

1r : 570″C

OO’C
alp-fazları

Si-ötektik

600 Sıcaklık ı0 cı

650

Şekil 2.9 550-660 C sıcaklık alanında ısınma ve soğuma çevrimlerini gösteren, bir deneysel 319 alaşımının( % 0,5 Fe, % 0,003 Mg içeren, DAS -22m) toz halindeki numunesinin DSC çizimi(Samuel vd., 1996).22. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Türkiye'de üretilen poliakrilonitril (pan) esaslı akrilik liflerin karbonizasyon öncesi oksidasyon aşamasının hızlandırılması ve karakterizasyonu - Sayfa 80
51 3.3. Yöntem Tez çalışmasında kullanılan ham akrilik filamentlere kimyasal ve ısıl işlemler uygulanmıştır. Bu işlemlerden sonra elde edilen numunelerin yapısında fiziksel yada kimyasal bazı değişiklikler olmuştur. Bu değişikliklerin tespit edilmesi için uygulanan test yöntemleri verilmiştir. 3.3.1. Diferansiyel Taramalı Kalorimetre (DSC) Deneyleri Diferansiyel tarama kalorimetrisinde, grafik...
Fe-%30Ni-%3Pd alaşımında austenite-martensite faz dönüşümleri üzerine çalışmalar - Sayfa 74
fonksiyonu olarak faz geçişlerini tespit eden bu sistemde numune ile beraber sisteme referans olarak alüminyum kap yerleştirilir. Sıcaklık akışı her ikisi için sabit oranda değişmektedir. DSC eğrileri ısı akışının sıcaklığa karşı çizilen grafikleridir. Grafikte elde edilen pikin altında kalan alan, tepkimede soğrulan veya açığa çıkan ısı ile doğru orantılı iken, pik yükseklikleri de tepkime hızı i...
Synthesis, characterization of (benzofuran-2-yl-)methyl ketoxime-O-methacrylate monomer and polymer - Sayfa 36
2.7.1. Termogravimetrik Analiz (TGA) Kontrollü ısıtma programına tabi tutulan bir numunenin ağırlığının değişimini gösteren bu yöntemdir. TGA eğrilerinde yada kayıtlarında numune ağırlığı (W) y eksenine (ordinat), Sıcaklık (T) x eksenine (absis) kaydedilir. Ağırlık kaybının grafiğe aktarılmasının çok çeşitli şekilleri vardır. Ağırlık kaybı ordinata doğrudan mg, ağırlık yada bozunan numunenin mol ...

22. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

numune
referans
tarama
diferansiyel
sıcaklık
kalorimetre


22. SAYFA ICERIGI

14
İki numune kabı (test ve referans malzemeleri için) ayrı ısıtma halkalarında kalıplanır. Bir direnç termometresi herbir kaba tutturulur. Bir kontrol ünitesi herbir halka için sağlanmış gücü düzenler. O, numune ve referans sıcaklıklarının eşitliğini korur ve o, başlangıçta düzgün oranda bu sıcaklıkları yükseltir ya da alçaltır. Numuneler kullanılmadan önce metal folye paketlerine koyulur. Çoğu kez boş bir folye numune tutucusu referans gibi
kullanılabilmektedir.
Güç değişimleri doğru bir çizgi üstünde aşırı gösterilmiş pikler gibi grafik kaydedicilerle kaydedilir. Pikin alanı absorblanan ya da yayılan enerjinin miktarına uyar. Onun grafikteki pozisyonu geçiş sıcaklığını gösterir.
Fiziksel geçişler ve numune bozulmasını ayırt etmek için, analiz bir inert gaz atmosferinde uygulanabilir. Isıl iletkenlik hücresiyle numunelendirilmişse eğer, bozulmanın ürünleri, diferansiyel tarama kalorimetre grafiğinde ısıl değişmelerden dolayı pik ile uygun bir yardımcı kaydedicide gösterilir (Willard vd., 1965).
Katılaşma ve katı durum faz değişimlerinin nicel ısıl analizi çoğu metalurjik sistemlerde diferansiyel tarama kalorimetresi ya da DTA ile yapılmıştır. Bunların vasıtasıyla üretilmiş ısıların büyüklükleri ve sonuç olarak katılaşmış fazların hacim kesirleri kurulabilmektedir. DSC tekniği faydalı bilgiler sağlamasına rağmen , o numune ve laboratuvar techizatlandırılmasındaki sınırlamalardan dolayı dökümhanelerde sınırlı kullanılır (Fras vd.,1993). DSC uygulamasına örnek şekil 2.9’da gösterilmektedir.

40

~ 20
.E_, -20

Sludge
>-,so.ğum~a 1
tIsınma;

648?C

/~

I :~
/ : sıo 0 c

\/

Sıvıgen

1r : 570″C

OO’C
alp-fazları

Si-ötektik

600 Sıcaklık ı0 cı

650

Şekil 2.9 550-660 C sıcaklık alanında ısınma ve soğuma çevrimlerini gösteren, bir deneysel 319 alaşımının( % 0,5 Fe, % 0,003 Mg içeren, DAS -22m) toz halindeki numunesinin DSC çizimi(Samuel vd., 1996).

İlgili Kaynaklarsingle.php