Alüminyum silisyum alaşımlarının ısıl analizi
Eşitlik 2. 7 aşağıdaki gibi tekrar yazılabilir.

19

(2.9)

Burada ZN Newtonian sıfır eğrisi yada baz alınan çizgi gibi dikkate alınabilir ve o aşağıdaki gibi verilir:

(2.10)

ZN’i bulmak için çevreye bırakılmış ısı belirlenmiş olmak zorundadır. Bu dökümün şekline bağlı olarak çeşitli yollarda başarılabilir. Nispeten kalın tabaka şekillerinde ve kum kalıplarda q5u aşağıdaki eşitlikten tahmin edilebilmektedir.

(T,-Tm)~Cmkıym
qsu Jfii

(2.11)

Burada altindis m kalıbı temsil eder. T5: İç kalıp yüzeyinin sıcaklığı Tm: Başlangıç sıcaklığı Cm: Özgül ısı Am: Isıl iletkenlik Ym: Kalıp yoğunluğu
Newtonian sıfır eğrisi eşitlik 2.1 Ove 2.11 ‘in birleştirilmesiyle belirlenebilir ve böylece katılaşma işleminin kinetiği aşağıdaki eşitlikten kurulabilmektedir.

(2.12)

Burada; fs: Katı fazın kesri L: Hacimsel gizli kalmış ısı (J/cm3) tb: Katılaşma başlangıcında zaman27. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Basınçlı döküm yönteminde Al-Si (A413) alaşımının termal ve dinamik parametrelere bağlı olarak ara yüzey ısı transfer katsayısının deneysel ve teorik incelenmesi - Sayfa 26
bağıntısı ile verilir. (2.4) ve (2.5) eşitlikleri birlikte değerlendirilip elde edilen bağıntı t=0 ve S=0 sınır şartlarında integre edilirse, S aşağıdaki gibi bulunur. S= 2 π ⎜⎝⎜⎛ TM − To ρL ⎟⎠⎟⎞ kρc t Metal Kalıp (2.6) (2.6) eşitliği, daha çok izoleli bir kalıba dökülen metalin katılaşma hızının, metal ve kalıbın ısıl özellikleri dikkate alınarak nasıl olacağını göst...

27. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

katı
katılaşma
kalıp
zaman
sıcaklığı
burada


27. SAYFA ICERIGI

Eşitlik 2. 7 aşağıdaki gibi tekrar yazılabilir.

19

(2.9)

Burada ZN Newtonian sıfır eğrisi yada baz alınan çizgi gibi dikkate alınabilir ve o aşağıdaki gibi verilir:

(2.10)

ZN’i bulmak için çevreye bırakılmış ısı belirlenmiş olmak zorundadır. Bu dökümün şekline bağlı olarak çeşitli yollarda başarılabilir. Nispeten kalın tabaka şekillerinde ve kum kalıplarda q5u aşağıdaki eşitlikten tahmin edilebilmektedir.

(T,-Tm)~Cmkıym
qsu Jfii

(2.11)

Burada altindis m kalıbı temsil eder. T5: İç kalıp yüzeyinin sıcaklığı Tm: Başlangıç sıcaklığı Cm: Özgül ısı Am: Isıl iletkenlik Ym: Kalıp yoğunluğu
Newtonian sıfır eğrisi eşitlik 2.1 Ove 2.11 ‘in birleştirilmesiyle belirlenebilir ve böylece katılaşma işleminin kinetiği aşağıdaki eşitlikten kurulabilmektedir.

(2.12)

Burada; fs: Katı fazın kesri L: Hacimsel gizli kalmış ısı (J/cm3) tb: Katılaşma başlangıcında zaman

İlgili Kaynaklarsingle.php