Alüminyum silisyum alaşımlarının ısıl analizi
2.4 Al-Si Alaşımları

24

Dökümhaneler tarafından kullanılan yaklaşık 238 alüminyum alaşımının %46’sı , şekilli parçaların %90’nın üretiminde kullanılan alüminyum – silisyum alaşımlarıdır. Bu tür 3xx.x alaşımlarının bu derece geniş uygulama alanı bulmasının nedeni üstün fiziksel özelliklerin çok iyi dökülebilirlikle bir arada bulunmasıdır. Mekanik özellikler, korozyon direnci, işlenebilirlik, sıcak yırtılma direnci, akışkanlık ve kaynaklanabilirlik önemli özellikleridir.

Uygulama bakımından bu alaşımlar iki kısma ayrılırlar: ısıl işlem görmeyen ikili alaşımlar ve ısıl işlem gören ,Mg, Cu, Ni veya bunları beraberce içeren yaşlandırma sertleşmeli alaşımlar. En yaygın olarak kullanılan alüminyum – silisyum alaşımlarının bileşimleri Tablo 1’de verilir. Alüminyum – silisyum alaşımlarının özellikleri büyük çapta ötektik, birincil silisyum ve tane yapısını değiştirmek için kullanılan kimyasal ilavelere, hidrojeni azaltmak ve kalıntıları uzaklaştırmak için kullanılan ergimiş metal işlemlerine bağlıdır.(ASM Handbook, 1988)

Tablo2. 1 Yaygın kullanılan alüminyum – silisyum alaşımlarının bileşimleri(ASM Handbook,1988)

Ortalama Bileşimler(b)

Alaşım

Ürün(a)

Cu

Mg

Mn Si Diğerler

355,0

S,P

1,2

0,50

0,50 max

5,0

0,15Ti

A356,0

S,P

0,35

0,35 max

7,0

A357,0

S,P

0,60

0,03 max

7,0 0,15Ti,0,04 Be

360,0

D

0,50

0,35 max

9,5

380,0 D 3,5

0,50 max

8,5

390,0

D

4,5

0,60

0,10 max

17,0

413,0

D

0,35 max

12,0

B443,0

S,P

0,50 max

5,2

(a) S, kum kalıba döküm, P, metal kalıba döküm, D, basınçlı döküm (b)Bileşimlerin kalanı alüminyumdur.

Alüminyum-silisyum alaşımlarının ana özelliği bir ötektiğin %11,5-12’lik bir silisyum içeriğinde, Al ve Si arasında oluşturulmasıdır. Şekil 2.15’te Al-Si faz diyagramı gösterilir. Si’nin miktarına bağlı olarak alaşımlar üç gruba ayrılır: %5-10 arasındaki Si içerikli olanlar alaşımlar ötektikaltı alaşımlar, %11-13 Si’liler ötektik alaşımlar ve genellikle %14-20 arasında Si içerikliler ötektiküstü alaşımlardır(Backerud vd., 1990)32. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Ötektik altı Al-Si döküm alaşımlarında bileşimin optimizasyonu ile döküm kabiliyeti ve mekanik özelliklerin iyileştirilmesi - Sayfa 67
2.11 Alüminyum Döküm Alaşımlarının Sıvı Metal İşlemi Üstün kalitede alüminyum döküm alaşımlarının kullanımı ağırlığına oranla yüksek mukavemet gerektiren havacılık, otomotiv ve diğer yapısal araçlar gibi değişik uygulamalara yayılmıştır. Bu yapı hassasiyeti gerektiren alaşımların mekanik özellikleri, öncelikle ikincil dendrit kolları arasındaki mesafeye ve dendritler arası fazların şekli ile be...
TIG kaynağıında azot gazının alüminyum yüzey ve mikroyapı özelliklerine etkisi - Sayfa 30
13 edilmesiyle alüminyumun sertliği ve mukavemeti oldukça arttırılabilir. Bununla beraber süneklik azalır [23]. Döküm alüminyum alaşımlarının büyük bir çoğunluğu silisyum içerir. %1.7 Si içeren alaşım çok üstün döküm özelliklerine sahiptir. Bu alaşımın korozyona karşı direnci ve kaynak kabiliyeti çok iyidir. Bu alaşımlara bakır ilavesi, talaş kaldırma özelliklerini geliştirirken korozyon dayanım...
SiC partikül takviyeli alüminyum alaşım matrisli kompozit malzemelerde yaşlandırma işleminin mekanik özelliklere etkisi - Sayfa 40
x. Nikel (Ni) Yüksek sıcaklıklarda sürünme dayanımını arttırır. 4.3 ALÜMİNYUM TÜRLERİ Alüminyum alaşımları, üretim metodları esas alınarak plastik şekil verme işlemi ve döküm olmak üzere iki ana alt gruba ayrılır. Plastik deformasyonla şekillendirilen dövme alüminyum alaşımları, döküm alaşımlardan oldukça farklı mikro yapı ve kompozisyona sahiptir. Her ana grup içindeki alaşımlar, ısıl işlem ya...

32. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

alaşımları
alüminyum
döküm
alaşım
silisyum
alaşımlar


32. SAYFA ICERIGI

2.4 Al-Si Alaşımları

24

Dökümhaneler tarafından kullanılan yaklaşık 238 alüminyum alaşımının %46’sı , şekilli parçaların %90’nın üretiminde kullanılan alüminyum – silisyum alaşımlarıdır. Bu tür 3xx.x alaşımlarının bu derece geniş uygulama alanı bulmasının nedeni üstün fiziksel özelliklerin çok iyi dökülebilirlikle bir arada bulunmasıdır. Mekanik özellikler, korozyon direnci, işlenebilirlik, sıcak yırtılma direnci, akışkanlık ve kaynaklanabilirlik önemli özellikleridir.

Uygulama bakımından bu alaşımlar iki kısma ayrılırlar: ısıl işlem görmeyen ikili alaşımlar ve ısıl işlem gören ,Mg, Cu, Ni veya bunları beraberce içeren yaşlandırma sertleşmeli alaşımlar. En yaygın olarak kullanılan alüminyum – silisyum alaşımlarının bileşimleri Tablo 1’de verilir. Alüminyum – silisyum alaşımlarının özellikleri büyük çapta ötektik, birincil silisyum ve tane yapısını değiştirmek için kullanılan kimyasal ilavelere, hidrojeni azaltmak ve kalıntıları uzaklaştırmak için kullanılan ergimiş metal işlemlerine bağlıdır.(ASM Handbook, 1988)

Tablo2. 1 Yaygın kullanılan alüminyum – silisyum alaşımlarının bileşimleri(ASM Handbook,1988)

Ortalama Bileşimler(b)

Alaşım

Ürün(a)

Cu

Mg

Mn Si Diğerler

355,0

S,P

1,2

0,50

0,50 max

5,0

0,15Ti

A356,0

S,P

0,35

0,35 max

7,0

A357,0

S,P

0,60

0,03 max

7,0 0,15Ti,0,04 Be

360,0

D

0,50

0,35 max

9,5

380,0 D 3,5

0,50 max

8,5

390,0

D

4,5

0,60

0,10 max

17,0

413,0

D

0,35 max

12,0

B443,0

S,P

0,50 max

5,2

(a) S, kum kalıba döküm, P, metal kalıba döküm, D, basınçlı döküm (b)Bileşimlerin kalanı alüminyumdur.

Alüminyum-silisyum alaşımlarının ana özelliği bir ötektiğin %11,5-12’lik bir silisyum içeriğinde, Al ve Si arasında oluşturulmasıdır. Şekil 2.15’te Al-Si faz diyagramı gösterilir. Si’nin miktarına bağlı olarak alaşımlar üç gruba ayrılır: %5-10 arasındaki Si içerikli olanlar alaşımlar ötektikaltı alaşımlar, %11-13 Si’liler ötektik alaşımlar ve genellikle %14-20 arasında Si içerikliler ötektiküstü alaşımlardır(Backerud vd., 1990)

İlgili Kaynaklarsingle.php