Alüminyum silisyum alaşımlarının ısıl analizi
35
Şekil 3.3 Deney sisteminin fotoğrafı
İşte bu şekildeki bir sistem ile üç farklı Al-Si alaşımının normal dökümdeki ve tane inceltici ilave edilmiş dökümdeki soğuma eğrileri , bunların türevleri ve fark eğrileri çizdirilmiştir. Bu eğriler şekil 3.4 ‘ten şekil 3.15 ‘e kadar gösterilmiştir.43. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Basınçlı döküm yönteminde Al-Si (A413) alaşımının termal ve dinamik parametrelere bağlı olarak ara yüzey ısı transfer katsayısının deneysel ve teorik incelenmesi - Sayfa 108
Döküm kalıp ara yüzeyinden döküm tarafında 8 mm (TC,8) mesafede ölçülen ve de sonlu farklar yöntemi ile hesaplanan (TCC,8) sıcaklık eğrileri farklı kalıp sıcaklıklarına (TK=210, 260, 317 °C) ve farklı döküm sıcaklıklarına (TD=600, 700, 800 °C) bağlı olarak Şekil 4.5’de verilmiştir. Şekil 4.5’de de görülebileceği gibi soldan sağa doğru bakıldığında kalıp sıcaklığı ve yukarıdan aşağı doğru bakıldığı...
Radyal pompaların katı-su karışımı iletiminde kullanılmasının deneysel incelenmesi - Sayfa 8
Şekil 6.2a Döküm kumu için farklı konsantrasyonlarda \jlrcp tanım eğrileri, kapalı çark, n=1250 d/d .............................................................................59 Şekil 6.2b Döküm kumu için farklı konsantrasyonlarda rıı-cp tanım eğrileri, kapalı çark, n=1250 d/d ............................................................................. 59 Şekil 6.2c Döküm kumu için farklı kon...

43. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

eğriler
eğrileri
fark
farklı
gösterilmiştir
alaşımının


43. SAYFA ICERIGI

35
Şekil 3.3 Deney sisteminin fotoğrafı
İşte bu şekildeki bir sistem ile üç farklı Al-Si alaşımının normal dökümdeki ve tane inceltici ilave edilmiş dökümdeki soğuma eğrileri , bunların türevleri ve fark eğrileri çizdirilmiştir. Bu eğriler şekil 3.4 ‘ten şekil 3.15 ‘e kadar gösterilmiştir.

İlgili Kaynaklarsingle.php