Alüminyum silisyum alaşımlarının ısıl analizi
41

-700 ı— —
t1
650
soo Ir’\ 1 ‘ı !
500

+ 0,4
1
1
t1 0,2 !
1
+ o.o
Vi ti -0 ,2 oÜ~
!~
~ -0.4
-0 ,6

450
-0,8

400 ~ — —+– –+ ‘- –j–~:—- –+— -.—-~,—o o oa:ı l{) ol{) a:ı N N C’) zaman(s)

– — -+-

–+j -1,o

Şekil 3.14 3.A laşımdan(A4 l 3. 1) tane inceltici ilavesi yapılmış numune dökümde elde edilen soğuma eğrileri ve birinci soğuma eğrisinin türevi

700 T- – —-
650

– – – — ——- – – – — – — – – —-T 20
1
15

!\600 ‘, \
ı\
.~
1 \- ‘

~
3r2a 550
()
ci;
500

—— – ~ —– – -.

10

t5

Ü

o

‘o

N’ !–;-

ı::

-5

1 -10 450
-15

400 o

-20

o ol{) a:ı l{) oI’- l{) a:ı N

a:ı C’) C’) ~

-:-N C’) C’)

zaman(s)

Şekil 3.15 3. Alaşımdan(A4 l 3. l) tane inceltici ilavesi yapılmış numune dökümde elde edilen soğuma eğrileri ve fark eğrisi.49. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

soğuma
fark
edilen
eğrileri
eğrisi
dökümde


49. SAYFA ICERIGI

41

-700 ı— —
t1
650
soo Ir’\ 1 ‘ı !
500

+ 0,4
1
1
t1 0,2 !
1
+ o.o
Vi ti -0 ,2 oÜ~
!~
~ -0.4
-0 ,6

450
-0,8

400 ~ — —+– –+ ‘- –j–~:—- –+— -.—-~,—o o oa:ı l{) ol{) a:ı N N C’) zaman(s)

– — -+-

–+j -1,o

Şekil 3.14 3.A laşımdan(A4 l 3. 1) tane inceltici ilavesi yapılmış numune dökümde elde edilen soğuma eğrileri ve birinci soğuma eğrisinin türevi

700 T- – —-
650

– – – — ——- – – – — – — – – —-T 20
1
15

!\600 ‘, \
ı\
.~
1 \- ‘

~
3r2a 550
()
ci;
500

—— – ~ —– – -.

10

t5

Ü

o

‘o

N’ !–;-

ı::

-5

1 -10 450
-15

400 o

-20

o ol{) a:ı l{) oI’- l{) a:ı N

a:ı C’) C’) ~

-:-N C’) C’)

zaman(s)

Şekil 3.15 3. Alaşımdan(A4 l 3. l) tane inceltici ilavesi yapılmış numune dökümde elde edilen soğuma eğrileri ve fark eğrisi.

İlgili Kaynaklarsingle.php