Alüminyum silisyum alaşımlarının ısıl analizi
42
3.3.2 Soğuma Eğrilerinden Faz Dönüşümlerinin Belirlenmesi
Çift potalı ısıl analiz yöntemiyle elde ettiğimiz soğuma eğrileri, fark eğrileri ve birinci türev eğrileri şekil 3.4’ten şekil 3.15 ‘e kadar gösterilmiştir. Elde ettiğimiz bu eğrilerden faz dönüşümleri tespit edilebilmektedir . Çünkü bu eğriler faz dönüşüm bölgelerinde pikler oluşturmaktadırlar. Bu pikleri inceleyerek fazların dönüşüm bölgeleri ve çeşitleri belirlenebilir. Şimdi sırasıyla elde ettiğimiz eğrileri inceleyelim. 1.alaşımdan(C355.2) normal dökümde elde edilen eğrilere bakıldığında 4 adet pikin varlığı hem türev hem de fark eğrilerinde görülür. Bu pik bölgeleri fazların oluştuğu bölgelerdir. Bilgisayarda toplanan veriler incelenerek fazların meydana geldiği sıcaklıklar tespit edilir. 1.alaşımda elde edilen faz dönüşüm sıcaklıkları şunlardır: Birinci pikin olduğu bölge , dendtritik ağın geliştiği bölgedir. Burada ki sıcaklık 6 l 6Cdir. İkinci pik bölgesinde sıcaklık 567Cdir. Bu sıcaklıkta intermetalik faz oluşur. Bu alaşım için bu AlsFeSi fazıdır. Üçüncü pik bölgesinde sıcaklık 554Cdir. Bu Al-Si ötektiğinin oluştuğunu gösterir. Dördüncü pik bölgesinde sıcaklık 495 Cdir. Bu ikincil fazın oluştuğunu gösterir. Burada oluşan ikincil faz, AlıCu’dur. Bu alaşım için katılaşma başlangıcında ölçülen altsoğuma T=0,94C ve ötektik başlangıcındaki öT=4.35 Cdir. 2.alaşımda(B380.1) elde edilen faz dönüşüm sıcaklıkları şunlardır: Birinci pikin olduğu bölge , dendtritik ağın geliştiği bölgedir. Burada ki sıcaklık 581Cdir. İkinci pik bölgesinde sıcaklık 557Cdir. Bu sıcaklıkta intermetalik faz oluşur. Bu alaşım için bu Al 15 Mn3 Siı fazıdır. Üçüncü pik bölgesinde sıcaklık 552Cdir. Bu Al-Si ötektiğinin oluştuğunu gösterir. Dördüncü pik bölgesinde sıcaklık 494 Cdir. Bu ikincil fazın oluştuğunu gösterir. Burada oluşan ikincil faz, AlıCu’dur. Bu alaşım için katılaşma başlangıcında ölçülen altsoğuma T=2, l 6C ve ötektik başlangıcındaki T=2.5 l Cdir. 3.alaşımda(A413 .1) elde edilen faz dönüşüm sıcaklıkları şunlardır: Birinci pikin olduğu bölge , dendtritik ağın geliştiği bölgedir. Burada ki sıcaklık 571Cdir. İkinci pik bölgesinde sıcaklık 570Cdir. Bu Al-Si ötektiğinin oluştuğunu gösterir. Bu alaşımda ikincil fazlar gözlenilmemiştir. Ara fazlarda tam belirgin değildir. Katılaşma sonu 558Cdir.Bu alaşım için bunu eğrilerden belirlemek kolaydır. Bu alaşım için katılaşma başlangıcında ölçülen altsoğuma T=2,56C ve ötektik başlangıcındaki T=3.12 Cdir. Tane inceltme işlemi uygulanmış numunelerden elde edilen faz dönüşüm sıcaklıklarıda şu şekilde elde edilmiştir.Bu numunelerde oluşan fazlar yukarıdakilerle aynıdır. Fakat bu fazların oluşum sıcaklıkları ve altsoğuma miktarları tane incelticiden dolayı değişmiştir.Tane50. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Ferritik küresel grafitli dökme demirlerde kaynak gücünün mekanik özelliklere etkilerinin araştırılması - Sayfa 34
22 eğrisinin ideal durumdan sapmasının izlenmesi bize KGDD’in katılaşması hakkında önemli bilgiler verir. Soğuma eğrisindeki ilk duraklama, eriyikten primer fazın, yani katı fazın, katılaşma başlangıcını gösterir. Ötektik altı gri dökümde bu faz östenitten ibarettir. Bu anda katılaşma hızı yüksektir ve denge durumu sıcaklığına erişildiğinde yavaşlayacaktır. Bundan sonraki soğuma eriyiğin ötektik ...
Dökme demirlerde nicel faz analiz tekniklerinin incelenmesi - Sayfa 44
31 Şekil 2. 15. Ötektik altı KGDD‟ in tipik ideal ve gerçek soğuma eğrileri [32] Fe ve C olmak üzere iki bileşenden oluşan bir sistemin soğuma hızı, homojen bir faz mevcut olduğu sürece, sistemin içinde bulunduğu ortamın ve alaşımın termik özelliklerine bağlıdır. Eriyikten, birinci faz katı durumda demir, grafit veya demir karbür ayrışmaya başladığında, soğuma hızı azalır. Daha sonra ikinci faz ...

50. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

katılaşma
alaşım
ötektik
fazın
fazlar
sıcaklık


50. SAYFA ICERIGI

42
3.3.2 Soğuma Eğrilerinden Faz Dönüşümlerinin Belirlenmesi
Çift potalı ısıl analiz yöntemiyle elde ettiğimiz soğuma eğrileri, fark eğrileri ve birinci türev eğrileri şekil 3.4’ten şekil 3.15 ‘e kadar gösterilmiştir. Elde ettiğimiz bu eğrilerden faz dönüşümleri tespit edilebilmektedir . Çünkü bu eğriler faz dönüşüm bölgelerinde pikler oluşturmaktadırlar. Bu pikleri inceleyerek fazların dönüşüm bölgeleri ve çeşitleri belirlenebilir. Şimdi sırasıyla elde ettiğimiz eğrileri inceleyelim. 1.alaşımdan(C355.2) normal dökümde elde edilen eğrilere bakıldığında 4 adet pikin varlığı hem türev hem de fark eğrilerinde görülür. Bu pik bölgeleri fazların oluştuğu bölgelerdir. Bilgisayarda toplanan veriler incelenerek fazların meydana geldiği sıcaklıklar tespit edilir. 1.alaşımda elde edilen faz dönüşüm sıcaklıkları şunlardır: Birinci pikin olduğu bölge , dendtritik ağın geliştiği bölgedir. Burada ki sıcaklık 6 l 6Cdir. İkinci pik bölgesinde sıcaklık 567Cdir. Bu sıcaklıkta intermetalik faz oluşur. Bu alaşım için bu AlsFeSi fazıdır. Üçüncü pik bölgesinde sıcaklık 554Cdir. Bu Al-Si ötektiğinin oluştuğunu gösterir. Dördüncü pik bölgesinde sıcaklık 495 Cdir. Bu ikincil fazın oluştuğunu gösterir. Burada oluşan ikincil faz, AlıCu’dur. Bu alaşım için katılaşma başlangıcında ölçülen altsoğuma T=0,94C ve ötektik başlangıcındaki öT=4.35 Cdir. 2.alaşımda(B380.1) elde edilen faz dönüşüm sıcaklıkları şunlardır: Birinci pikin olduğu bölge , dendtritik ağın geliştiği bölgedir. Burada ki sıcaklık 581Cdir. İkinci pik bölgesinde sıcaklık 557Cdir. Bu sıcaklıkta intermetalik faz oluşur. Bu alaşım için bu Al 15 Mn3 Siı fazıdır. Üçüncü pik bölgesinde sıcaklık 552Cdir. Bu Al-Si ötektiğinin oluştuğunu gösterir. Dördüncü pik bölgesinde sıcaklık 494 Cdir. Bu ikincil fazın oluştuğunu gösterir. Burada oluşan ikincil faz, AlıCu’dur. Bu alaşım için katılaşma başlangıcında ölçülen altsoğuma T=2, l 6C ve ötektik başlangıcındaki T=2.5 l Cdir. 3.alaşımda(A413 .1) elde edilen faz dönüşüm sıcaklıkları şunlardır: Birinci pikin olduğu bölge , dendtritik ağın geliştiği bölgedir. Burada ki sıcaklık 571Cdir. İkinci pik bölgesinde sıcaklık 570Cdir. Bu Al-Si ötektiğinin oluştuğunu gösterir. Bu alaşımda ikincil fazlar gözlenilmemiştir. Ara fazlarda tam belirgin değildir. Katılaşma sonu 558Cdir.Bu alaşım için bunu eğrilerden belirlemek kolaydır. Bu alaşım için katılaşma başlangıcında ölçülen altsoğuma T=2,56C ve ötektik başlangıcındaki T=3.12 Cdir. Tane inceltme işlemi uygulanmış numunelerden elde edilen faz dönüşüm sıcaklıklarıda şu şekilde elde edilmiştir.Bu numunelerde oluşan fazlar yukarıdakilerle aynıdır. Fakat bu fazların oluşum sıcaklıkları ve altsoğuma miktarları tane incelticiden dolayı değişmiştir.Tane

İlgili Kaynaklarsingle.php