Alüminyum ve bazı organik asitlerin etkileşiminin spektrometrik ve kromatografik yöntemlerle tayiniYILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
ALÜMİNYUM VE BAZI ORGANİK ASİTLERİN ETKİLEŞİMİNİN SPEKTROMETRİK VE KROMATOGRAFİK YÖNTEMLERLE TAYİNİ
Kimyager Elçin YENİGÜL
FBE Kimya Anabilim Dal Analitik Kimya Programnda Hazrlanan
YÜKSEK LİSANS TEZİ
Tez Danşman : Prof. Dr. Göksel AKÇİN (YTÜ)
Jüri Üyeleri: Prof. Dr. Belma Kn ÖZBEK Prof.Dr. Göksel AKÇİN Yrd. Doç.Dr. İkbal KOYUNCU Savunma Tarihi: 27.10.2006 İSTANBUL, 20061. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Metal oksit ve polimer destekli nanokatalizörlerin sentezi ve analitik uygulaması - Sayfa 2
T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ METAL OKSİT VE POLİMER DESTEKLİ NANOKATALİZÖRLERİN SENTEZİ VE ANALİTİK UYGULAMASI Esra YILMAZ tarafından hazırlanan tez çalışması 20.06.2011 tarihinde aşağıdaki jüri tarafından Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalı, Analitik Kimya Programı’nda YÜKSEK LİSANS TEZİ olarak kabul edilmiştir. Tez Danışmanı Prof. ...
Biyolojik sıvılarda bazı eser elementlerin tayini ve metot geliştirme - Sayfa 1
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOLOJİK SIVILARDA BAZI ESER ELEMENTLERİN TAYİNİ VE METOT GELİŞTİRME Kimyager Murat TUNÇ FBE Kimya Anabilim Dalı Analitik Kimya Programında Hazırlanan YÜKSEK LİSANS TEZİ Tez Danışmanı : Prof. Dr. Göksel AKÇİN İSTANBUL, 2006 ...
Biyolojik sıvılarda bazı eser elementlerin tayini ve metot geliştirme - Sayfa 2
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOLOJİK SIVILARDA BAZI ESER ELEMENTLERİN TAYİNİ VE METOT GELİŞTİRME Kimyager Murat TUNÇ FBE Kimya Anabilim Dalı Analitik Kimya Programında Hazırlanan YÜKSEK LİSANS TEZİ Tez Danışmanı : Prof. Dr. Göksel AKÇİN Prof. Dr. Şeref GÜÇER Yard. Doç. Dr. Gülten ÇETİN İSTANBUL, 2006 ii ...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

göksel
prof
kimya
akçin
tezi
anabilim


1. SAYFA ICERIGI

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
ALÜMİNYUM VE BAZI ORGANİK ASİTLERİN ETKİLEŞİMİNİN SPEKTROMETRİK VE KROMATOGRAFİK YÖNTEMLERLE TAYİNİ
Kimyager Elçin YENİGÜL
FBE Kimya Anabilim Dal Analitik Kimya Programnda Hazrlanan
YÜKSEK LİSANS TEZİ
Tez Danşman : Prof. Dr. Göksel AKÇİN (YTÜ)
Jüri Üyeleri: Prof. Dr. Belma Kn ÖZBEK Prof.Dr. Göksel AKÇİN Yrd. Doç.Dr. İkbal KOYUNCU Savunma Tarihi: 27.10.2006 İSTANBUL, 2006

İlgili Kaynaklarsingle.php