T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
TARİH ANABİLİM DALI TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ BİLİM DALI
AMASYA TAMİMİNİN KURTULUŞ SAVAŞI VE CUMHURİYETİN KURULUŞUNA OLAN ETKİLERİ (THE EFFECTS OF AMASYA CİRCULARS TO THE
TURKİSH WAR OF INDEPENDENCE AND THE FOUNDİNG OF REPUBLİC)
YÜKSEK LİSANS TEZİ
Yılmaz DEMİRCİ
VAN20101. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Türkiye'de kent planlaması ile değişen konut üretim sürecinin incelenmesi: - Sayfa 144
135 Meşhur, M.Ç., (1999), Tarihi Çevrelerin Korunması Sürecinde Yeni Yaklaşımlar, Amasya Kenti, Yalıboyu Evleri Örneği, Selçuk Üniversitesi Şehir Ve Bölge Planlama Anabilim Dalı, Konya Müderrisoğlu, A., (1981), Kurtuluş Savaşının Mali Kaynakları, YKY, İstanbul. Osman, S., “Türkiye’de Cumhuriyet Döneminde Kentsel Gelişme ve Kent Planlaması”, 75 Yılda Değişen Kent ve Mimarlık, Ed. Y. Sey, Tarih V...
Amasya basınında Demokrat Parti (1950-1960) - Sayfa 7
vi ABSTRACT DEMOKRAT PARTY ON AMASYA PRESS (1950–1960) IŞIK, Feyza Master Thesis, Department of History Supervisor: Prof. Abdullah İLGAZİ April, 2013, 246 pages Multivocality is regarded as nation’s having the right to vote for any person or party they want. The basis of democracy is multivocality. Accordingly, governmet bodies must perform a work to make this occur and present many political...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

amasya
tarih
dalı
tarihi
bilim
üniversitesi


1. SAYFA ICERIGI

T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
TARİH ANABİLİM DALI TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ BİLİM DALI
AMASYA TAMİMİNİN KURTULUŞ SAVAŞI VE CUMHURİYETİN KURULUŞUNA OLAN ETKİLERİ (THE EFFECTS OF AMASYA CİRCULARS TO THE
TURKİSH WAR OF INDEPENDENCE AND THE FOUNDİNG OF REPUBLİC)
YÜKSEK LİSANS TEZİ
Yılmaz DEMİRCİ
VAN2010

İlgili Kaynaklar

single.php