T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
AMİNOGLİKOZİT UYGULANAN RATLARDA LİPİT PEROKSİDASYONU, ANTİOKSİDAN PROFİL VE BAZI BİYOKİMYASAL PARAMETRELER
Biyoloji Öğretmeni Enver CANER BİYOKİMYA ANABİLİM DALI
YÜKSEK LİSANS TEZİ
DANIŞMAN Prof. Dr. Yeter DEĞER
VAN-2012 Bu araştırma Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı tarafından 2010-SBE-YL090 numaralı proje olarak desteklenmiştir1. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Bazı zirai mücadele ilaçlarının balıkların solungaç karaciğer ve kas dokularındaki antioksidan enzim aktiviteleri glutatyon ve lipit peroksidasyon seviyeleri üzerine etkileri - Sayfa 9
şükranlarımı arz ederim. Deney hayvanlarının temininde katkılarını sunan Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Cemal BUDAĞ’a, analizlerin yapılmasında yol göstererek büyük katkı sunan Harran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Yasin TÜLÜCE’ye, tezin gözden geçirilmesi ve yazımında katkılarını sunan Yüzüncü Yıl Üniversitesi...
Pleuronema (Protista, Ciliophora) türleri üzerine morfolojik ve taksonomik araştırmalar - Sayfa 3
T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI PLEURONEMA (PROTİSTA, CİLİOPHORA) TÜRLERİ ÜZERİNE MORFOLOJİK VE TAKSONOMİK ARAŞTIRMALAR YÜKSEK LİSANS TEZİ HAZIRLAYAN: Saadet ALPDAĞTAŞ VAN-2012 Bu çalışma Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı tarafından 2010-FBE-YL098 numaralı proje ile desteklenmiştir. ...
Van ilinde yaşayan lepradan etkilenmiş kişilerin tıbbi ve sosyo-ekonomik açıdan değerlendirilmesi - Sayfa 2
T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI VAN İLİNDE YAŞAYAN LEPRADAN ETKİLENMİŞ KİŞİLERİN TIBBİ VE SOSYO-EKONOMİK AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Dr. İzzet ÇELEĞEN UZMANLIK TEZİ TEZ DANIŞMANI Prof. Dr. Ayşe YÜKSEL VAN-2014 Bu çalışma Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı tarafından 2013-TF-U043 numaralı proje olarak desteklenmiştir. Yüzüncü Y...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

yüzüncü
başkanlığı
projeleri
bilimsel
araştırma
tezi


1. SAYFA ICERIGI

T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
AMİNOGLİKOZİT UYGULANAN RATLARDA LİPİT PEROKSİDASYONU, ANTİOKSİDAN PROFİL VE BAZI BİYOKİMYASAL PARAMETRELER
Biyoloji Öğretmeni Enver CANER BİYOKİMYA ANABİLİM DALI
YÜKSEK LİSANS TEZİ
DANIŞMAN Prof. Dr. Yeter DEĞER
VAN-2012 Bu araştırma Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı tarafından 2010-SBE-YL090 numaralı proje olarak desteklenmiştir

İlgili Kaynaklarsingle.php