Ana dil (Türkçe) öğretiminde tekerlemelerin kullanılması


T.C. ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRKÇE EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
Yüksek Lisans Tezi
ANA DİL (TÜRKÇE) ÖĞRETİMİNDE TEKERLEMELERİN KULLANILMASI
Harun Şentürk
Zonguldak 2008
i1. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Okul öncesi eğitimde Türkçe etkinliklerinin kullanımı - Sayfa 1
T.C. ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRKÇE EĞİTİMİ ANABİLİM DALI Yüksek Lisans Tezi OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE TÜRKÇE ETKİNLİKLERİNİN KULLANIMI Dilek Yıldırım Zonguldak 2011 ...
İlköğretim 2. kademe Türkçe öğretiminde transaksiyonel analiz açısından hikayeler - Sayfa 1
T.C. ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRKÇE EĞİTİMİ ANABİLİM DALI Yüksek Lisans Tezi İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE TRANSAKSİYONEL ANALİZ AÇISINDAN HİKAYELER Hüseyin Taş Zonguldak 2008 ii ...
İlköğretim ikinci kademe Türkçe eğitiminde kavram geliştirme açısından atasözü ve deyimler - Sayfa 1
T.C. ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRKÇE EĞİTİMİ ANABİLİM DALI Yüksek Lisans Tezi İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE KAVRAM GELİŞTİRME AÇISINDAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER Celal Can Çakmakcı Zonguldak 2009 ...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

zonguldak
tezi
lisans
yüksek
dalı
eğitimi


1. SAYFA ICERIGI

T.C. ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRKÇE EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
Yüksek Lisans Tezi
ANA DİL (TÜRKÇE) ÖĞRETİMİNDE TEKERLEMELERİN KULLANILMASI
Harun Şentürk
Zonguldak 2008
i

İlgili Kaynaklarsingle.php