Anadolu’da yaşamış aziz ve azize hayatlarının dinler tarihi açısından değerlendirilmesi.
107
2.7. AZİZ MAMAS
Hristiyan toplumunda din uğrunda ölen veya kusursuz bir Hristiyan yaşamı sürdürerek, Tanrıya yakın ilişkiler kurduklarına inanılan kişiler, azizlik mertebesine yükseltilmişler ve büyük saygı görmüşlerdir. Onların tanrısal güçleri olduğuna ve çeşitli mucizeler gerçekleştirebileceklerine inanılmıştır. Bugün bütün Hristiyan dünyası tarafından kabul gören Aziz Mamas, III. yüzyılda yaşamış Kapadokyalı yerel bir aziz olarak karşımıza çıkmaktadır. Anlatıya göre, Roma İmparatorluğu döneminde 12-13 yaşında bir çocukken Hristiyanlığı yaydığı gerekçesiyle zulme uğramış ve dağlara kaçmıştır. 270-275 yılları arasında imparatorluk Aurelien tarafından yönetildi. Kendisi güneşe tapanların ileri gelenlerindendi ve bu dinn yayılmasına çalışıyordu. Hatta bir ara bu din Roma’nın en önemli din durumuna sokmak istedi. Bu projeye karşı çıkan Hristiyanlara karşı da yeni bir bildiri yayınlattı. Ama uygulamaya geçilmedi. Bununla birlikte İmparatorluğun kimi valileri İmparatorun istekleri doğrultusunda resmen uygulamaya konmayan bu fermanı uygulamaya koydular.366
Mamas, 270 yıllarında Kapadokya’nın Kayseri yöresinde yaşıyor ve çobanlık yapıyordu. Ne eğitimi ne de serveti vardı. Tüm serveti çoban değneği ile heybesi idi. Dağda uzun süre aç kalan çocuğu bir geyiğin her gün gelerek sütü ile beslediği söylenmektedir. Mamas dindar bir Hristiyandı. Kapadokya’nın yerel valisi Güneş tanrısına ve Roma’nın öteki tanrılarına kurban vermeleri için Hristiyanları zorlamayı bir görev bildi. Genç çoban Mamas bu baskınların birinde yakalandı, Hristiyan dinni inkr etmediği için öldürüldü. Kayseri’de gömüldü.367
Romanın Hristiyanlığı kabul etmesi ve arkasından Bizans dönemi ile birlikte bu çocuğun ünü, zamanla Kapadokya ve Anadolu sınırlarını aşarak bütün Hristiyan dünyasına yayılmıştır. Kapadokyalı küçük çoban böylelikle aziz mertebesine çıkartılmış ve Aziz Mamas adıyla anılmaya başlamıştır. Öldürüldükten sonra Kayseriye gömüldüğü kayıtlarda yazılı olan Mamasın, aziz olarak benimsenmesiyle birlikte Bizans döneminde 5. ya da 6. yüzyılda mezarının (kemiklerinin) doğum yeri
366 http://www.theofilos.org/ (07/09/2011). 367 http://bagimsizrehberler.blogcu.com/anadolu-azizleri-2/9467039 (08/02/2012).122. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


122. SAYFA ICERIGI

107
2.7. AZİZ MAMAS
Hristiyan toplumunda din uğrunda ölen veya kusursuz bir Hristiyan yaşamı sürdürerek, Tanrıya yakın ilişkiler kurduklarına inanılan kişiler, azizlik mertebesine yükseltilmişler ve büyük saygı görmüşlerdir. Onların tanrısal güçleri olduğuna ve çeşitli mucizeler gerçekleştirebileceklerine inanılmıştır. Bugün bütün Hristiyan dünyası tarafından kabul gören Aziz Mamas, III. yüzyılda yaşamış Kapadokyalı yerel bir aziz olarak karşımıza çıkmaktadır. Anlatıya göre, Roma İmparatorluğu döneminde 12-13 yaşında bir çocukken Hristiyanlığı yaydığı gerekçesiyle zulme uğramış ve dağlara kaçmıştır. 270-275 yılları arasında imparatorluk Aurelien tarafından yönetildi. Kendisi güneşe tapanların ileri gelenlerindendi ve bu dinn yayılmasına çalışıyordu. Hatta bir ara bu din Roma’nın en önemli din durumuna sokmak istedi. Bu projeye karşı çıkan Hristiyanlara karşı da yeni bir bildiri yayınlattı. Ama uygulamaya geçilmedi. Bununla birlikte İmparatorluğun kimi valileri İmparatorun istekleri doğrultusunda resmen uygulamaya konmayan bu fermanı uygulamaya koydular.366
Mamas, 270 yıllarında Kapadokya’nın Kayseri yöresinde yaşıyor ve çobanlık yapıyordu. Ne eğitimi ne de serveti vardı. Tüm serveti çoban değneği ile heybesi idi. Dağda uzun süre aç kalan çocuğu bir geyiğin her gün gelerek sütü ile beslediği söylenmektedir. Mamas dindar bir Hristiyandı. Kapadokya’nın yerel valisi Güneş tanrısına ve Roma’nın öteki tanrılarına kurban vermeleri için Hristiyanları zorlamayı bir görev bildi. Genç çoban Mamas bu baskınların birinde yakalandı, Hristiyan dinni inkr etmediği için öldürüldü. Kayseri’de gömüldü.367
Romanın Hristiyanlığı kabul etmesi ve arkasından Bizans dönemi ile birlikte bu çocuğun ünü, zamanla Kapadokya ve Anadolu sınırlarını aşarak bütün Hristiyan dünyasına yayılmıştır. Kapadokyalı küçük çoban böylelikle aziz mertebesine çıkartılmış ve Aziz Mamas adıyla anılmaya başlamıştır. Öldürüldükten sonra Kayseriye gömüldüğü kayıtlarda yazılı olan Mamasın, aziz olarak benimsenmesiyle birlikte Bizans döneminde 5. ya da 6. yüzyılda mezarının (kemiklerinin) doğum yeri
366 http://www.theofilos.org/ (07/09/2011). 367 http://bagimsizrehberler.blogcu.com/anadolu-azizleri-2/9467039 (08/02/2012).

İlgili Kaynaklarsingle.php