Anestezi indüksiyonunun koku işlevine ve koku hafızası üzerine olan etkileri

Nörolojik Nedenler Familyal disotonomi Refsum hastalığı Multipl skleroz Parkinson Temporal lob epilepsisi Myastenia gravis Retinitis pigmentoza Vasküler yetmezlikler
Transien iskemik atak Endokrin Nedenler
Diabetes mellitus Hipertroidizm Hipotiroidizm Addison Konjenital adrenal hiperplazi
Adipozogenital distrofi (Froelich sendromu)
Cushing sendromu Konjenital Nedenler
Hiposmi, hipoaguzi sendromu Pigmenter anomalite – Genetik orijinli spesifik anosmi Travma Nazal fraktür Sinir ve yol hasarı
Frontal lob hemorajisi İlaçlar
Steroidler (kronik kullanım) Antihistaminikler (kronik kullanım) İntranazal tuz solusyonu
Antimikrobikler
Tetrasiklin Streptomisin
Linkomisin
Neomisin Tirotrisin
Griseofulvin
Anestezikler

Subklavian steal sendromu Serebrovasküler yetmezlik Serebral abse (frontal ve etmoidi tutan) Menenjit Siringomiyeli Paget hastalığı Korsakoff sendromu (kronik alkol alımı) Hidrosefali (3. ventrikül çökmesine bağlı koku bozukluğu) Migren
Primer amenore Gonodal diskinezi – Turner Jigantizm Hipergonodotropik hipogonodizm Pseudohipoparatiroidizm Hipogonodotropik hipogonodizm – Kallman sendromu
Orbital hipertelorizm
Nazorinensefalik anomali
Frontal fraktür Oksipital hasar
L-Dopa Antitiroidler D-penisilamin Metamizol Propil tiourasil Antihiperlipoproteinemikler Klofibrat Kolestiramin Opiatlar, kodein, morfin Psikofarmasötikler Sempatomimetikler

2540. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Total larenjektomili hastalarda nazal işlevlerin değerlendirilmesi - Sayfa 21
Tablo 2 (Devam). Koku alma bozukluklarının etyolojik sınıflaması (22) e) Temporal lob epilepsi f) Myasteni g) Retinitis Pigmentoza h) Vasküler yetmezlik  Transient iskemik atak  Subklavyan çalma sendromu  Serebral Abse  Menenjit  Sifiliz  Siringomyeli  Paget hastalığı  Korsakof hastalığı  Hidrosefali  Migren 8– Endokrin a) Adrenal kortikal yetmezlik b) Konjenital adrenal hiperplazi c...
İdiyopatik parkinson hastalığı'nda klinik ağırlık ile olfaktor bulbus hacim ilişkisi - Sayfa 43
- 28 - Suprasellar menengioma Temporal lob tümörleri Orta hat kranial tümörler Karsinomlar Akciğer Gastrointestinal sistem Over, meme Antitiroidler Metamizol Propil tiourasil Antihiperlipoproteinemikler Klofibrat Kolestiramin Opiatlar, kodein, morfin Psikofarmasötikler Sempatomimetikler hipogonodizm Pseudohipoparatiroidizm Jigantizm Adipozogenital distrofi (Froelich sendromu) Psi...
Anosmi ve parosmi ile seyeden nörolojik hastalıklarda olfaktor uyartılmış potanisyeller - Sayfa 64
Ek 5. Koku alma bozukluklarının etyolojisi. Burundaki Lezyonlar Yapısal anomaliler Septum deviasyonu Ala nazi zayıflığı Nazal polip Allerjik rinit Vazomotor rinit Atrofik rinit-ozena Hipertrofik rinit Rinitis medikamentoza Tümörler İntranazal tümörler Nöro-olfaktör tümörler Esthesioneuroepithelioma Esthesioneuroblastoma Esthesioneurocytoma Esthesioepithelioma Nazofaringeal tümörler Parana...


40. SAYFA ICERIGI

Nörolojik Nedenler Familyal disotonomi Refsum hastalığı Multipl skleroz Parkinson Temporal lob epilepsisi Myastenia gravis Retinitis pigmentoza Vasküler yetmezlikler
Transien iskemik atak Endokrin Nedenler
Diabetes mellitus Hipertroidizm Hipotiroidizm Addison Konjenital adrenal hiperplazi
Adipozogenital distrofi (Froelich sendromu)
Cushing sendromu Konjenital Nedenler
Hiposmi, hipoaguzi sendromu Pigmenter anomalite – Genetik orijinli spesifik anosmi Travma Nazal fraktür Sinir ve yol hasarı
Frontal lob hemorajisi İlaçlar
Steroidler (kronik kullanım) Antihistaminikler (kronik kullanım) İntranazal tuz solusyonu
Antimikrobikler
Tetrasiklin Streptomisin
Linkomisin
Neomisin Tirotrisin
Griseofulvin
Anestezikler

Subklavian steal sendromu Serebrovasküler yetmezlik Serebral abse (frontal ve etmoidi tutan) Menenjit Siringomiyeli Paget hastalığı Korsakoff sendromu (kronik alkol alımı) Hidrosefali (3. ventrikül çökmesine bağlı koku bozukluğu) Migren
Primer amenore Gonodal diskinezi – Turner Jigantizm Hipergonodotropik hipogonodizm Pseudohipoparatiroidizm Hipogonodotropik hipogonodizm – Kallman sendromu
Orbital hipertelorizm
Nazorinensefalik anomali
Frontal fraktür Oksipital hasar
L-Dopa Antitiroidler D-penisilamin Metamizol Propil tiourasil Antihiperlipoproteinemikler Klofibrat Kolestiramin Opiatlar, kodein, morfin Psikofarmasötikler Sempatomimetikler

25

İlgili Kaynaklarsingle.php