Ankara 1. organize sanayi bölgesindeki kaynakçı profilinin araştırılması

Sabri TÖREN tarafından hazırlanan ANKARA 1. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDEKİ KAYNAKÇI PROFİLİNİN ARAŞTIRILMASI adlı bu tezin Yüksek Lisans tezi olarak uygun olduğunu onaylarım.
Doç. Dr. Ahmet DURGUTLU Tez Danışmanı: Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Anabilim Dalı
Bu çalışma, jürimiz tarafından oybirliği ile Metal Eğitimi Anabilim Dalında Yüksek Lisans tezi olarak kabul edilmiştir.
Doç. Dr. Behçet GÜLENÇ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Gazi Üniversitesi Doç. Dr. Ahmet DURGUTLU Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Gazi Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Kubilay KARACİF Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Hitit Üniversitesi
Tez Savunma Tarihi: 23/01/2014 Bu tez ile G.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu Yüksek Lisans derecesini onamıştır.
Prof. Dr. Şeref SAĞIROĞLU Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü2. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

AA 2024 ve AL 5754 sac metal malzemelerde bükme esnasında oluşan geri esneme miktarının deneysel verilerle matematiksel olarak modellenmesi Mathematical modelling of springback on AA 2024 and AL 5754 sheet metal materials with experimental datas - Sayfa 2
Mehmet Fahri TİRYAKİOĞLU tarafından hazırlanan "AA 2024 VE AL 5754 SAC METAL MALZEMELERDE BÜKME ESNASINDA OLUŞAN GERİ ESNEME MİKTARININ DENEYSEL VERİLERLE MATEMATİKSEL OLARAK MODELLENMESİ" adlı bu tezin Yüksek Lisans olarak uygun olduğunu onaylarım. Yrd. Doç. Dr. Hakan GÜRÜN Tez Danışmanı, İmalat Mühendisliği Anabilim Dalı ……………………… Bu çalışma, jürimiz tarafından oy birliği ile Makine Eği...
TS EN ISO 3834 ürün belgelendirme kuruluşlarının akreditasyonu - Sayfa 2
Sami ARIK tarafından hazırlanan “TS EN ISO 3834 ÜRÜN BELGELENDİRME KURULUŞLARININ AKREDİTASYONU” adlı bu tezin Yüksek Lisans tezi olarak uygun olduğunu onaylarım. Yrd. Doç. Dr. Tayfun FINDIK …………………………. Tez Danışmanı, Metalurji ve Malzeme Müh. Anabilim Dalı Bu çalışma, jürimiz tarafından oy birliği ile Metal Eğitimi Anabilim Dalında Yüksek Lisans tezi olarak kabul edilmiştir. Prof. ...
Yüksek karbonlu toz metal çeliklerin mikroyapı ve darbe tokluğu özelliklerine küreselleştirme ısıl işlemleri etkilerinin araştırılması - Sayfa 2
Onur ALTUNTAŞ tarafından hazırlanan “ YÜKSEK KARBONLU TOZ METAL ÇELİKLERİN MİKROYAPI VE DARBE TOKLUĞU ÖZELLİKLERİNE KÜRESELLEŞTİRME ISIL İŞLEMLERİ ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI ” adlı bu tezin Yüksek Lisans tezi olarak uygun olduğunu onaylarım. Doç.Dr. Ahmet GÜRAL .……………………. Tez Danışmanı, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği A.B.D. Bu çalışma, jürimiz tarafından oy birliği ile Metal Eğitimi ...

2. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

dalı
prof
anabilim
tezi
lisans
yüksek


2. SAYFA ICERIGI

Sabri TÖREN tarafından hazırlanan ANKARA 1. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDEKİ KAYNAKÇI PROFİLİNİN ARAŞTIRILMASI adlı bu tezin Yüksek Lisans tezi olarak uygun olduğunu onaylarım.
Doç. Dr. Ahmet DURGUTLU Tez Danışmanı: Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Anabilim Dalı
Bu çalışma, jürimiz tarafından oybirliği ile Metal Eğitimi Anabilim Dalında Yüksek Lisans tezi olarak kabul edilmiştir.
Doç. Dr. Behçet GÜLENÇ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Gazi Üniversitesi Doç. Dr. Ahmet DURGUTLU Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Gazi Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Kubilay KARACİF Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Hitit Üniversitesi
Tez Savunma Tarihi: 23/01/2014 Bu tez ile G.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu Yüksek Lisans derecesini onamıştır.
Prof. Dr. Şeref SAĞIROĞLU Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü

İlgili Kaynaklar
single.php